РАЗРЕДНА НАСТАВА

 

 

Одељењско веће првог разреда
1. Мирјана Мајцан 1/1 проф. разредне наставе
2. Елијана Настасијевић 1/2 проф. разредне наставе
3. Милена Глишић 1/3 проф. разредне наставе
3. Силвана Ђорђевић 1/4 проф. разредне наставе
4. Љиљана Мијаиловић 1/5 наставник разредне наставе
5. Александра Шундић   1/6 проф. разредне наставе
Наставник енглеског језика
1. Наташа Милосављевић проф.енглеског језика
2. Вања Чоловић проф.енглеског језика
Наставник верске наставе
1. Тања Богдановић
Одељењско веће другог  разреда
 1.  Марина Филиповић 2/1  проф. разредне наставе
2.   Јелена Јовић 2/2  проф. разредне наставе 
 3.  Сунчица Димитријевић 2/3  проф. разредне наставе 
 4.  Драган Алексић 2/4  наставник  разредне наставе 
 5.  Маја Матушан 2/5  наставник разредне наставе
 6.  Гордана Глигић 2/6  наставник разредне наставе
7. Слађана Златић 2/7  проф. разредне наставе
Наставник енглеског језика
1. Надежда Брдар проф.енглеског језика
2. Вања Чоловић проф.енглеског језика
Наставник верске наставе
1. Драган Будумлија
2. Тања Богдановић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одељењско веће  трећег разреда
 1. Бојана Матејић     3/1 проф. разредне наставе
2.  Миљана Радосављевић 3/2  проф. разредне наставе 
 3.  Драгана Веселиновић   3/3  проф. разредне наставе 
 4. Данијела Јанковић 3/4  проф. разредне наставе 
 5.  Ана Крстић  3/5  наставник разредне наставе 
 6.  Ивана Тирнанић   3/6  проф. разредне наставе
Наставник енглеског језика
1. Надежда Брдар   проф.енглеског језика
2. Наташа Милосављевић   проф.енглеског језика
Наставник верске наставе
1. Тања Богдановић
Одељењско веће четвртог разреда
1. Оливера Остојин  4/1 проф. разредне наставе
2. Аница Алексић     4/2 проф. разредне наставе
3. Кристина Митровић 4/3 проф. разредне наставе
4. Гордана Раденковић 4/4 проф. разредне наставе
5. Бранка Матијевић 4/5 проф. разредне наставе
6. Елизабета Аџић 4/6 наставник разредне наставе
Наставник енглеског језика
1. Надежда Брдар проф.енглеског језика
2. Вања Чоловић проф.енглеског језика
Наставник верске наставе
1. Тања Богдановић

 

 

 

Предметна настава

Print Friendly, PDF & Email