Почетак рада Etwinning – Erasmus+ пројекти (секција) proSTEMgirls

Главна сврха proSTEMgirls пројекта је да подстакне девојке (жене) на интердисциплинарну сарадњу у области науке, технологије, инжењерства, уметности и математике STE (A) M.

Пројектом желимо повец́ати удио ђевојчица (жена) у STEM могућностима, активностима и изборним курсевима у школама које учествују и шире, промовирајуцћи на тај начин родну равноправност.

Да бисмо постигли овај циљ, заједно са ученицима, произвешћемо најмање три усмерене јединице учења, које ће бити корисне у ширем европском простору и широм света (користецћи скрацћеницу STE (A) M без А, јер је глобално препознатљивији) , подржавајуцћи на тај начин ефикасну употребу дигиталних технологија у области образовања.

Сви учесници бицће оснажени за основни рад са Микро: битовима, са посебним нагласком на могуцћности практичне употребе Микро: битова, за решавање проблема из свакодневног живота.

Радећи то, покушаћемо да умањимо родне разлике у приступу и употреби дигиталних технологија и дугорочно проучавању и запошљавању жена у области ИКТ-а. Да бисмо додатно проширили употребљивост Микро: бит-а, произвешћемо неколико корисних производа који ће садржавати елементе формиране у окружењу 3D моделирања Google Sketchup или 2D InkScape , а касније их изрезати или угравирати машином за ласерско гравирање.

ОШ“Бранко Радичевић“ представља партнерску школу у остварењу овог пројекта ОШ“Радље об Драви“.

Рад у секцији започињемо израдом новогодишњих украса у програму Inkscape 2D, које ћемо путем eTwinning портала послати партнерској школи на израду ласером.

 

 

Print Friendly, PDF & Email