Месец страних језика

Posted on Posted in Некатегоризовано

Овогодишњи Месец страних језика је обележен као пројектна настава. Ученици су своја језичка умећа и опште образовање приказали кроз разне сегменте: на паниома, кроз презентације, разне макете, итд. На један веома креативан и иновативан начин ученици су представили међупредметну корелацију повезујући своје знање из нпр. историје и географије, хемије, математике и страних језика, историје и српског језика, итд.

Општи утисак ученика који су учествовали у пројектима и оних који су их слушали је тај да на један занимљив и лак начин усвајају односно утврђују градиво и да сами могу урадити самоевалуацију.

Ученици су сами увидели у чему су добри, а у чему су слабости како би их побољшали и радили на даљем усавршавању. Ова пројектна настава је велика мотивација за даљи саморазвој ученика.

До неког новог дружењеа шаљемо велики језички поздрав

Goodye!& Tschüs!

проф.енглеског језика, Весна Грегец и проф.немачког језика, Александра Филиповић са ученицима 7. и 8.разреда.

Print Friendly, PDF & Email