НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

НАСТАВНИ ПЛАН ЗА I ЦИКЛУС

Обавезни део школског програма садржи наставне предмете и садржаје који су обавезни за све ученике.

НАСТАВНИ ПЛАН ЗА II ЦИКЛУС

ОБЛИЦИ ИЗВОЂЕЊА ПРОГРАМА ЗА ПРВИ И ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

 

 

 

 

Друштвене,  техничке, хуманитарне, спортске и културне активности које се реализују саставни су део Годишњег плана рада школе и планова образовно васпитног рада.

Циљ, задаци и садржаји екскрзија и наставе у природи остварују се на основу наставног план и програма образовно-васпитног рада и школског програма и саставни су део Годишњег плана рада школе. Настава у природи организује се за ученике од првог до четвртог разреда у трајању од 7-10 дана годишње.

Print Friendly, PDF & Email