ТИМОВИ

ПРЕДСЕДНИЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА:

  • Стручно веће страних језика – Александра Филиповић
  • Стручно веће српског језика – Тања Ручнов
  • Стручно веће природних наука – Мирјана Стојковић Шуштершић
  • Стручно веће историје и географије  – Наталија Буквић
  • Стручно веће ТИО и информатике и рачунарства  – Момир Цвејић
  • Стручно веће математике – Тања Станковић
  • Стручно веће музичке културе: Драгана Кукобат
  • Стручно веће ликовне културе: Марина Павловић Петров
  • Стручно веће физичког васпитања: Дамјан Девић
  • Стручно веће учитеља – Јелена Јовић

 

ПРЕДСЕДНИЦИ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА:

 

I разред-Силвана Ђорђевић

II разред-Драган Алексић

III разред-Ивана Тирнанић

IV разред-Елизабета Аџић

V разред-Даниела Радивојевић

VI разред-Светлана Дробњак

VII разред-Светлана Скорић

VIII разред-Ивана Глувић

ТИМОВИ:

 

Тим за Програм културних активности школе:

  • Весна Грегец, проф. енглеског језика
  • Хана Вучићевић, проф. музичке културе
  • Сања Бјелица, проф. разредне наставе
  • Бранка Матијевић, проф. разредне наставе, педагошка саветница

 

Стручни актив за развојно планирање:

  • Наташа Милосављевић, проф.енглеског језика, кординатор
  • Весна Грегец, проф.енглеског језика
  • Маријана Костић, проф. ликовне културе
  • Бранка Матијевић, проф.разредне наставе
  • Гордана Раденковић, проф.разредне наставе
  • Мирјана Мајцан, проф. разредне наставе
  • Слађана Златић, проф.разредне наставе
  • Mирјана Милановић, педагог
  • Марија Боројевић, психолог

 

Тим за самовредновање:

  • Mирјана Милановић, педагог
  • Драгана Веселиновић, проф. разредне наставе
  • Љиљана Мијаиловић, проф. разредне наставе
  • Вања Чоловић, проф. енглеског језика, кординатор
  • Маја Медар Цигановић, проф. историје
  • Наташа Милетић, проф. технике и информатике
  • Кристина Митровић, проф. разредне наставе
  • Славица Антуновић, председник Савета родитеља

 

Тим за програм заштите животне средине:

  • Живославка Тирнанић, професор географије
  • Мирјана Стојковић Шуштершић, професор биологије
  • Елијана Настасијевић, професор разредне наставе, кординатор

 

Тим за сарадњу са локалном самоуправом:

  • Сунчица Димитријевић, проф. разредне наставе
  • Тања Маљоковић, проф. разредне наставе – библиотекар, кординатор
  • Драгана Кукобат, проф. музичке културе

 

Тим за сарадњу са родитељима:

  • Тијана Савић, психолог, кординатор
  • Зоран Алексић, професор физике
  • Елизабета Аџић,наставник разредне наставе

 

Тим за ИОП:

  • Сузана Липић, в.д. директора
  • Сања Бјелица, помоћник директора
  • Марија Боројевић, психолог
  • Mирјана Милановић, педагог
  • Марија Солдић Сокић, логопед
  • Слађана Златић, проф. разредне наставе
  • Гордана Раденковић, проф. разредне наставе
  • Невена Миленковић, проф. математике

 

Тим за за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања:

  • Сузана Липић, в.д. директора
  • Марија Боројевић, психолог – кординатро
  • Mирјана Милановић, педагог
  • Бојана Матејић, професор разредне наставе
  • Марина Филиповић, професор разредне наставе
  • Дамјан Девић, проф. физичког васпитања
  • Ивана Глувић, проф. биологије
  • Аница Алексић, наставник разредне наставе
  • Славица Антуновић, председник Савета родитеља

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе:

  • Маја Матушан
  • Александра Филиповић
  • Даниела Радивојевић
  • Љиљана Вјештица
  • Наталија Буквић
  • Данијела Јанковић- координатор

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва:

  • Вања Чоловић
  • Јелена Јовић
  • Владимир Зорић- координатор
  • Бојана Симић
  • Слађана Мандић
  • Смиљана Павловић

Тим за професионални развој:

  1. Светлана Дробњак- координатор
  2. Сунчица Димитријевић
  3. Светлана Скорић
  4. Mирјана Милановић
  5. Оливера Остојин
  6. Драгица Станојевић

Одржавање сајта школе:

  • Наташа Милетић, проф. технике и информатике
  • Богдан Јованов, проф информатике

 

Школски часопис и Летопис:

  • Тања Ручнов, проф.српског језика
  • Слађан Игњатовић, проф. физике

 

Комисија за израду Школског програма и Плана рада школе:

  • Сузана Липић, в.д. директора
  • Сања Бјелица, помоћник директора
  • Mирјана Милановић, педагог – кординатор
  • Марија Боројевић, психолог
  • Милетић Наташа, проф. технике и информатике
  • Јованов Богдан, проф. информатике

 

Црвени крст:

  • Благојевић Кристина, проф. разредне наставе – кординатор
  • Глувић Ивана, проф. биологије

 

Пријатељи деце:

  • Александра Шундрић, проф разредне наставе – кординатор
  • Ивана Тирнанић, проф. разредне наставе
  • Костић Маријана, проф. ликовне културе
  • Кукобат Драгана, проф музичке културе
  • Каитовић Гордана, проф. српског језика
  • Кукобат Драгана, проф. музичке културе

„Радост Европе“:

  • Ивана Ђуричић- координатор
  • Хана Вучићевић
  • Драгана Кукобат
  • Владимир Зорић

Комисија за прегледање дневника и матичних књига:

  • Марија Тошев- координатор
  • Миљана Радосављевић
  • Босиљка Трбовић
  • Ана Стефановић
  • Милена Марковић
  • Ивона Колар
  • Милена Глишић

Комисија за бодовање:

  • Светлана Скорић- координатор
  • Наташа Милетић
  • Богдан Јованов
  • Елијана Настасијевић
  • Драгана Веселиновић

Комисија за отварање понуда за наставу у природи и екскурзије:

*настава у природи:

  1. Аница Алексић (замена-Кристина Митровић)
  2. Слађана Златић (замена-Гордана Раденковић)
  3. Сунчица Димитријевић (замена-Марина Филиповић)

*екскурзије V и VI разреда:

  1. Даниела Радивојевић (замена-Наташа Милетић)
  2. Вања Чоловић (замена-Хана Вучићевић)
  3. Наташа Милосављевић (замена-Љиљана Вјештица)

*екскурзије VII и VIII разреда:

  1. Ивана Глувић (замена-Виолета Јовановић)
  2. Светлана Скорић (замена-Невена Миленковић)
  3. Мирослава Марковић (замена-Александра Филиповић)

Комисија за попис основних средстава,материјала,ситног инвентара (мала зграда):

  • Момир Цвејић,председник комисије
  • Сунчица Димитријевић,члан комисије
  • Милан Станковић,члан комисије

Комисија за попис основних средстава,материјала,ситног инвентара (велика зграда):

  • Слађан Игњатовић,председник комисије
  • Невена Миленковић,члан комисије
  • Гордана Вукчевић,члан комисије
  • Вања Чоловић,члан комисије
  • Мирослава Марковић,члан комисије
  • Миодраг Крстин,члан комисије

Комисија за попис новчаних средстава и готовинских еквивалената,потраживања,финансијских пласмана и обавеза:

  • Тања Маљоковић,председник комисије
  • Хана Вучићевић,члан комисије
  • Весна Грегец,члан комисије

Централна комисија за попис:

  • Светлана Скорић,председник комисије
  • Драгана Веселиновић,члан комисије
  • Маја Медар Цигановић,члан комисије
Print Friendly, PDF & Email