РАДНО ВРЕМЕ УПРАВЕ ШКОЛЕ И СТРУЧНИХ САРАДНИКА

 

Директор

Сузана Липић

Помоћник директора

Сања Бјелица

Секретар

Маријана ТанасковиЋ Радојичић

Шеф рачуноводства

Томица Марковић

Благајник

Снежана Колар

Административни радник

Сања Лукић

 

08:00-16:00

 

 

07:30-15:30
када је „А“смена пре подне

11:30-19:30

када је „А“ смена поподне

08:00-16:00
када је „Б“смена пре подне

11:30-19:30

када је „Б“ смена поподне

 

08:00-16:00

 

08:00-16:00

 

09:00-13:00

 

 

 

 

ПЕДАГОГ

Јелена Ботић

ПСИХОЛОГ

Тијана Савић

ЛОГОПЕД

Марија С.Солдић

ПСИХОЛОГ

Кристина Поткоњак

ПОНЕДЕЉАК 13:00-19:00 9:00-15:00 8:00-14:00

(сваке друге недеље)

8:00-14:00

(сваке друге недеље)

УТОРАК 13:00-19:00 9:00-15:00 8:00-14:00  

 

СРЕДА 13:00-19:00 9:00-15:00 8:00-14:00
ЧЕТВРТАК 10:00-16:00 9:00-15:00 13:00-19:00  

 

ПЕТАК 8:00-14:00 9:00-15:00 13:00-19:00
Print Friendly, PDF & Email