ОТВОРЕНИ ДАН ШКОЛЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ/СТАРАТЕЉЕ УЧЕНИКА

 

Члан 48. Закона о основном образовању и васпитању утврђује програм сарадње са породицом на начин да упућује школу да подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно старатељима ученика, заснован на принципима међусобног разумевања, поштовања и поверења. Програмом сарадње са породицом, школа дефинише области, садржај и облике сарадње са родитељима, односно старатељима ученика, који обухвата детаљно информисање, саветовање, укључивање у наставне и остале активности школе и консултовање у доношењу одлука око безбедносних, наставних, организационих и финансијских питања, с циљем унапређивања квалитета образовања и васпитања, као и обезбеђивања свеобухватности и трајности васпитно-образовних утицаја. Програм сарадње са породицом обухвата и организацију отвореног дана школе сваког месеца, када родитељи, односно старатељи могу да присуствују образовно-васпитном раду (о начину и термину сарадње родитељ/старатељ треба да се договори са одељењским старешином или ПП службом).

 

РАЗРЕДНА НАСТАВА (1-4. РАЗРЕД)

 

 

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА (5-8. РАЗРЕД)

 

28.11.2019. (четвртак)

11.12.2019. (среда)

10.1.2019. (петак)

24.2.2020. (понедељак)

10.3.2020. (уторак)

23.4.2020. (четвртак)

14.5.2020. (четвртак)

2.6.2020. (уторак)

 

 

29.11.2019. (петак)

12.12.2019. (четвртак)

8.1.2019. (среда)

25.2.2020. (уторак)

9.3.2020. (понедељак)

24.4.2020. (петак)

13.5.2020. (среда)

1.6.2020. (понедељак)

 

 

 

 

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

Сузана Липић 

Print Friendly, PDF & Email