ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

   ПРЕДЛОГ АКТИВНОСТИ ЗА ПЕРИОД ОД 30.3.2020. ДО 03.4.2020.

   ПРЕДЛОГ АКТИВНОСТИ ЗА ПЕРИОД ОД 06.4.2020. ДО 10.4.2020.

ПРЕДЛОГ АКТИВНОСТИ ЗА ПЕРИОД ОД 13.4.2020. ДО 16.4.2020.

 

 

ПРЕДЛОГ АКТИВНОСТИ ЗА ПЕРИОД ОД 21.4.2020. ДО 24.4.2020.

 

 

 

 

ПРЕДЛОГ АКТИВНОСТИ ЗА ПЕРИОД ОД 27.4.2020. ДО 30.4.2020.

 

 

 

 

ПРЕДЛОГ АКТИВНОСТИ ЗА ПЕРИОД ОД 04.5.2020. ДО 08.5.2020.

 

 

Рад у продуженом боравку је необавезан облик васпитно-образовног рада који се одвија пре и после наставе и има своје педагошке, васпитне, образовне и социјалне вредности. Разликује се од рада у редовној настави јер се међусобно преплићу и повезују рад, учење и игра.
нашој школи постоји две врсте боравка:
– класични који ради у две смене, преподневној (пре почетка часова) и поподневној (после часова) и
– продужени боравак који представља на неки начин продужетак наставе. Специфичан је по томе што је увек у послеподневној смени, после часова, и што га чини хомогена група ученика (цело једно одељење), за разлику од класичног у коме су ученици из различитих одељења и разреда.

Рад у продуженом боравку усклађен је, прати и допуњава образовно-васпитни рад у редовној настави. Атмосфера у боравку је пријатна, по потреби радна, а по потреби забавна. Са ученицима у боравку раде професори разредне наставе (учитељи).

 Организацију рада можемо поделити у три сегмента:

  • Време за израду домаћих задатака и вежбање (самостални рад ученика уз помоћ учитеља)
  • Слободно време (друштвене игре по слободном избору ученика, у учионици или дворишту, игре опуштања, спортске игре)
  • Усмерене (или слободне) активности ученика (ликовне, музичке, говорне, такмичења у шаху, плесу, писању поезије, цртању…)

 

 

 

ЛИКОВНА РАДИОНИЦА

СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ

У петак , 3.6.2016. године, у нашој школи одржан је спортски дан под називом „Мини маратон“, у којем су учествовала три одељења боравка првог разреда (I/2, I/3 и I/5).

У петак, 27.5.2016. године, у нашој школи одржан је спортски дан под називом „Игре без граница“, у којем су учествовала три одељења боравка II/1, II/3 и II/4.

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПРАЗНИКА

У боравку обележавамо празнике (Ускрс, Нова година…) нашим радовима.

УЧИМО И У ПРИРОДИ…
Уживајте у радовима наших малих креативаца и њиховим ремек  делима.

ВЕСЕЛИ ПАНОИ

Током слободног времена организован је ручак у школској трпезарији чије време се за сваку групу ученика одређује на почетку школске године.

Print Friendly, PDF & Email