ТИМОВИ

РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА ЗА 2019/20.:

 • Стручно веће учитеља – Сунчица Димитријевић
 • Стручно веће српског језика – Тања Ручнов
 • Стручно веће страних језика – Ивана Ђуричић
 • Стручно веће математике – Тања Станковић
 • Стручно веће природних наука – Смиљана Павловић
 • Стручно веће историје и географије  – Наталија Буквић
 • Стручно веће ТИО и информатике и рачунарства  – Владимир Зорић
 • Стручно веће музичке културе: Драгана Кукобат
 • Стручно веће ликовне културе: Марина Павловић Петров
 • Стручно веће физичког васпитања: Дамјан Девић

 

ПРЕДСЕДНИЦИ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА:

 

I разред-Оливера Остојин

II разред-Силвана Ђорђевић

III разред-Драган Алексић

IV разред-Драгана Веселиновић

V разред-Ивана Глувић

VI разред-Даниела Радивојевић

VII разред-Светлана Дробњак

VIII разред-Светлана Скорић

ТИМОВИ:

 

Тим за Програм културних активности школе:

 • Весна Грегец, проф. енглеског језика – кординатор
 • Хана Вучићевић, проф. музичке културе
 • Сања Бјелица, проф. разредне наставе
 • Бојана Матејић, проф. разредне наставе
 • Јелена Јовић, проф. разредне наставе

Стручни актив за развојно планирање:

 • Наташа Милосављевић, проф.енглеског језика, кординатор
 • Весна Грегец, проф.енглеског језика
 • Маријана Костић, проф. ликовне културе
 • Бранка Матијевић, проф.разредне наставе
 • Гордана Раденковић, проф.разредне наставе
 • Мирјана Мајцан, проф. разредне наставе
 • Слађана Златић, проф.разредне наставе
 • Mирјана Милановић, педагог
 • Марија Боројевић, психолог

Тим за самовредновање:

 • Mирјана Милановић, педагог
 • Драгана Веселиновић, проф. разредне наставе
 • Љиљана Мијаиловић, проф. разредне наставе
 • Вања Чоловић, проф. енглеског језика, кординатор
 • Маја Медар Цигановић, проф. историје
 • Наташа Милетић, проф. технике и информатике
 • Кристина Митровић, проф. разредне наставе
 • Славица Антуновић, председник Савета родитеља

Тим за програм заштите животне средине:

 • Јасмина Јовановић, проф. географије
 • Мирјана Стојковић Шуштершић, проф. биологије
 • Елијана Настасијевић, проф. разредне наставе, кординатор
 • Смиљана Павловић, проф. хемије

Тим за сарадњу са локалном самоуправом:

 • Тања Маљоковић, проф. разредне наставе – библиотекар, кординатор
 • Сунчица Димитријевић, проф. разредне наставе
 • Драгана Кукобат, проф. музичке културе
 • Гордана Глигић, проф. разредне наставе

Тим за сарадњу са родитељима:

 • Миљана Радосављевић,проф. разредне наставе, кординатор
 • Марија Солдић Сокић, логопед
 • Марија Боројевић, психолог
 • Зоран Алексић, проф. физике
 • Бранка Матијевић, проф. разредне наставе, педагошки саветник

Тим за ИОП:

 • Сузана Липић, директор
 • Сања Бјелица, помоћник директора
 • Марија Боројевић, психолог
 • Mирјана Милановић, педагог, кординатор
 • Марија Солдић Сокић, логопед
 • Слађана Златић, проф. разредне наставе
 • Драгана Веселиновић, проф. разредне наставе
 • Наталија Буквић, проф. историје

Тим за за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања:

 • Сузана Липић, директор
 • Марија Боројевић, психолог – кординатро
 • Mирјана Милановић, педагог
 • Ивана Глувић, проф. биологије
 • Аница Алексић, наставник разредне наставе
 • Бојана Симић, проф. математике
 • Марина Филиповић, проф. разредне наставе
 • Светлана Дробњак, проф. српског језика
 • Славица Антуновић, председник Савета родитеља

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе:

 • Сузана Липић, директор
 • Мирјана Милановић, педагог
 • Марија Боројевић, психолог
 • Маријана Танасковић-Радојичић-секретар
 • Маја Матушан, проф. разредне наставе
 • Александра Филиповић, проф. немачког језика
 • Даниела Радивојевић, проф математике
 • Љиљана Вјештица, проф. руског језика
 • Наталија Буквић, проф. историје
 • Данијела Јанковић, проф. разредне наставе – координатор

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва:

 • Бојана Симић, проф. математике- координатор
 • Вања Чоловић, проф. енглеског језика
 • Јасмина Јовановић, проф. географије
 • Ана Стефановић, проф. разредне наставе
 • Гордана Раденковић, проф. разредне наставе
 • Гордана Вукчевић, проф. технике и физике

Тим за професионални развој:

 1. Светлана Дробњак, проф. српског језика- координатор
 2. Сунчица Димитријевић, проф. разредне наставе
 3. Светлана Скорић, проф. математике
 4. Mирјана Милановић, педагог
 5. Оливера Остојин, проф. разредне наставе
 6. Драгица Станојевић, проф. физичког васпитања
 7. Наталија Буквић, проф. историје
 8. Бранка Матијевић, проф. разредне наставе, педагошки саветник

Тим за пројектно планирање:

 1. Сузана Липић, директор
 2. Бојана Матејић, проф. разредне наставе
 3. Тања Маљоковић, проф. разредне наставе – библиотекар
 4. Наталија Буквић, проф. историје
 5. Ана Стефановић, проф. разредне наставе
 6. Марија Тошев, проф. разредне наставе
 7. Вања Чоловић, проф. енглеског језика

Актив за развој школског програма:

 1. Даниела Радивојевић, проф. математике
 2. Наташа Милосављевић, проф. енглеског језика
 3. Милена Глишић, проф. разредне наставе
 4. Силвана Ђорђевић, проф. разредне наставе

Одржавање сајта школе:

 • Наташа Милетић, проф. технике и информатике
 • Богдан Јованов, проф информатике

Школски часопис и Летопис:

 • Тања Ручнов, проф.српског језика
 • Слађан Игњатовић, проф. физике

Црвени крст:

 • Благојевић Кристина, проф. разредне наставе – кординатор
 • Глувић Ивана, проф. биологије

Пријатељи деце:

 • Александра Шундрић, проф разредне наставе – кординатор
 • Ивана Тирнанић, проф. разредне наставе
 • Костић Маријана, проф. ликовне културе
 • Кукобат Драгана, проф музичке културе
 • Каитовић Гордана, проф. српског језика
 • Кукобат Драгана, проф. музичке културе

„Радост Европе“:

 • Ивана Ђуричић, проф. немачког језика- координатор
 • Хана Вучићевић, проф. музичке културе
 • Драгана Кукобат, проф. музичке културе
 • Владимир Зорић, птоф. технике

Ђачки парламент:

 • Душица Степановић, проф. српског језика – кординатор
 • Ивана Ђуричић, проф. немачког језика
 • Мирјана Милановић, педагог

 

 

Print Friendly, PDF & Email