УПИС У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Календар уписа у средње школе 2020/2021.

 

среда 23. 06. 09–11ч – Завршни испит – тест из српског/матерњег језика

четвртак 24. 06. 09–11ч – Завршни испит – тест из математике и тест за полазнике по програму ФООО

петак 25. 06. 09–11ч – Завршни испит – комбиновани тест

 

среда–недеља 23–27. 06.2021. – Супервизија спровођења завршног испита

недеља 27. 06. до 10ч – Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе

недеља 27. 06. 10–16ч – Пријем приговора ученика на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем и непосредно у основној школи)

недеља и понедељак 27. 06. после 16 ч и 28. 06. после 15ч – Достављање одговора првостепене комисије на приговоре ученика на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем и непосредно у основној школи)

понедељак и уторак 28. 06. од 15 ч до 29. 06. до 16ч – Пријем приговора ученика на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем) – за другостепену комисију

уторак 29. 06. 08–16ч – Пријем приговора ученика на прелиминарне резултате завршног испита (непосредно у школи) – за другостепену комисију

уторак 29. 06. после 18ч – Достављање одговора другостепене комисије на приговоре ученика на прелимининарне резултате завршног испита (електронским путем и непосредно у основној школи)

субота 26. 06. 10.00–11.30ч – Провера склоности за упис ученика у 7. разред за програм основног образовања ученика обдарених за математику

субота 26. 06. 13.00ч – Провера језичких компетенција за двојезичну наставу основног образовања

субота 26. 06. 10.00–11.30ч – српски језик; 12.00–13.30 ч енглески језик

Пријемни испит за IBO одељења у гимназијама

недеља 27. 06. 10.00–11.30ч математика

Пријемни испит за IBO одељења у гимназијама

петак 02. 07. до 08ч – Објављивање коначних резултата завршног испита

петак 02. 07. 08–16ч – Упис у музичке и балетске школе

субота–субота (наредне недеље) 26. 06. од 08 ч до 03. 07. до 24ч – Попуњавање листе жеља електронским путем

субота и недеља 03. и 04. 07. 08–15ч – Попуњавање и предаја листе жеља у основној школи и унос у базу података (непосредно у основној школи)

среда 07. 07. од 08ч – Провера листе жеља од стране ученика у основним школама (електронским путем и непосредно у школи)

среда 07. 07. 08–15ч – Пријем приговора ученика на изражене жеље и уношење исправки (непосредно у школи)

петак – 09. 07. до 08ч – Објављивање званичне листе жеља ученика, провера листе жеља на званичном сајту

недеља 11. 07. до 08ч – Објављивање званичних резултата расподеле по школама и образовним профилима у основним и средњим школама

недеља 11. 07. – Објављивање преосталих слободних места за упис у другом кругу

понедељак–недеља 12. 07. од 08 ч до 18. 07. до 24ч – Подношење пријаве за упис ученика у средње школе електронским путем (после првог и после другог уписног круга)

понедељак и уторак 12. и 13. 07. 08–15ч – Подношење пријаве за упис ученика у средње школе за први уписни круг непосредно у школи, осим за упис у музичке и балетске школе

понедељак 12.07. 08–15ч – Попуњавање и предаја листе жеља за други уписни круг (електронским путем/непосредно у школи)

среда 14. 07. до 24ч – Објављивање коначног распореда ученика по школама у другом уписном кругу

среда 14. 07. до 08ч – Објављивање преосталих слободних места после другог уписног круга

петак 16. 07. 08–15 ч – Подношење пријаве за упис ученика у средње школе за други уписни круг непосредно у школи, осим за упис у музичке и балетске школе

среда 18. 08. од 09–11ч – Завршни испит – тест из српског/матерњег језика

четвртак 19. 08. од 09–11ч – Завршни испит – тест из математике

петак 20. 08. од 09–11ч – Завршни испит – комбиновани тест

среда–недеља 18–22. 08. – Супервизија спровођења завршног испита

понедељак 23. 08. до 08ч – Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе

понедељак 23. 08. од 12–16ч – Пријем и решавање приговора ученика на резултате завршног испита и предаја молби за упис (у окружним уписним комисијама)

понедељак 23. 08. до 20ч – Објављивање коначних резултата завршног испита

уторак и среда 24. и 25. 08. од 08–16ч – Преузимање одлука о упису после обављеног завршног испита (у окружним комисијама)

четвртак и петак 26. и 27. 08. – Унос одлука о упису

петак и субота 27. и 28. 08. – Упис ученика у средње школе – трећи уписни круг, непосредно у школи, осим за упис у музичке и балетске школе

уторак–петак 24–28. 08. 08–15ч – Пријављивање и распоређивање, у школским управама, ванредних ученика старијих од 17 година за упис у средњу школу

 
Календар уписа у средње школе 2019/2020

до 25.05.2019.  – Унос општих података и оцена 6. и 7. разреда
10.05 – 13.05.2019. (од 9 до 14 часова) – Пријављивање ученика за полагање пријемног испита
10. и 13.05.2019. (од 9 до 14 часова) – Пријављивање ванредних ученика старијих од 17 година за полагање пријемног испита
25. и 26.05.2019. (од 10 часова) – Полагање пријемног испита у средњим школама у којима се део наставе остварује на страном језику
31. 05 – 02.06.2019. (од 10 часова) – Пријемни испити у музичким школама
02.06 – 04.06.2019. (од 10 часова) – Пријемни испити у балетским школама
31.05 – 02.06.2018. (од 9 до 12 часова и од 14 до 17 часова) – Пријемни испити у уметничким школама ликовне области
01.06.2019. (од 10 до 12 часова) – Пријемни испити у Математичкој гимназији и математичким одељењима
01.06.2019. (од 14 до 16 часова) -Пријемни испит за ученике са посебним способностим аза биологију и хемију
02.06.2019. (од 10 до 12 часова – испит из математике; од 14 до 16 часова испит из физике) -Пријемни испит за ученике са посебним способностима за физику (математика/физика) и пријемни испит за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику (математика)
01. и 02.06.2019. (од 10 до 12 часова) -Пријемни испит у филолошким гимназијама и филолошким одељењима
01. и 03.06.2019. (од 9 до 14 часова) – Пријављивање ученика и подношење спортске документације у Спортској гимназији
27.05 – 07.06.2019. – Пријављивање у школским управама, ванредних ученика старијих од 17 година за упис у средњу школу
05.06.2019. (од 8 часова) – Прелиминарни резултати пријемног испита у математичким и филолошким одељењима, одељењима за ученике са посебним способностима за физику, одељењима са посебним способностима за биологију и хемију, одељењима за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику и за одељења у школама у којима се део наставе остварује на страном језику
06.06.2019. (од 8 часова) – Прелиминарни резултати пријемног испита у уметничким и музичким школама
06.06.2019. (од 8 до 16 часова) – Подношење и решавање евентуалних жалби ученика на резултате пријемног испита
07.06.2019. (до 12 часова) – Коначни резултати пријемних испита

Полагање мале матуре

17.06.2019. (од 9 до 11 часова) – Завршни испит – тест из српског (матерњег) језика
18.06.2019. (од 9 до 11 часова) – Завршни испит – тест из математике
19.06.2019. (од 9 до 11 часова) – Завршни испит – комбиновани тест

21.06.2019. (од 8 часова) – Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе
22.06.2019. (од 8 до 16 часова) – Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у основним школама
24.06.2019. (од 8 до 16 часова) – Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у окружним уписним комисијама

27.06.2019. (од 8 часова) – Објављивање коначних резултата завршног испита

Упис у средње школе

28.06.2019. (до 16 часова) – Упис у музичке и балетске школе
28. и 29.06.2019. (од 8 до 15 часова) – Попуњавање и предаја листе жеља у основној школи и унос у базу података
03.07.2019. (од 8 часова) – Провера листе жеља од стране ученика у основним школама
03.07.2019. (од 8 до 15 часова) – Пријем жалби на изражене жеље и уношење исправки
04.07.2019. (до 12 часова) – Објављивање званичне листе жеља ученика, провера листе жеља на званичном и техничком сајту
07.07.2019. (од 8 часова) – Објављивање званичних резултата расподеле по школама и образовним профилима у основним и средњим школама
07.07.2019. (до 20 часова) – Објављивање преосталих слободних места за упис у другом кругу
08. и 09.07.2019. – Упис ученика у средње школе – први уписни круг (осим за упис у музичке и балетске школе)
08.07.2019. (од 8 до 15 часова) – Предаја попуњене листе жеља са одабраним школама, смеровима гимназија и образовним профилима – други уписни круг
10.07.2019. (до 8 часова) – Објављивање преосталих слободних места после другог уписног круга
10.07.2019. (до 8 часова) – Објављивање коначног распореда ученика по школама у другом уписном кругу
11.07.2019. (од 8 до 15 часова) – Упис ученика у средње школе – други уписни круг (осим за упис у музичке и балетске школе)

 

Print Friendly, PDF & Email