СЕКЦИЈЕ

Слободне активности у нашој школи су организоване у виду секција. Њихов циљ је да на едукативан и креативан начин забаве и заинтересују ђаке за одређене теме. Оне су простор за афирмацију и унапређивање знања.

 

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ (НИЖА НАСТАВА)

II РАЗРЕД (МОДЕЛАРСКА)

КОВНА,ДРАМСКО-РЕЦИТАТОРСКА,ЛИТЕРАРНА,СПОРТСКА,МУЗИЧКА,ФОЛКЛОРНА)

ПЛАНИНАРСКА СЕКЦИЈА „СРЕМУШ“-ЕЛИЈАНА НАСТАСИЈЕВИЋ И БОЈАНА МАТЕЈИЋ

(у зависности од метеоролошких услова планирано за јесен и пролеће-викендом,а зими у јануару или фебруару у току зимског распуста)

 

СЕКЦИЈЕ (ВИША НАСТАВА)

 

1.ВОКАЛНИ СОЛИСТИ/ГРУПА ПЕВАЧА

2.САОБРАЋАЈНA

3.ЛИКОВНА

4.РАДИО

5.НОВИНАРСКА

6.РЕЦИТАТОРСКА

7.ДРАМСКА

8.ЛИТЕРАРНА

9.КЛУБ СТРАНИХ ЈЕЗИКА

10.МЕСЕЦ СТРАНИХ ЈЕЗИКА– НАСТАВНИЦИ ЕНГЛЕСКОГ,НЕМАЧКОГ И РУСКОГ ЈЕЗИКА-(у децембру месецу)

11.ФУДБАЛ

12.ОДБОЈКА

13.КОШАРКА

14.РУКОМЕТ

15.АТЛЕТИКА

16.БИБЛИОТЕЧКА СЕКЦИЈА-ТАЊА  МАЉОКОВИЋ

 


Програмски садржаји спортских секција су интегрални садржаји физичког и здравственог васпитања ученика у школи. Са друге стране ван наставе омогућава да се истакну поједине способности ученика на основу којих се интересовања укључују у поједине секције.

Спортске секције ће развијати сарадњу са спортским центром „11. април” Нови Београд.

Спортске секције ће радити на откривању латентних и испољених склоности и способности, интересовања и особина личности и подстицати њихов развој на плану професионалне оријентације.

 

Print Friendly, PDF & Email