ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА

Због ситуације у којој се налазимо Библиотека града Београда омогућила је бесплатан приступ неким фондовима. Тренутно нам је доступна дигитална библиотека са 633 наслова књига, периодике (часописи, новине и друге серијске публикације XIX и XX века), као и старих географских карата који се чувају у Одељењу посебних фондова Библиотеке града […]