РАЗРЕДНА НАСТАВА

Одељењско веће првих разреда
 1.  Марина Филиповић 1/1 проф. разредне наставе
2.   Јелена Јовић 1/2  проф. разредне наставе 
 3.  Сунчица Димитријевић 1/3  проф. разредне наставе 
 4.  Маја Матушан 1/4  проф. разредне наставе 
 5.  Драган Алексић 1/5  проф. разредне наставе 
 6.  Гордана Глигић 1/6  наставник разредне наставе
7. Слађана Златић 1/7 проф. разредне наставе
Наставник енглеског језика
1. Надежда Брдар проф.енглеског језика
2. Вања Чоловић проф.енглеског језика
Наставник верске наставе
1. Драган Будумлија
2. Никола Лучић

 

 

 

Председник већа –  Бојана Матејић                                               

 1. Бојана Матејић                    II-1  професор разредне наставе
 2. Биљана Анђелковић          II-2  професор разредне наставе
 3. Драгана Веселиновић        II-3  професор разредне наставе
 4. Данијела Јанковић             II-4  професор разредне наставе
 5. Ана Крстић                          II-5  професор разредне наставе
 6. Ивана Тирнанић                  II-6 наставник разредне наставе

Професори енглеског језика:

 1. Надежда Брдар
 2. Наташа Милосављевић

Наставници верске наставе:

 1. Никола Лучић
 2. Драган Будимлија

Стручни сарадници:

 1. Тијана Савић- психолог
 2. Срђан Јончић – педагог
 3. Марија Сокић Солдић- логопед
 4. Тања Маљоковић – библиотекар

Одељењско веће  трећих разреда

Председник већа –  Аница Алексић     

 1. Оливера Остојин              III-1  професор разредне наставе
 2. Аница Алексић                 III-2 професор разредне наставе
 3. Кристина Митровић         III-3  професор разредне наставе
 4. Гордана Раденковић       III-4  професор разредне наставе
 5. Бранка Матијевић           III-5  професор разредне наставе
 6. Аџић Елизабета              III-6 наставник разредне наставе

Професори енглеског језика:

 1. Весна Грегец
 2. Надежда Брдар

Наставник верске наставе:

 1. Никола Лучић
 2. Драган Будимлијa

Стручни сарадници:

 1. Тијана Савић- психолог
 2. Срђан Јончић – педагог
 3. Тања Маљоковић – библиотекар

Одељењско веће четвртих разреда

Председник већа –       Елијана Настасијевић

 1. Мирјана Мајцан                   IV -1  професор разредне наставе       
 2. Елијана Настасијевић         IV -2  професор разредне наставе     
 3. Силвана Ђорђевић             IV -3  професор разредне наставе       
 4. Љиљана Мијаиловић          IV -4  наставник разредне наставе       
 5. Александра Шундић            IV -5  професор разредне наставе         

Наставници енглеског језика:

 1. Надежда Брдар                      професор енглеског језика,
 2. Наташа Милосављевић         професор енглеског језика
 3. Вања Чоловић                        професор енглеског језика.

Наставник верске наставе:

 1. Никола Лучић              наставник верске наставе
 2. Драган Будимлијa       наставник верске наставе

Стручни сарадници:

 1. Тијана Савић психолог                 
 2. Марија Сокић Солдић логопед                  
 3. Срђан Јончић педагог
 4. Тања Maљоковић библиотекар

 

Предметна настава