ТИМОВИ

ПРЕДСЕДНИЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА:

 • Стручно веће страних језика – Александра Филиповић
 • Стручно веће српског језика – Ивана Марковић
 • Стручно веће природних наука – Мирјана Стојковић Шуштершић
 • Стручно веће историје и географије  – Мирослава Марковић
 • Стручно веће ТИО и информатике и рачунарства  – Наташа Милетић
 • Стручно веће математике – Тања Станковић
 • Стручно веће музичке културе: Драгана Кукобат
 • Стручно веће ликовне културе: Клара Криштовец
 • Стручно веће физичког васпитања: Дамјан Девић
 • Стручно веће учитеља – Eлијана Настасијевић

 

ПРЕДСЕДНИЦИ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА:

1. разред – Слађана Златић

2. разред – Бojaна Матејић

3. разред – Аница Алексић

4. разред – Елијана Настасијевић

5. разред – Светлана Дробњак

6. разред – Скорић Светлана

7. разред – Ивана Глувић

8. разред – Даниела Радивојевић

 

ТИМОВИ:

 

Тим за Програм културних активности школе:

 • Весна Грегец, проф. енглеског језика
 • Хана Вучићевић, проф. музичке културе
 • Сања Бјелица, проф. разредне наставе
 • Бранка Матијевић, проф. разредне наставе, педагошка саветница

 

Стручни актив за развојно планирање:

 • Тања Ручнов, проф.српског језика
 • Весна Грегец, проф.енглеског језика
 • Маријана Костић, проф. ликовне културе
 • Бранка Матијевић, проф.разредне наставе
 • Гордана Раденковић, проф.разредне наставе
 • Мирјана Мајцан, проф. разредне наставе
 • Слађана Златић, проф.разредне наставе
 • Срђан Јончић, педагог
 • Тијана Савић, психолог

 

Тим за самовредновање:

 • Срђан Јончић, педагог
 • Драгана Веселиновић, проф. разредне наставе
 • Љиљана Мијаиловић, проф. разредне наставе
 • Вања Чоловић, проф. енглеског језика
 • Маја Медар Цигановић, проф. историје
 • Наташа Милетић, проф. технике и информатике
 • Кристина Благојевић, проф. разредне наставе
 • Нада Вељановски Ковачевић, родитељ

 

Тим за програм заштите животне средине:

 • Живославка Тирнанић, професор географије
 • Мирјана Стојковић Шуштершић, професор биологије
 • Елијана Настасијевић, професор разредне наставе

 

Тим за сарадњу са локалном самоуправом:

 • Сунчица Димитријевић, проф. разредне наставе
 • Тања Маљоковић, проф. разредне наставе – библиотекар
 • Драгана Кукобат, проф. музичке културе

 

Тим за сарадњу са родитељима:

 • Тијана Савић, психолог
 • Зоран Алексић, професор физике
 • Елизабета Аџић,наставник разредне наставе

 

Тим за ИОП:

 • Милош Јакшић, в.д. директора
 • Светлана Скорић, помоћник директора
 • Тијана Савић, психолог
 • Срђан Јончић, педагог
 • Марија Солдић Сокић, логопед
 • Слађана Златић, проф. разредне наставе
 • Ивана Марковић, проф. српског језика
 • Невена Миленковић, проф. математике
 • Слађан Игњатовић, проф. физике

 

Тим за за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања:

 • Тијана Савић, психолог
 • Срђан Јончић, педагог
 • Бојана Матејић, професор разредне наставе
 • Марина Филиповић, професор разредне наставе
 • Дамјан Девић, проф. физичког васпитања
 • Ивана Глувић, проф. биологије
 • Наташа Поповић, наставник разредне наставе
 • Нада Вељановски Ковачевић, родитељ

 

Одржавање сајта школе:

 • Наташа Милетић, проф. технике и информатике
 • Богдан Јованов, проф информатике

 

Школски часопис и Летопис:

 • Тања Ручнов, проф.српског језика
 • Слађан Игњатовић, проф. физике

 

Комисија за израду Плана рада школе:

 • Јакшић Милош, в.д. директора
 • Скорић Светлана, помоћник директора
 • Јончић Срђан, педагог
 • Тијана Савић, психолог
 • Милетић Наташа, проф. технике и информатике

 

Црвени крст:

 • Благојевић Кристина, проф. разредне наставе
 • Глувић Ивана, проф. биологије

 

Пријатељи деце:

 • Анђелковић Биљана, проф разредне наставе
 • Ивана Тирнанић, проф. разредне наставе
 • Костић Маријана, проф. ликовне културе
 • Кукобат Драгана, проф музичке културе
 • Каитовић Гордана, проф. српског језика
 • Кукобат Драгана, проф. музичке културе
 • Вучићевић Хана, проф. музичке културе
 • Ђуричић Ивана, проф. немачког језика
 • Зорић Владимир, проф. техничког образовања

 

Print Friendly, PDF & Email