СРПСКИ МАНАСТИРИ

Средњовековни манастири део су културе којимa се Србија поноси. Градили су их владари у славу свецима, али и као своја вечна коначишта. Српски манастири се одликују богатим и репрезентативним фрескама и зидним сликарством. Фрескe приказују животе светаца и ктитора тих задужбина. Једна од најпознатијих фресака је Бели анђео, део веће […]