ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

 

РАСПОРЕД ЧАСОВА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА

ЦРТАЊЕ,СЛИКАЊЕ,ВАЈАЊЕMарина Павловић Петров

*“Б“ смена пре подне,

а „А“ смена поподне

(понедељак-5/4- 7.час;7/1 и 7/2 -3.час у 10:00;

уторак-5/2-од 13:15;

среда-7/3,7/4,7/5,7/6-од 13:15;

четвртак -6/1 и 6/2 од 13:15; 6/3,6/4,6/5-од 14:50;

петак -5/5 и 5/6-6.час;5/1 и 5/3 –од 13:15

*“А“ смена пре подне,а „Б“ смена поподне

(понедељак-5/4- од 13:15;5/2-од 12:30;7/1 и 7/2 -од 16:00;

уторак-6/3,6/4,6/5-од 13:15;

среда-7/3,7/4,7/5,7/6-од 13:15;

четвртак -6/1 и 6/2 -7.час;

петак -5/5 и 5/6-6.час;5/1 и 5/3 –од 13:15

 

ХОР  И ОРКЕСТАР-Драгана Кукобат

I     група (8-1, 8-3, 8-5)- понедељак 7.час          / изборни предмет

II    група ( 8-2, 8-4)- четвртак 7.час                      / изборни предмет

III   група(5. разред)-среда 13:15-14:00

мали хор:  уторак (пре подне 12:30-14:00)                                              уторак (по подне 12:30-14:00)

петак (пре подне 13:15-14:00)                                                 четврак (по подне 13:15-14:00)

 

ХОР И ОРКЕСТАР -Хана Вучићевић   (слободна наставна активност)

I  група   5-4, 5-5, 5-6     петак- двочас по подне

II  група  6-1, 6-2, 6-3    среда  7.час (Б)

III  група  6-4, 6-5           понедељак 7.час

IV група  7-1, 7-3             четвртак 4.час (Б)

V група  7-2, 7-4              среда 4. час (Б)

VI група  7-5, 7-6             уторак  7. час

 

ХОР ВИШИХ РАЗРЕДА

понедељак    12:30-14:00 (Б по подне)

четвртак       12:30-14:00 (Б по подне)

13:15-14:45 (Б пре подне)

 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО  VIII разред   (настава се одвија када ученици иду пре подне у школу

Богдан Јованов

(дигитални кабинет)

8-1, 8-2   понедељак   14:00-15:35 8-5 понедељак   14:00-15:35
Дејан Џуверовић

(учионица-1. спрат)

8-3, 8-4   понедељак   14:00-15:35  
     

 

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ

 Јасмина Јовановић                                             Дијана Вукадиновић

I група  5-5 – понедељак 13:15                               I  група   6-1, 6-2  – среда, када су прва смена  7. и 8. час

II група 5-2, 5-3, 5-4, 5-6 –среда 13:15                 II група  6-3, 6-4, 6,5   – среда, када су прва смена  7. и 8. час

 

-ДОМАЋИНСТВО – Дијана Вукадиновић

I група   7-1, 7-2, 7-3 – четвртак, када су прва смена  7. и 8. час

II група  7-5, 7-6, 8-4, 8-5  – уторак, када су прва смена  7. час         четвртак, када су друга смена – предчас

III група  7-4, 8-1, 8-2, 8-3,  – уторак, када су друга смена – предчас        четвртак, када су прва смена  7. час

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Ивана Марковић – понедељак 6.час 6-4

– среда 2. час  5-3; 4. час  8-3; 5. час 6-2

– петак 4.час  8-2; 5. час 5-2; 6. час 7-2

Љиљана Вјештица – среда 2.час 5-1;  5.час 6-1;  6.час 7-3 и 7-4

-петак 4.час 8-1; 6.час 7-1

Драгана Недељковић  – четвртак 3.час 7-6 ; 4.час 7-5; 5. час 5-5; 6.час 8-5

Наташа Милосављевић – понедељак – 5.час 8-4; 6.час 6-5

Наталија Буквић –  понедељак 4.час 5-4 и 5-6;  6.час 6-3

 

Print Friendly, PDF & Email