РАЗРЕДНА НАСТАВА

Одељењско веће првих разреда
 1.  Марина Филиповић 1/1  проф. разредне наставе
2.   Јелена Јовић 1/2  проф. разредне наставе 
 3.  Сунчица Димитријевић 1/3  проф. разредне наставе 
 4.  Маја Матушан 1/4  проф. разредне наставе 
 5.  Драган Алексић 1/5 наставник  разредне наставе 
 6.  Гордана Глигић 1/6  наставник разредне наставе
7. Слађана Златић 1/7  проф. разредне наставе
Наставник енглеског језика
1. Надежда Брдар проф.енглеског језика
2. Вања Чоловић проф.енглеског језика
Наставник верске наставе
1. Драган Будумлија
2. Никола Лучић

 

 

Одељењско веће  другог разреда
 1. Бојана Матејић     2/1 проф. разредне наставе
2.  Биљана Анђелковић 2/2  проф. разредне наставе 
 3.  Драгана Веселиновић   2/3  проф. разредне наставе 
 4. Данијела Јанковић 2/4  проф. разредне наставе 
 5.  Ана Крстић  2/5  проф. разредне наставе 
 6.  Ивана Тирнанић   2/6  наставник разредне наставе
Наставник енглеског језика
1. Надежда Брдар   проф.енглеског језика
2. Наташа Милосављевић   проф.енглеског језика
Наставник верске наставе
1. Драган Будумлија
2. Никола Лучић

 

 

 

Одељењско веће трећег разреда
1. Оливера Остојин  3/1 проф. разредне наставе
2. Аница Алексић     3/2 проф. разредне наставе
3. Кристина Митровић 3/3 проф. разредне наставе
4. Гордана Раденковић 3/4 проф. разредне наставе
5. Бранка Матијевић 3/5 проф. разредне наставе
6. Аџић Елизабета  3/6 наставник разредне наставе
Наставник енглеског језика
1. Надежда Брдар проф.енглеског језика
2. Весна Грегец проф.енглеског језика
Наставник верске наставе
1. Драган Будумлија
2. Никола Лучић

 

 

 

Одељењско веће четвртог разреда
1. Мирјана Мајцан 4/1 проф. разредне наставе
2. Елијана Настасијевић 4/2 проф. разредне наставе
3. Силвана Ђорђевић 4/3 проф. разредне наставе
4. Љиљана Мијаиловић 4/4 наставник разредне наставе
5. Александра Шундић   4/5 проф. разредне наставе
Наставник енглеског језика
1. Надежда Брдар проф.енглеског језика
2. Наташа Милосављевић проф.енглеског језика
3. Вања Чоловић проф.енглеског језика
Наставник верске наставе
1. Драган Будумлија
2. Никола Лучић

 

 

 

 

 

Предметна настава

Print Friendly, PDF & Email