УПИС У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Календар уписа у средње школе 2019/2020

до 25.05.2019.  – Унос општих података и оцена 6. и 7. разреда
10.05 – 13.05.2019. (од 9 до 14 часова) – Пријављивање ученика за полагање пријемног испита
10. и 13.05.2019. (од 9 до 14 часова) – Пријављивање ванредних ученика старијих од 17 година за полагање пријемног испита
25. и 26.05.2019. (од 10 часова) – Полагање пријемног испита у средњим школама у којима се део наставе остварује на страном језику
31. 05 – 02.06.2019. (од 10 часова) – Пријемни испити у музичким школама
02.06 – 04.06.2019. (од 10 часова) – Пријемни испити у балетским школама
31.05 – 02.06.2018. (од 9 до 12 часова и од 14 до 17 часова) – Пријемни испити у уметничким школама ликовне области
01.06.2019. (од 10 до 12 часова) – Пријемни испити у Математичкој гимназији и математичким одељењима
01.06.2019. (од 14 до 16 часова) -Пријемни испит за ученике са посебним способностим аза биологију и хемију
02.06.2019. (од 10 до 12 часова – испит из математике; од 14 до 16 часова испит из физике) -Пријемни испит за ученике са посебним способностима за физику (математика/физика) и пријемни испит за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику (математика)
01. и 02.06.2019. (од 10 до 12 часова) -Пријемни испит у филолошким гимназијама и филолошким одељењима
01. и 03.06.2019. (од 9 до 14 часова) – Пријављивање ученика и подношење спортске документације у Спортској гимназији
27.05 – 07.06.2019. – Пријављивање у школским управама, ванредних ученика старијих од 17 година за упис у средњу школу
05.06.2019. (од 8 часова) – Прелиминарни резултати пријемног испита у математичким и филолошким одељењима, одељењима за ученике са посебним способностима за физику, одељењима са посебним способностима за биологију и хемију, одељењима за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику и за одељења у школама у којима се део наставе остварује на страном језику
06.06.2019. (од 8 часова) – Прелиминарни резултати пријемног испита у уметничким и музичким школама
06.06.2019. (од 8 до 16 часова) – Подношење и решавање евентуалних жалби ученика на резултате пријемног испита
07.06.2019. (до 12 часова) – Коначни резултати пријемних испита

Полагање мале матуре

17.06.2019. (од 9 до 11 часова) – Завршни испит – тест из српског (матерњег) језика
18.06.2019. (од 9 до 11 часова) – Завршни испит – тест из математике
19.06.2019. (од 9 до 11 часова) – Завршни испит – комбиновани тест

21.06.2019. (од 8 часова) – Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе
22.06.2019. (од 8 до 16 часова) – Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у основним школама
24.06.2019. (од 8 до 16 часова) – Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у окружним уписним комисијама

27.06.2019. (од 8 часова) – Објављивање коначних резултата завршног испита

Упис у средње школе

28.06.2019. (до 16 часова) – Упис у музичке и балетске школе
28. и 29.06.2019. (од 8 до 15 часова) – Попуњавање и предаја листе жеља у основној школи и унос у базу података
03.07.2019. (од 8 часова) – Провера листе жеља од стране ученика у основним школама
03.07.2019. (од 8 до 15 часова) – Пријем жалби на изражене жеље и уношење исправки
04.07.2019. (до 12 часова) – Објављивање званичне листе жеља ученика, провера листе жеља на званичном и техничком сајту
07.07.2019. (од 8 часова) – Објављивање званичних резултата расподеле по школама и образовним профилима у основним и средњим школама
07.07.2019. (до 20 часова) – Објављивање преосталих слободних места за упис у другом кругу
08. и 09.07.2019. – Упис ученика у средње школе – први уписни круг (осим за упис у музичке и балетске школе)
08.07.2019. (од 8 до 15 часова) – Предаја попуњене листе жеља са одабраним школама, смеровима гимназија и образовним профилима – други уписни круг
10.07.2019. (до 8 часова) – Објављивање преосталих слободних места после другог уписног круга
10.07.2019. (до 8 часова) – Објављивање коначног распореда ученика по школама у другом уписном кругу
11.07.2019. (од 8 до 15 часова) – Упис ученика у средње школе – други уписни круг (осим за упис у музичке и балетске школе)

 

Print Friendly, PDF & Email