ПРИПРЕМНА НАСТАВА

 СМЕНА „А“

      8/1

СРПСКИ Ј. МАТЕМАТИКА ИСТОРИЈА ГЕОГРАФИЈА БИОЛОГИЈА ХЕМИЈА ФИЗИКА
3.6 08:00-09:30  2. и 3. час (пре подне) 4. и 5. час
4.6 08:00-09:30 10:00-12:00
5.6. 08:00-09:30  3. и 5. час (пре подне) 3. час
6.6 08:00-09:30 10:00-12:00
7.6 08:00-09:30  2. и 3. час  (пре подне)2. и 3. час
10.7.   4. и 5. час
11.7.   6. и 7. час  (поподне) 3. час  10:00-12:00
12.7.
13.7.  4. и 5. час  10:00-12:00
14.7.

8/2

СРПСКИ Ј. МАТЕМАТИКА ИСТОРИЈА ГЕОГРАФИЈА БИОЛОГИЈА ХЕМИЈА ФИЗИКА
3.6 08:00-09:30  2. и 3. час (пре подне) 4. и 5. час
4.6 08:00-09:30 10:00-12:00
5.6. 08:00-09:30   3. и 5. час (пре подне) 3. час
6.6 08:00-09:30 10:00-12:00
7.6 08:00-09:30  2. и 3. час  (пре подне)2. и 3. час
10.7.   4. и 5. час
11.7.   6. и 7. час  (поподне) 3. час  10:00-12:00
12.7.
13.7.   4. и 5. час  10:00-12:00
14.7.

 

 СМЕНА „Б“

8/3

СРПСКИ Ј. МАТЕМАТИКА ИСТОРИЈА ГЕОГРАФИЈА БИОЛОГИЈА ХЕМИЈА ФИЗИКА
3.6  5.час 11:40 – 12:25  4. час (10:50-11:35)  7. час   3. час (пре подне) 4. и 5. час
4.6  4. и 5.час 10:50 – 12:25  2. час (08:50-09:35)   1.час или 4. час 10:00-12:00
5.6. 12:30-14:00   4. и 5.час 10:50 – 12:25  7. час   5. час (пре подне) 3. час
6.6 13:15-14:45  2. час у „А“ смени   3. час 10:00-12:00
7.6 12:30-14:00  3. час или 6. час  (пре подне)2. и 3. час
10.7.  13:15-14:00   5.час 17:40 – 18:25   7. час  3. час
11.7.  13:15-14:00   4. и 5.час 16:50 – 18:25  1.час или 4. час  (поподне) 3. час  10:00-12:00
12.7.   4. и 5.час 16:50 – 18:25   7. час  5. час
13.7.  2. час у „А“ смени    3. час  10:00-12:00
14.7.  3. час или 6. час

Српски језик: Током маја су одржана три припремна часа, а у петак, 31. маја, биће одржана још два.

8/4

СРПСКИ Ј. МАТЕМАТИКА ИСТОРИЈА ГЕОГРАФИЈА БИОЛОГИЈА ХЕМИЈА ФИЗИКА
3.6 10:00 – 11:35  4. час (10:50-11:35)  7. час   3. час (пре подне) 4. и 5. час  7. час
4.6  1. и 2. час 10:00 – 11:35  2. час (08:50-09:35)   1.час или 4. час
5.6.   4. и 5. час  7. час   5. час (пре подне) 3. час  2. и 5. час
6.6   1. и 2. час  10:00 – 11:35  2. час у „А“ смени   3. час
7.6  10:50 – 12:25  3.  или 6. час  (пре подне)2. и 3. час  6. и 7. час
10.7.   7. час  3. час  7. час
11.7.   1. и 2. час  1.час или 4. час  (поподне) 3. час
12.7.   7. час  5. час  2. и 5. час
13.7.   1. и 2. час  2. час у „А“ смени    3. час
14.7.  16:50 – 18:25  3. час или 6. час   6. и 7. час

8/5

СРПСКИ Ј. МАТЕМАТИКА ИСТОРИЈА ГЕОГРАФИЈА БИОЛОГИЈА ХЕМИЈА ФИЗИКА
3.6 10:00 – 11:35  4. час (10:50-11:35)  7. час   3. час (пре подне) 4. и 5. час  7. час
4.6 10:00 – 11:35  2. час (08:50-09:35)   1.час или 4. час
5.6.  2.и 3. час (пре подне)  7. час   5. час (пре подне) 3. час  2. и 5. час
6.6  10:00 – 11:35  2. час у „А“ смени   3. час
7.6  10:50 – 12:25  3. час или 6. час  (пре подне)2. и 3. час   6. и 7. час
10.7.  4.и 5.час (поподне)   7. час    3. час  7. час
11.7.  4.и 5.час (поподне)  1.час или 4. час  (поподне) 3. час
12.7.  2.и 3.час (поподне)   7. час  5. час  2. и 5. час
13.7.  4.и 5.час (поподне)  2. час у „А“ смени    3. час
14.7.  16:50 – 18:25  3. час или 6. час   6. и 7. час

ВАЖНА НАПОМЕНА

ЧАСОВИ ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ СУ СЕ ОДРЖАВАЛИ И У АПРИЛУ И МАЈУ МЕСЕЦУ, ОДРЕЂЕНИ БРОЈ КОЛЕГА ЈЕ ОДРЖАО НЕОПХОДАН БРОЈ ЧАСОВА И ИЗ ТОГ РАЗЛОГА СЕ ТЕРМИНИ ЗА ТЕ ПРЕДЕТЕ НЕ НАЛАЗЕ У ОДРЕЂЕНИМ ОДЕЉЕЊИМА.

Print Friendly, PDF & Email