РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ПЕРИОД ОД 04.5. ДО 09.5.2020.

Распоред приказивања наставе на каналу РТС 2 биће промењен у данима када је предвиђен рад Народне скупштине Републике Србије чија се заседања преносе на том каналу.

Сви наставни садржаји, у складу са програмом наставе, приказиваће се према претходно утврђеном распореду.

Ученици првог разреда пратиће наставу на каналу РТС 2 са почетком у 8.00 часова и распоредом од три часа дневно.

Ученици од другог до седмог разреда имаће дневно по три часа, док ће ученици осмог разреда имати четири часа.

Настава за ученике првог циклуса основног образовања и васпитања (II -IV разреда) биће емитована на каналу РТС 3, са почетком у 8.00 часова, док ће се настава за ученике другог циклуса основног образовања и васпитања (V-VIII разреда) емитовати на каналу РТС 3, са почетком у 13.15 часова.

РАСПОРЕД ЧАСОВА ЈЕ УСКЛАЂЕН СА РТС ЧАСОВИМА, КОЈИ СУ ОБЕЛЕЖЕНИ ЦРВЕНОМ БОЈОМ.

5. РАЗРЕД

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак Субота
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик Српски језик
2. Математика Српски језик Техника и технологија Енглески језик Математика Математика
3. Историја Биологија Географија Биологија Информатика и рачунарство Историја
4. Немачки/Руски језик Енглески језик Немачки/ Руски језик Српски језик Музичка култура Немачки/Руски језик
5. Ликовна култура Физичко и здравствено васпитање Техника и технологија Физичко и здравствено васпитање Физичко и здравствено васпитање Ликовна култура
6. Ликовна култура   Музичка култура   Грађанско в./верска настава Ликовна култура

 

6. РАЗРЕД

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак Субота
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик Српски језик
2. Математика Српски језик Биологија Енглески језик Математика Математика
3. Историја Физика Географија Физика Информатика и рачунарство Географија
4. Енглески језик Немачки/Руски језик Историја Немачки/Руски језик Географија Енглески језик
5. Биологија Музичка култура Ликовна култура Грађанско в./верска настава Техника и технологија Биологија
6. Физичко и здравствено васпитање   Физичко и здравствено васпитање  Физичко и здравствено васпитање
Техника и технологија Физичко и здравствено васпитање

 

7. РАЗРЕД

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак Субота
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик Српски језик
2. Математика Српски језик Географија Енглески језик Математика Математика
3. Историја Биологија Хемија Физика Информатика и рачунарство Биологија
4. Хемија Географија Енглески језик Историја Биологија Хемија
5. Немачки/Руски језик Техника и технологија Физичко и здравствено васпитање Немачки/Руски језик Физика Немачки/Руски језик
6. Ликовна култура  Техника и технологија Грађанско в./верска настава Музичка култура Физичко и здравствено васпитање Ликовна култура
7. Физичко и здравствено васпитање

 

8. РАЗРЕД

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак Субота
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик Српски језик
2. Математика Српски језик Географија Енглески језик Математика Математика
3. Историја Биологија Историја Физика Географија Физика
4. Физика Енглески језик Хемија Биологија Хемија Хемија
5. Физичко васпитање Немачки/Руски језик Физичко васпитање ТИО Музичка култура Физичко васпитање
6. Грађанско в./верска настава  Изборни спорт Немачки/Руски језик  ТИО Ликовна култура Грађанско в./верска настава
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email