ДОКУМЕНТА

ПРОГРАМ РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ ЗА ПЕРИОД 2018/19 – 2021/22.

АНЕКС ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА РАДА ЗА 2020/21.

РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ ЗА ПЕРИОД 2019/20 – 2024/25.

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ ЗА ШКОЛСКУ 2020/21.

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ ЗА ШКОЛСКУ 2021/22.

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ 2017

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 2017

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 2015

ЗАКОН О ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

ПРАВИЛНИК О СТАЛНОМ СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИК


СТАТУТ ОШ“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ПРАВИЛНИК О ИЗБОРУ УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ ОШ“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

ПРАВИЛНИК О ПРАВИМА, ОБАВЕЗАМА И ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ</

OДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА РАСПИСИВАЊА И СПРОВОЂЕЊА  КОНКУРСА ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

OДЛУКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА ШКОЛЕ ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ – НАСТАВА НА ДАЉИНУ

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању за школску 2019/20.

 

ПРАВИЛНИК О ПЛАНУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА И ПРОГРАМУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

ПРАВИЛНИК О ПЛАНУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА И ПРОГРАМУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПЕТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

 

ПРАВИЛНИК О КАЛЕНДАРУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА OСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

Преузето са www.mpn.gov.rs

Правилник о календару, допуну Правилника о наставном плану и програму за први, други и пети разред погледајте ОВДЕ >>

Преузето са zelenaucionica.com

 

Print Friendly, PDF & Email