ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Posted on Posted in Javne nabavke

 

ПОСТАВЉЕНО 9. 11. 2018.

 

Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда за поновљени поступак наставе у природи

 

 

ПОСТАВЉЕНО 5. 11. 2018.

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА-поступак јавне набавке мале вредности ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА

 

 

ПОСТАВЉЕНО 5. 11. 2018.

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-Извођење радова на замени фасадне столарије на објекту школе П+2

 

 

ПОСТАВЉЕНО 5. 11. 2018.

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА –  Радови на уградњи столарије.

 

ПОСТАВЉЕНО 30. 10. 2018.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуга бр. 8/18 – „Вршење стручног надзора над извођењем радова“

 

 

ПОСТАВЉЕНО 30. 10. 2018.

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА поступак јавне набавке мале вредности ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА

 

 

ПОСТАВЉЕНО 24. 10. 2018.

П О З И В ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Вршење стручног надзора над извођењем радова

 

 

ПОСТАВЉЕНО 24. 10. 2018.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА поступак јавне набавке мале вредности ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА

 

 

ПОСТАВЉЕНО 22. 10. 2018.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – „Eлектрична енергија“

 

 

ПОСТАВЉЕНО 13. 10. 2018.

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-Настава у природи (поновљени поступак)

 

 

ПОСТАВЉЕНО 13. 10. 2018.

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Настава у природи

 

 

ПОСТАВЉЕНО 12. 10. 2018.

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-Електрична енергија

 

ПОСТАВЉЕНО 12. 10. 2018.

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Електрична енергија

ПОСТАВЉЕНО 5. 10. 2018.

 

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА – „Услуга извођење екскурзије, излети, настава у природи“

ПОСТАВЉЕНО 27. 09. 2018.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – „Набавка рачунара“

ПОСТАВЉЕНО 19. 09. 2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА- „Грађевинска столарија“

ПОСТАВЉЕНО 13. 09. 2018.

 

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА – „Услуга извођење екскурзије, излети, настава у природи“

ПОСТАВЉЕНО 13. 09. 2018.

 

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ПАРТИЈА 6 – „Услуга извођење екскурзије, излети, настава у природи

 

ПОСТАВЉЕНО 07. 09. 2018.

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА- Набавка рачунарске опреме

 

ПОСТАВЉЕНО 07. 09. 2018.

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Набавка рачунарске опреме

ПОСТАВЉЕНО 05. 09. 2018.

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – „Замена столарије и стављање фасаде ради постизања боље енергетске ефикасности“

 

ПОСТАВЉЕНО 05. 09. 2018.

 

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ ПОНУДА ПРИМЕНОМ ОТВОРЕНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА: – „Замена столарије и стављање фасаде ради постизања боље енергетске ефикасности“

 

ПОСТАВЉЕНО 05. 09. 2018.

 

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА – „Услуга извођење екскурзије, излети, настава у природи“

 

ПОСТАВЉЕНО 05. 09. 2018.

 

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ – „Услуга извођење екскурзије, излети, настава у природи

 

ПОСТАВЉЕНО 05. 09. 2018.

 

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА – „Физичко техничко обезбеђење“

 

ПОСТАВЉЕНО 05. 09. 2018.

 

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА – „Набавка готових ланч пакета“

 

 

ПОСТАВЉЕНО 28. 08. 2018.

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА- Физичко – техничко обезбеђење

 

ПОСТАВЉЕНО 28. 08. 2018.

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Физичко – техничко обезбеђење

ПОСТАВЉЕНО 28. 08. 2018.

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА- Набавка готових ланч пакета

ПОСТАВЉЕНО 28. 08. 2018.

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА- Набавка готових ланч пакета

ПОСТАВЉЕНО 15. 08. 2018.

 

Одговори и појашњења на питања постављена од стране заинтересованих лица „ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТИ, НАСТАВА У ПРИРОДИ“

ПОСТАВЉЕНО 14. 08. 2018.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: „Замена столарије и стављање фасаде ради постизања боље енергетске ефикасности“

ПОСТАВЉЕНО 14. 08. 2018.

 

Одговори и појашњења на питања постављена од стране заинтересованих лица „Замена столарије и стављање фасаде ради постизања боље енергетске ефикасности“

ПОСТАВЉЕНО 14. 08. 2018.

 

ПРВА ИЗМЕНА – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
„Замена столарије и стављање фасаде ради постизања боље енергетске ефикасности

ПОСТАВЉЕНО 9. 08. 2018.

 

Одговори и појашњења на питања постављена од стране заинтересованих лица „ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТИ, НАСТАВА У ПРИРОДИ“

ПОСТАВЉЕНО 9. 08. 2018.

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЦИЉЕМ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА – УСЛУГE ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТИ, НАСТАВА У ПРИРОД

ПОСТАВЉЕНО 6. 08. 2018.

 

Одговори и појашњења на питања постављена од стране заинтересованих лица „ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТИ, НАСТАВА У ПРИРОДИ“

ПОСТАВЉЕНО 6. 08. 2018.

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЦИЉЕМ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА – УСЛУГE ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТИ, НАСТАВА У ПРИРОДИ

ПОСТАВЉЕНО 6. 08. 2018.

 

Одговори и појашњења на питања постављена од стране заинтересованих лица „Замена столарије и стављање фасаде ради постизања боље енергетске ефикасности“

ПОСТАВЉЕНО 30. 07. 2018.

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЦИЉЕМ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА – УСЛУГE ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТИ, НАСТАВА У ПРИРОДИ

ПОСТАВЉЕНО 30. 07. 2018.

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ – УСЛУГE ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТИ, НАСТАВА У ПРИРОДИ

ПОСТАВЉЕНО 30. 07. 2018.

 

Одговори и појашњења на питања постављена од стране заинтересованих лица „Замена столарије и стављање фасаде ради постизања боље енергетске ефикасности“

ПОСТАВЉЕНО 24. 07. 2018.

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
„Замена столарије и стављање фасаде ради постизања боље енергетске ефикасности

ПОСТАВЉЕНО 24. 07. 2018.

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА
„Замена столарије и стављање фасаде ради постизања боље енергетске ефикасности“

ПОСТАВЉЕНО 06. 12. 2017.

 

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА – „Екскурзија за седми разред“

 

Print Friendly, PDF & Email