ТИМОВИ

РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА ЗА 2022/23.:

Руководилац Актива учитеља- Ана Стефановић

Руководилац Актива српског језика- Светлана Дробњак

Руководилац Актива страних језика- Милица Стевановић

Руководилац Актива математике- Тања Станковић

Руководилац Актива природних наука- Ивана Јоксимовић

Руководилац Актива историје и географије- Наталија Буквић

Руководилац Актива техничког и информатичког- Владимир Зорић

Руководилац Актива физичког васпитања- Драгица Станојевић

Руководилац Актива музичке културе- Драгана Кукобат

Руководилац Актива ликовне културе- Маријана Костић

ПРЕДСЕДНИЦИ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА:

I разред- Љиљана Мијаиловић

II разред- Марина Филиповић

III разред- Драгана Веселиновић

IV разред Бранка Матијевић

V разред- Даниела Радивојевић

VI разред- Ивана Ђуричић

VII разред- Светлана Скорић

VIII разред- Ивана Глувић

ТИМОВИ:

Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања:

1. Сузана Липић-директор

2. Ивана Глувић

3. Кристина Поткоњак Стевановић – психолог

4. Сунчица Димитријевић

5. Наташа Милосављевић

6. Јелена Ботић-педагог

7. Тијана Савић-психолог-координатор

8. председник Савета родитеља

Тим за инклузивно образовање:

1. Сузана Липић-директор

2. Сања Бјелица-помоћник директора

3. Кристина Поткоњак Стевановић – психолог

4. Јелена Ботић –педагог- координатор

5. Oливера Чукић -логопед

6. Босиљка  Трбовић

7. Душица Милосављевић

8. Тијана Савић

Тим за самовредновање:

1. Тијана Савић -психолог

2. Mилица Корица-председник Савета родитеља                 

3. Драгана  Веселиновић

4. Наталија Буквић – координатор

5. Слађан Игњатовић

6. Ивана Веселиновић

Стручни актив за развојно планирање:

1. Марина Филиповић-координатор

2. Наталија Буквић

3. Аница Алексић

4. Јелена Ботић-педагог

5. Кристина Поткоњак Стевановић – психолог

6. Драгана Недељковић

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе:

1. Сузана Липић-директор

2. Оливера Чукић-логопед

3. Маријана Танасковић Радојичић-секретар

4. Љиљана Вјештица

5.Кристина Митровић

6. Марија Тошев – координатор

Тим за програм заштите животне средине:

1. Јасмина Јовановић

2. Мирјана Стојковић-Шуштершић

3. Данка Лукић- координатор

4. Јелена Јовановић

5. Ивана Тирнанић

6. Ивана Јоксимовић

Стручни тим за здравље и безбедност

1.Ивана Глувић-координатор

2. Смиљана Павловић

3. Милица Живанов

4. Дамјан Девић

5. Ана Крстић

6. Слађана Мандић

Тим за професионални развој:

1. Светлана Дробњак

2. Тијана Савић -психолог

3. Слађана Златић

4. Драгица Станојевић

5. Бранка Матијевић – координатор

6. Данка Лукић

Тим за сарадњу са родитељима:

1. Миљана Радосављевић

2. Тијана Савић-психолог

3. Александра Филиповић-координатор

4. Мирјана Мајцан

5. Виолета Јовановић

6. Драган Радосављевић

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

1. Гордана Каитовић

2. Његош Драговић-координатор

3. Татјана Радовановић

4. Јасмина Јовановић

5. Јелена Ботић-педагог

6. Миљана Радосављевић

Тим за сарадњу са локалном заједницом:

1. Гордана Раденковић

2. Тања Маљоковић-библиотекар- координатор

3. Драгана Кукобат

4. Гордана Глигић

5. Срђан Раиновић

6. Милица Стевановић

Тим за Програм културних активности школе:

1. Весна Грегец

2. Хана Вучићевић

3. Сања Бјелица-помоћник директора

4. Милена Марковић – координатор

5. Данијела Јанковић

6. Драган Будимлија

Актив за развој школског програма

1. Даниела Радивојевић

2. Наташа Милосављевић

3. Љиљана Мијаиловић

4. Силвана Ђорђевић

5. Слободан Бркић – координатор

6. Јелена Ботић

Комисије

ЈИСП

1. Наташа Милетић

2. Сузана Липић

3. Маријана Танасковић-Радојичић

Одржавање сајта школе:

1. Наташа Милетић

2. Богдан Јованов

Координатори за е-дневник:

1. Наташа Милетић

2. Милена  Глишић/Милица Савић

Ђачки парламент

1. Душица Милосављевић-координатор

2. Хана Вучићевић

3. Јелена Ботић-педагог

4. Ивана Марковић

Комисија за израду Извештаја о раду и Годишњег плана:

1. Сузана Липић-директор

2. Сања Бјелица-помоћник директора

3. Јелена Ботић-педагог- координатор

4. Кристина Поткоњак Стевановић – психолог

5. Тијана Савић-психолог

6. Богдан Јованов

Распоред часова

1. Светлана Скорић

2. Аница Алексић

БЕО таблет

1. Милица Савић-координатор

2. Драгица Станковић

Црвени крст:

1. Кристина Митровић – координатор

2. Милица Ђокић

„Пријатељи деце“:

1. Александра Шундић- координатор

2. Кукобат Драгана

3. Маријана Костић

4. Марина Зечевић

„Радост Европе“:

1. Ивана Ђуричић- координатор

2. Хана Вучићевић

3. Драгана Кукобат

4. Владимир Зорић

Школски часопис и Летопис:

1. Тања Ручнов- координатор

2. Слађан Игњатовић

Комисија за прегледање матичних књига:

1. Азра  Дуран  (Ивона Колар)

2. Милица Живанов

3. Марија Момчиловић

4. Јелена Јовић

5. Милена Ваљаревић (Милица Тодоровић)

6. Ивана Веселиновић- координатор

Комисија за попис основних средстава,материјала,ситног инвентара:

1. Његош Драгојевић

2. Маја Маушан

3. Милан Станковић

4. Зоран Дивац

5. Гордана Вукчевић

6. Мирослава Марковић, председник комисије

7. Елизабета Аџић

8. Драган Алексић

9. Милош Бобић

10. Момир Цвејић

Финасијска унутрашња контрола

1. логопед

2. Милена Глишић – координатор

3. Бојана Симић

4.Томица Марковић

5. Сања Бјелица

6. Сузана Липић

7. Маријана Танасковић-Радојичић

Print Friendly, PDF & Email