РАСПОРЕД ЧАСОВА ОД 11.05. ДО 15.05.2020.

Распоред је укслађен са часовима који се емитују на РТС3 каналу, и означени су црвеном бојом.

5. РАЗРЕД

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
2. Математика Српски језик Техника и технологија Енглески језик Математика
3. Историја Биологија Географија Биологија Информатика и рачунарство
4. Немачки/Руски језик Енглески језик Немачки/ Руски језик Српски језик Музичка култура
5. Ликовна култура Физичко и здравствено васпитање Техника и технологија Физичко и здравствено васпитање Физичко и здравствено васпитање
6. Ликовна култура   Музичка култура   Грађанско в./верска настава

 

6. РАЗРЕД

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
2. Математика Српски језик Биологија Енглески језик Математика
3. Историја Физика Географија Физика Информатика и рачунарство
4. Енглески језик Немачки/Руски језик Историја Немачки/Руски језик Географија
5. Биологија Музичка култура Ликовна култура Грађанско в./верска настава Техника и технологија
6. Физичко и здравствено васпитање   Физичко и здравствено васпитање  Физичко и здравствено васпитање
Техника и технологија

 

7. РАЗРЕД

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
2. Математика Српски језик Географија Енглески језик Математика
3. Историја Биологија Хемија Физика Информатика и рачунарство
4. Хемија Географија Енглески језик Историја Биологија
5. Немачки/Руски језик Техника и технологија Физичко и здравствено васпитање Немачки/Руски језик Физика
6. Ликовна култура  Техника и технологија Грађанско в./верска настава Музичка култура Физичко и здравствено васпитање
7.   Физичко и здравствено васпитање    

 

8. РАЗРЕД

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
2. Математика Српски језик Географија Енглески језик Математика
3. Историја Биологија Историја Физика Географија
4. Физика Енглески језик Хемија Биологија Хемија
5. Физичко васпитање Немачки/Руски језик Физичко васпитање ТИО Музичка култура
6. Грађанско в./верска настава  Изборни спорт Немачки/Руски језик  ТИО Ликовна култура
Print Friendly, PDF & Email