РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ПЕРИОД ОД 18.5.-23.5.2020.

Распоред је укслађен са часовима који се емитују на РТС3 каналу, и означени су црвеном бојом.

5. РАЗРЕД

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак Субота
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик Српски језик
2. Математика Српски језик Техника и технологија Енглески језик Математика Математика
3. Историја Биологија Географија Биологија Информатика и рачунарство Информатика и рачунарство
4. Немачки/Руски језик Енглески језик Немачки/ Руски језик Српски језик Музичка култура Музичка култура
5. Ликовна култура Физичко и здравствено васпитање Техника и технологија Физичко и здравствено васпитање Физичко и здравствено васпитање  Географија
6. Ликовна култура   Музичка култура   Грађанско в./верска настава Грађанско в./верска настава

 

6. РАЗРЕД

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак Субота
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик Српски језик
2. Математика Српски језик Биологија Енглески језик Математика Математика
3. Историја Физика Географија Физика Информатика и рачунарство Информатика и рачунарство
4. Енглески језик Немачки/Руски језик Историја Немачки/Руски језик Географија  Географија
5. Биологија Музичка култура Ликовна култура Грађанско в./верска настава Техника и технологија  Техника и технологија
6. Физичко и здравствено васпитање   Физичко и здравствено васпитање  Физичко и здравствено васпитање
Техника и технологија  Техника и технологија

 

7. РАЗРЕД

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак Субота
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик Српски језик
2. Математика Српски језик Географија Енглески језик Математика Математика
3. Историја Биологија Хемија Физика Информатика и рачунарство Информатика и рачунарство
4. Хемија Географија Енглески језик Историја Биологија  Биологија
5. Немачки/Руски језик Техника и технологија Физичко и здравствено васпитање Немачки/Руски језик Физика  Физика
6. Ликовна култура  Техника и технологија Грађанско в./верска настава Музичка култура Физичко и здравствено васпитање  Физичко и здравствено васпитање
7. Физичко и здравствено васпитање

 

8. РАЗРЕД

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак Субота
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик Српски језик
2. Математика Српски језик Географија Енглески језик Математика Математика
3. Историја Биологија Историја Физика Географија Географија
4. Физика Енглески језик Хемија Биологија Хемија Хемија
5. Физичко васпитање Немачки/Руски језик Физичко васпитање ТИО Музичка култура  Немачки/Руски језик
6. Грађанско в./верска настава  Изборни спорт Немачки/Руски језик  ТИО Ликовна култура  Грађанско в./верска настава
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email