ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Posted on Posted in Javne nabavke

ПОСТАВЉЕНО 13. 09. 2018.

 

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА – „Услуга извођење екскурзије, излети, настава у природи“

ПОСТАВЉЕНО 13. 09. 2018.

 

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ПАРТИЈА 6 – „Услуга извођење екскурзије, излети, настава у природи

ПОСТАВЉЕНО 05. 09. 2018.

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – „Замена столарије и стављање фасаде ради постизања боље енергетске ефикасности“

 

ПОСТАВЉЕНО 05. 09. 2018.

 

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ ПОНУДА ПРИМЕНОМ ОТВОРЕНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА: – „Замена столарије и стављање фасаде ради постизања боље енергетске ефикасности“

 

ПОСТАВЉЕНО 05. 09. 2018.

 

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА – „Услуга извођење екскурзије, излети, настава у природи“

 

ПОСТАВЉЕНО 05. 09. 2018.

 

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ – „Услуга извођење екскурзије, излети, настава у природи

 

ПОСТАВЉЕНО 05. 09. 2018.

 

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА – „Физичко техничко обезбеђење“

 

ПОСТАВЉЕНО 05. 09. 2018.

 

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА – „Набавка готових ланч пакета“

 

 

ПОСТАВЉЕНО 28. 08. 2018.

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА- Физичко – техничко обезбеђење

 

ПОСТАВЉЕНО 28. 08. 2018.

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Физичко – техничко обезбеђење

ПОСТАВЉЕНО 28. 08. 2018.

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА- Набавка готових ланч пакета

ПОСТАВЉЕНО 28. 08. 2018.

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА- Набавка готових ланч пакета

ПОСТАВЉЕНО 15. 08. 2018.

 

Одговори и појашњења на питања постављена од стране заинтересованих лица „ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТИ, НАСТАВА У ПРИРОДИ“

ПОСТАВЉЕНО 14. 08. 2018.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: „Замена столарије и стављање фасаде ради постизања боље енергетске ефикасности“

ПОСТАВЉЕНО 14. 08. 2018.

 

Одговори и појашњења на питања постављена од стране заинтересованих лица „Замена столарије и стављање фасаде ради постизања боље енергетске ефикасности“

ПОСТАВЉЕНО 14. 08. 2018.

 

ПРВА ИЗМЕНА – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
„Замена столарије и стављање фасаде ради постизања боље енергетске ефикасности

ПОСТАВЉЕНО 9. 08. 2018.

 

Одговори и појашњења на питања постављена од стране заинтересованих лица „ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТИ, НАСТАВА У ПРИРОДИ“

ПОСТАВЉЕНО 9. 08. 2018.

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЦИЉЕМ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА – УСЛУГE ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТИ, НАСТАВА У ПРИРОД

ПОСТАВЉЕНО 6. 08. 2018.

 

Одговори и појашњења на питања постављена од стране заинтересованих лица „ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТИ, НАСТАВА У ПРИРОДИ“

ПОСТАВЉЕНО 6. 08. 2018.

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЦИЉЕМ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА – УСЛУГE ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТИ, НАСТАВА У ПРИРОДИ

ПОСТАВЉЕНО 6. 08. 2018.

 

Одговори и појашњења на питања постављена од стране заинтересованих лица „Замена столарије и стављање фасаде ради постизања боље енергетске ефикасности“

ПОСТАВЉЕНО 30. 07. 2018.

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЦИЉЕМ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА – УСЛУГE ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТИ, НАСТАВА У ПРИРОДИ

ПОСТАВЉЕНО 30. 07. 2018.

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ – УСЛУГE ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТИ, НАСТАВА У ПРИРОДИ

ПОСТАВЉЕНО 30. 07. 2018.

 

Одговори и појашњења на питања постављена од стране заинтересованих лица „Замена столарије и стављање фасаде ради постизања боље енергетске ефикасности“

ПОСТАВЉЕНО 24. 07. 2018.

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
„Замена столарије и стављање фасаде ради постизања боље енергетске ефикасности

ПОСТАВЉЕНО 24. 07. 2018.

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА
„Замена столарије и стављање фасаде ради постизања боље енергетске ефикасности“

ПОСТАВЉЕНО 06. 12. 2017.

 

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА – „Екскурзија за седми разред“

 

Print Friendly, PDF & Email