МОДЕЛ ОСТВАРИВАЊА НАСТАВЕ

Школа планира да од 1.9.2020. године организује наставу на основу два модела. За први циклус (модел где се одељења деле на групе А1; А2; Б1 и Б2, у зависности да ли су ученици  у одељењима који имају организован продужени боравак, групе А1 и А2 или су ученици који похађају наставу по сменама и евентуално користе класичан боравак), а за други циклус комбиновани модел. Распоред организације наставе по групама за нашу школу налази се у табелама у прилогу.

Први циклус – ученици од 1. до 4. разреда/ основни модел

Настава и продужени боравак за ученике од 1. до 4. разреда почиње у 8 часова. Ученици сваког одељења се деле у две приближно једнаке групе – група А1 и група А2. Обе групе раде у истом саставу и у школу долазе свакодневно. Група А1 има наставу са одељењским старешином од 8 часова до 10.25 часова (4 часа по 30 минута), а продужени боравак се наставља до 12.40 часова и даље до 17часова,  односно док родитељ не дође по своје дете. Ученици групе А1 који не остају у продуженом боравку одлазе кући у  10.25 часова.

Ученици групе А2 долазе у 8 часова у продужени боравак где бораве до 11.05 часова (ако је родитељ доставио потврду о пословном ангажовању на радном месту). Након продуженог боравка почињу часови редовне наставе са одељењским старешином. Група А2 са наставом завршава у 12.55 часова (3 часа по 30 минута) и ученици поново иду у продужени боравак до 17часова, односно док родитељ не дође по своје дете. Ученицима А2 групе који не иду у продужени боравак настава почиње у 11.05, када долазе у школу.

Група Б1 има наставу са одељењским старешином од 13.30 часова до 15.55 часова (4 часа по 30 минута), боравак се наставља до 17часова односно док родитељ не дође по своје дете. Ученици групе Б1 који не остају у класичном боравку одлазе кући у 15.55 часова.Ученици групе Б1 који користе класичан боравак могу доћи у школу у 8.00 часова.

Ученици групе Б2 могу доћи у 8.00 часова у класичан боравак где бораве до 16.35 часова (ако је родитељ доставио потврду о пословном ангажовању на радном месту). Часови редовне наставе са одељењским старешином у групи Б2 почињу у 16.35 часова. Група Б2 са наставом завршава у 18.25 часова (3 часа по 30 минута) .

Ритам рада се за групе смењује на недељном нивоу.

Они ученици који су се определили за наставу на даљину су у обавези да долазе у школу због усменог или писменог одговарања у договору са учитељем.

Други циклус – ученици од 5. до 8. разреда/ комбиновани модел

Настава за ученике од 5. до 8. разреда ће се реализовати по комбинованом моделу. Ученици ће долазити у школу сваки други дан:

  • група А смене (у даљем тексту А1) петог, шестог, седмог и осмог разреда – понедељак, среда и петак од 8.00 часова
  • група А смене (у даљем тексту А2) петог, шестог, седмог и осмог разреда – уторак и четвртак од 8.00 часова.
  • група Б смене(у даљем тексту Б1) петог, шестог, седмог и осмог разреда – понедељак, среда и петак од 13.30 часова.
  • група Б смене (у даљем тексту Б2) петог, шестог, седмог и осмог разреда – уторак и четвртак од 13.30 часова.

Ученици сваког одељења се деле у две приближно једнаке групе – група 1 и група 2. Обе групе једног одељења раде у истом саставу и на наставу долазе сваког другог дана према наведеном распореду. Наредне недеље групе се ротирају што значи:

  • Група Б1 петог, шестог, седмог и осмог разреда – уторак и четвртак од 8.00 часова.
  • Група Б2 петог, шестог, седмог и осмог разреда – понедељак, среда и петак од 8.00 часова
  • Група А1 петог, шестог, седмог и осмог разреда – уторак и четвртак од 13.30 часова.
  • Група А2 петог, шестог, седмог и осмог разреда – понедељак, среда и петак од 13.30 часова.

У данима када се настава реализује у школи, ученици ће имати  по 5 часова (час у трајању од 30 минута), док у данима када не долазе у школу, ученици су у обавези да прате часове на Јавном медијском сервису Србије.

Они ученици који су се определили за наставу на даљину су у обавези да долазе у школу због усменог или писменог одговарања у договору са предметним наставником.

Print Friendly, PDF & Email