ДЕЧИЈА НЕДЕЉА 2019.

„ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД“

 

„ДЕЧИЈА НЕДЕЉА 2019.“/ од 7. до 13. октобра 2019. године

МОТО: Да право свако – дете ужива лако!30 година Конвенције о правима детета

 

ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА НОВОГ БЕОГРАДА

 

ОСНОВНА ШКОЛА „Бранко Радичевић“,   Ј. Гагарина 195,   тел. 011/ 2158 – 639, Mailradicevicbranko45@gmail.com

Датум/Време Догађај Опис Задужена особа/

Моб-Меил

Место

одржавања

 

Пон, 7.10.

Свечано Отварање Дечје недеље 2019.

Програм за ученике 3. 4. и 5.раз. посвећен Дечјој недељи и Конвенцији о правима детета

Гост школе ће бити  дечји песник Слободан Станишић, а присуствоваће и председница организације ПД НБГД, директор школе, педагог, психолог. Програм ће припремити и реализовати чланови библиотечке секције Маљоковић Тања, библиотекар Библиотека школе
Уто, 8.10. 24.ревија стваралаштва деце и младих Београда Наступ школског хора Драгана Кукобат и Хана Вучићевић

 

Свечана сала дома културе „Студентски град“
 

Сре, 9.10.

„Буквар дечјих права“, Љубивоје  Ршумовић

 

Представљање књиге „Буквар дечјих права“ заинтересованим члановима библиотечке секције и члановима школске библиотеке Маљоковић Тања, библиотекар

 

 

Библиотека школе
 

Чет, 10.10.

 

„Правим своју играчку и поклањам је другима“

Ученици млађих разреда ће организовати креативне радионице за израду играчака од рециклираних материјала и направити изложбу, размењивати играчке Александра Шундић

 

 

Мала зграда школе
Пет, 11.10. /// /// /// ///
 

Суб, 12.10.

Мостови међу генерацијама

Концерт „Суботом у Бранку“

Ревијални концерт за деке и баке на ком ће бити изведен разноврстан програм

 

Драгана Кукобат,

 

Свечана сала школе
Нед, 13.10. /// /// /// //

ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА

АКТИВНОСТИ ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ

од 7. до 13. октобра 2019. године

На тридесет година од усвајања Конвенције Уједињених нација о правима детета прилика је да се анализирају досадашња постигнућа Републике Србије у домену заштите детета, а сви одговорни актери позову на додатно унапређење положаја деце у нашем друштву.      

Због тога, овогодишња Дечија недеља одржава се под слоганом:

Да право свако – дете ужива лако!

30 година Конвенције о правима детета

Национална манифестација Дечија недеља (ДН) повезује све важне актере у заштити и промоцији дечјих права, како државне институције, тако и  цивилне и струковне организације, подстичући даље унапређење услова за бољи положај детета у нашем друштву.

На нашим просторима Дечија недељa се обележава од 1934. године, а од тада до данас, програмски циљеви се развијају и мењају, пратећи стварне проблеме и  анализирајући потребне промене у овој области, као и сензибилишући јавност на пуно остваривање дечјих права. Ова манифестација је од 1987. године, на предлог организације Пријатељи деце Србије, уведена у Закон о друштвеној бризи о деци и сваког октобра је препознају, и у њену реализацију се укључују многобројне владине институције, удружења грађана, као и угледни појединци посвећени деци. Од 2018. године Дечија недеља се налази у Закону о финансијској подршци породица са децом.

Реализација активности Дечије недеље, уз подршку Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања подстиче све релевантне друштвене актере на потребу константног и квалитетног пружања образовне, социјалне, здравствене, културне и финансијске подршке сваком детету у нашем друштву, а у складу са актуелним потребама и изазовима. Дечија недеља је од посебне важности и због тога што подстиче и промовише пуну партиципацију деце, а у њеној реализацији инсистира се на директном учешћу деце у друштвеном животу. Слободно формирање и изражавање мишљења о свим питањима која се тичу деце, у складу са годинама живота и зрелошћу, представља основ за даљи развој сваког демократског друштва.

Конвенција Уједињених нација (УН) о правима детета, усвојена је 20. новембра 1989. године на Генералној скупштини УН и представља најзначајнији међународни документ у области људских права који се тиче детета, као и најшире прихваћени правни инструмент за заштиту људских права. Овим документом, на једном месту, дефинисана су грађанска, политичка, економска, социјална, здравствена и културна права детета. Републике Србија је 18.12.1990. године ратификовала Конвенцију УН о правима детета, а ове године Дечија недеља је прилика, да обележавајући овај значајан јубилеј, преузете обавезе према деци – наставимо да остварујемо и унапређујемо.

ЦИЉЕВИ ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ СУ:

 • скретање пажње најшире јавности на права и потребе деце;
 • указивање на одговорност коју породица, школа, држава и њене институције имају у заштити деце, и остваривању њихових права;
 • презентација до сада постигнутих резултата;
 • указивање на примере добре праксе и проблеме у остваривању права деце;
 • подстицање интерсекторске сарадње у стварању услова за поштовање права, и оптимални развој сваког детета;
 • промоција активног учешћа деце у доношењу одлука које се њих тичу;
 • покретање иницијатива и нових акција које доприносе побољшању положаја деце у Републици Србији, и остваривању њихових права.

Програмске активности Дечије недеље, њени циљеви и теме, засноване на релевантним међународним и националним документима и прописима, као и задацима у процесу придруживања Европској унији, реализују се на републичком и локалном нивоу, уз пуно учешће деце и младих.

Уз основни документ за планирање и реализацију активности у току Дечије недеље,  Конвенцију УН о правима детета, подсећамо да је Генерална скупштине УН 2002. године,  усвојила је и завршни документ ,,Свет по мери деце”, који је као кључна веза са Миленијумским циљевима развоја УН, дао јасне смернице за признавање, заштиту и промовисање права детета, као и развој услова за њихово остваривање и заштиту.

Национални план акције за децу (НПА) представља стратешки документ Владе Србије за креирање политика према деци, обезбеђивање равноправности и доступности квалитетних и ефикасних јавних служби за децу, а претходни је истекао 2015. године. У априлу 2018. донето је решење о формирању Радне групе за израду новог НПА, у циљу јасног фокуса и дефинисања приоритета система дечје заштите, а у 2019. години најављено је његово усвајање.

Породичним законом у национални правни оквир уграђени су главни принципи Конвенције о правима детета, и то: право на живот, опстанак и развој, најбољи интерес детета, право на партиципацију и право на недискриминацију.

Савет за права детета, као једно од саветодавних тела Владе, постоји од 2002. године, а Акционим планом за Поглавље 23 Влада Републике Србије преузела је обавезу да ојача његову улогу у формулисању и праћењу политика у области права детета.

Национални оквир за конкретне мере које воде стварању савременог инклузивног друштва дао је Општи протокол за заштиту деце од злостављања и занемаривања, који је Влада донела 2005. године. Уследили су документи који доприносе социјалној и образовној инклузији све деце, унапређују доступност образовања и подижу његовог квалитет, уз посебну пажњу усмереној ка деци из осетљивих група, а неопходно је њихово константно унапређивање.

Одбор за права детета као посебно радно тело Народне скупштине РС делује од 2012. године.

У 2018. години почео је да се примењује нови Закон о финансијској подршци породица са децом.

У претходним годинама рађено је на новој Националној стратегији за превенцију и заштиту деце од насиља и пратећег Акционог плана, а и даље се очекује почетак њене примене.

У 2019. години представљен је нацрт Закона о правима детета и заштитнику права детета, а престао је са радом заменик за заштиту права детета и родну равноправност при институцији Заштитник грађана.

Све постојеће акте, прописе и стратешке планове потребно је константно унапређивати као инструменте развоја у циљу остваривања и заштите права детета. На тридесетогодишњицу Конвенције УН о правима детета, идеална је прилика да се дефинишу, приступе изради и почну са применом недостајући акти.

Дечија недеља као најважнија републичка манифестација у области заштите и промоције дечјих права подсећа на важност примене свих постојећих механизама за квалитетно и здраво одрастање деце у нашем друштву, а најважнији корак у томе је доследна, свеобухватна и ефикасна примена постојеће легислативе.

Програм активности за време трајања Дечије недеље у 2019. години Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања реализује у сарадњи са организацијом Пријатељи деце Србије и мрежом организација Пријатеља деце на територији целе Републике, уз подршку других удружења грађана, васпитно-образовних и културних институција, угледних појединаца итд.

Програм и промотивни материјал Дечије недеље доставља се министарствима, локалним самоуправама, школама и предшколским установама, као и градоначелницима и председницима општина у Србији, уз позив да у складу са Римском декларацијом Градоначелници заштитници деце, у својим заједницама допринесу ефектном реализовању садржаја, као и видљивости резултата Дечије недеље.

 

ПРОГРАМ:

 1. ОТВАРАЊЕ ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ
 • Јавна и медијска промоција Дечије недеље

1.1.1 Намера: Представљање садржаја и циљева Програма активности Дечије недеље, медијска кампања. Упознавање јавности са најважнијим телима и документима који доприносе развоју националног система бриге о деци, остваривању и заштити права детета. Дечија недеља у овој години посебно се бави обележавањем тридесетогодишњице доношења Конвенције УН о правима детета. Пријатељи деце Србије доделиће и традиционално годишње Признање за доброчинство деци ,,Маслачак”.

1.1.2. Организатори: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Пријатељи деце Србије.

1.1.3. Облик рада: Јавна и медијска промоција

1.1.4. Учесници: Представници/це Владе Републике Србије, Одбора за права детета Народне Скупштине РС, УНИЦЕФ-а, Мреже организација за децу Србије, медија и других удружења грађана.

1.1.5. Дан и место: Понедељак, 7. октобар, Републички завод за социјалну заштиту

Активности на локалном нивоу: Различити видови јавне и медијске промоције Дечије недеље, визуелног идентитета, програми и активности који подржавају централну тему.

 1. СЕДНИЦА УЧЕНИЧКИХ ПАРЛАМЕНАТА
 • Скуп представника ученичких парламената из двадесет општина у Србији: „Ми и медији – моје право на изражавање

2.1.1. Намера: Важан део Дечије недеље представља сусрет ученика/ца средњих школа у Србији, који обезбеђује и промовише директно учешће деце у друштвеном животу кроз слободно формирање и изражавање мишљења о свим питањима која их се тичу. Ове године ученици средњих школа из двадесет општина у Србији учествоваће у дебати „Ми и медији – моје право на изражавање. Ово је прилика да уз подршку стручњака/киња из ове области размишљају и разговарају на тему слике деце у традиционалним и новим медијима. Посебно важан аспекат теме је право деце на слободно изражавање, као и стварање слике о себи коју деца пројектују на основу медија, док ће акценат бити стављен и на питања информисања и медијске писмености, партиципације деце у медијима као и механизама заштите од евентуалне злоупотребе.

Током догађаја спровешће се мини квалитативно истраживање, које ће додатно допринети разумевању проблема и изазова са којима се деца суочавају у овој области.

Педесет средњошколаца/ки, ће проактивно промишљати на задату тему, о томе разговарати, а знања и искуства са овог догађаја пренеће вршњацима/кињама у локалним заједницама. Скуп је организован као право скупштинско заседање, са правилима скупштинске процедуре (радно председништво, утврђени дневни ред, излагања ограничена на пет минута и усвојене препоруке, који ће бити доступне јавности). У циљу пуне партиципације детета, скуп ће модерирати деца. Препоруке са овог скупа, као и резултати истраживања, биће дефинисани и подељени са јавношћу.

2.1.2. Организатор: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Пријатељи деце Србије.

2.1.3. Учесници: Представници/це ђачких парламената Србије, народни посланици, представници/це ресорних министарстава, стручњаци/киње из области права детета, представници/це школских савета родитеља, наставничких удружења, удружења грађана, медији…

2.1.4. Облик рада: Интерактивна седница.

2.1.5. Дан и место: Уторак, 8. октобар, Народна скупштина Републике Србије

Активности на локалном нивоу: Округли столови – сусрети чланова ученичког парламента и представника медија на тему права на изражавање и информисање, медијске писмености, препознавања лажних вести, заштите од злоупотреба у традиционалним и новим медијима, итд.

 1. ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА
 • Јавна дебата: Права детета у Србији 30 година након доношења Конвенције УН о правима детета

3.1.1.  Намера: На дан ,,Отворених врата’’, представници различитих институција отварају своја врата деци. Директан сусрет деце са представницима/цама Владе и других државних институција, није уобичајен у свакодневном животу, а представља темељ партиципације деце у темама које их се тичу. У циљу боље медијске пропраћености Дечије недеље и дечјих права уопште и отварања јавне дискусије између деце активиста у области права детата и доносилаца одлука, као и представника медија и цивилног друштва, трећег дана Дечије недеље одржаће се јавна дебата: „Права детета у Србији 30 година након доношења Конвенције УН о правима детета.

Присутни представници институција ће бити позвани да представе стање дечјих права у Републици Србији, а затим заједно са децом, као и осталим присутнима дискутују и размене ставове и мишљења о правима детета у Србији данас, као и о планираним корацима за унапређење у овој области. Деца активисти ће имати прилику да поставе питања и искажу своје мишљење и ставове. Препоруке са овог скупа, биће дефинисане и подељене са јавношћу.

3.1.2.  Организатор: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Пријатељи деце Србије.

3.1.3. Облик рада: Јавна дебата

3.1.4.  Учесници: Представници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Савета за права детета Владе РС и други представници Владе РС, Пријатеља деце Србије, деца активисти у области дечјих права у пратњи родитеља, бака, дека, васпитача/ица, наставника/ца, представници медија и организација цивилног друштва…

3.1.5.  Дан и место: Среда, 9. октобар, Медија центар

Активности на локалном нивоу: Посете деце градоначелнику/председнику општине, и/или локалним службама за бригу о деци; пријем, представљање, разговор, питања, предлози, размена знања и искустава.

 1. ДОДЕЛА ГОДИШЊИХ НАГРАДА: ,,НЕВЕН” И ,,ДОБРА ИГРАЧКА”
 • Књижевна награда ,,Невен”

4.1.1. Намера: Подстицање уметничког стваралаштва за децу, афирмисање аутора/ки и најуспешнијих остварења за децу у протеклој години, додела награда за белетристику, илустрацију и књигу из области популарне науке. Посебан циљ: обезбеђивање књига приспелих на конкурс институцијама и дневним боравцима за збрињавање деце.

4.1.2. Организатор: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Пријатељи деце Србије.

4.1.3. Облици рада: Жирирање професионалног жирија и додела награда, рад на медијској промоцији.

4.1.4. Учесници: Дечја читалачка публика, ствараоци/тељке за децу, представници/це ресорних министарстава и институција, наставници/це, васпитачи/це, представници/це медија…

4.1.5.  Дан и место: Четвртак, 10. октобар, Скупштина града Београда

Активности на локалном нивоу: Акције размене и поклањања књига на трговима или улицама, у предшколским установама и школама, јавни наступи деце рецитатора и дечјих драмских група чија остварења почивају на текстовима савремене литературе за децу код нас и у свету, подстицање читања кроз сусрете са писцима за децу у локалним дечијим библиотекама и другим образовним и институцијама културе.

 • Признање за квалитет ,,Добра играчка

4.2.1.  Намера: Промовисање домаће квалитетне играчке, подстицање произвођача и увозника да их обезбеде на тржишту; информисање јавности о критеријумима квалитета играчке (психолошки, васпитно-образовни, здравствени, естетски, техничко-технолошки). Посебан циљ: достављање играчака приспелих на конкурс институцијама и дневним боравцима за збрињавање деце.

4.2.2. Организатор: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Пријатељи деце Србије.

4.2.3.  Облици рада: Избор и жирирање професионалног жирија, додела признања.

4.2.4. Учесници: Произвођачи и увозници играчака, психолози, педагози, васпитачи, технолози, специјални едукатори, деца, представници ресорних министарстава и институција, представници медија.

4.2.5.  Дан и место: Четвртак, 10. октобар, Скупштина града Београда

Активности на локалном нивоу: Израда и ревије ручно прављених играчака и игара, отворене креативне радионице за израду играчака од природних и рециклираних материјала, локалне акције размене и поклањања играчака.

 1. ФЕСТИВАЛ ДЕЧЈЕГ СТВАРАЛАШТВА
 • Презентација дечјег стваралаштва, креативне радионице, изложба на отвореном

5.1.1. Намера: Фестивал дечјег стваралаштва традиционално промовише стваралачке и игровне активности све деце. Игра, стваралаштво, култура и креативност, квалитетно слободно време, изражавање способности, знања и вештина сваког детета, без обзира на узраст, и уважавајући различите могућности, један је од најбољих видова за промовисање права детета, као и директно учествовање деце у креирању уметничких и сценских садржаја. Посебан циљ: Заједничко дружење деце свих узраста са циљем представљања игровних и стваралачких активности.

5.1.2. Организатор: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Пријатељи деце Србије и Пријатељи деце Београда.

5.1.3. Облици рада: Сценски приказ дечијег стваралаштва у фестивалској атмосфери, стваралачке и радионице дечјих игара. Изложба ликовних радова ученика београдских основних школа на тему Дечије недеље.

5.1.4. Учесници: Деце из предшколских установа и основних и средњих школа, породице са децом, васпитачи/це и наставници/це, уметници/це и јавне личности, локалне организације Пријатеља деце, удружења која се баве децом и младима…

5.1.5.  Дан и место: Петак, 11. октобар, Установа вождовачки центар ,,Шумице’’

Активности на локалном нивоу: Дечји фестивали и сајмови удружења у јединицама локалне самоуправе, заједничко стваралачко и игровно дружење деце и младих различитих узраста. Локалне изложбе ученика основних школа на тему Дечије недеље. Сајмови удружења, представљање активности локалних удружења која подстичу и промовишу дечја права.

 1. МОСТОВИ МЕЂУ ГЕНЕРАЦИЈАМА
 • Размена игровних и стваралачких активности деце и старих

6.1.1.Намера: Симболички сусрет деце и старих назван Мостови међу генерацијама, традиционални је део програма Дечије недеље који промовише и развија међугенерацијску солидарност и културу толеранције и сарадње, а код деце и младих подстиче поштовање животног искуства старих суграђана/ки. У жељи да деца боље разумеју контекст у којем су припадници/це других генерација одрастали и из те размене упореде позицију детета у друштву некада и сада, ове године ће кроз интерактивне радионице са старима, разменити искуства о одрастању „са и без“ законом дефинисаног концепта дечјих права. На тај начин, желимо да подстакнемо децу да разумеју и разматрају различите контексте живота детета у друштву, важност Конвенције о правима детета УН и њеног поштовања.

6.1.2. Организатори: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Пријатељи деце Србије.

6.1.3. Облици рада: Сусрет и дружење деце из предшколских установа и основних школа и корисника Геронтолошког центра Београд – Дома Бежанијска коса, кроз интерактивне радионице које ће се одржавати на паралелним пунктовима.

6.1.4. Учесници: Корисници/це Дома Бежанијска коса, деца предшколског и школског узраста, представници/це Пријатеља деце Србије.

6.1.5. Дан и место: Субота, 12. октобар, Геронтолошки центар Београд – Дом Бежанијска коса

Активности на локалном нивоу: Организовани сусрети деце и младих са старима у локалној заједници; одговарајуће активност у вртићима, школама и општинама.

 1. НАЦИОНАЛНА ОН-ЛИНЕ КАМПАЊА: „Имам право да…“

7.1.1. Намера: У циљу промоције дечијих права и тридесетогодишњице Конвенције о правима детета УН у читавом друштву, пре и током трајања Дечије недеље Пријатељи деце Србије организоваће он-лине интернет кампању „Имам право да…“. У оквиру кампање ће позвати све наше грађане/ке, а посебно децу и младе, да путем разлилчитих креативних форми, изразе своје мишљење о дечијим правима. Фотографије, видео снимке, цртеже, статусе, илустрације (и др.) постављаће на друштвене мреже са хештегом #imampravoda. На овај начин желимо да покренемо широку јавну дебату о дечијим правима, а  садржај са наведеним хештегом Пријатељи деце Србије поделиће на својим друштвеним мрежама.

7.1.2.  Организатори: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Пријатељи деце Србије.

7.1.3.  Облици рада: Он-лине кампања „Имам право да…“,

7.1.4.  Учесници: Сви грађани/ке Републике Србије

7.1.5.  Дан и место: Недеља, 13.октобар, Република Србија

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email