ТИМОВИ

ПРЕДСЕДНИЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА:

 • Стручно веће страних језика – Александра Филиповић
 • Стручно веће српског језика – Тања Ручнов
 • Стручно веће природних наука – Мирјана Стојковић Шуштершић
 • Стручно веће историје и географије  – Наталија Буквић
 • Стручно веће ТИО и информатике и рачунарства  – Момир Цвејић
 • Стручно веће математике – Тања Станковић
 • Стручно веће музичке културе: Драгана Кукобат
 • Стручно веће ликовне културе: Марина Павловић Петров
 • Стручно веће физичког васпитања: Дамјан Девић
 • Стручно веће учитеља – Јелена Јовић

 

ПРЕДСЕДНИЦИ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА:

 

I разред-Силвана Ђорђевић

II разред-Драган Алексић

III разред-Ивана Тирнанић

IV разред-Елизабета Аџић

V разред-Даниела Радивојевић

VI разред-Светлана Дробњак

VII разред-Светлана Скорић

VIII разред-Ивана Глувић

ТИМОВИ:

 

Тим за Програм културних активности школе:

 • Весна Грегец, проф. енглеског језика
 • Хана Вучићевић, проф. музичке културе
 • Сања Бјелица, проф. разредне наставе
 • Бранка Матијевић, проф. разредне наставе, педагошка саветница

 

Стручни актив за развојно планирање:

 • Наташа Милосављевић, проф.енглеског језика, кординатор
 • Весна Грегец, проф.енглеског језика
 • Маријана Костић, проф. ликовне културе
 • Бранка Матијевић, проф.разредне наставе
 • Гордана Раденковић, проф.разредне наставе
 • Мирјана Мајцан, проф. разредне наставе
 • Слађана Златић, проф.разредне наставе
 • Mирјана Милановић, педагог
 • Марија Боројевић, психолог

 

Тим за самовредновање:

 • Mирјана Милановић, педагог
 • Драгана Веселиновић, проф. разредне наставе
 • Љиљана Мијаиловић, проф. разредне наставе
 • Вања Чоловић, проф. енглеског језика, кординатор
 • Маја Медар Цигановић, проф. историје
 • Наташа Милетић, проф. технике и информатике
 • Кристина Митровић, проф. разредне наставе
 • Славица Антуновић, председник Савета родитеља

 

Тим за програм заштите животне средине:

 • Живославка Тирнанић, професор географије
 • Мирјана Стојковић Шуштершић, професор биологије
 • Елијана Настасијевић, професор разредне наставе, кординатор

 

Тим за сарадњу са локалном самоуправом:

 • Сунчица Димитријевић, проф. разредне наставе
 • Тања Маљоковић, проф. разредне наставе – библиотекар, кординатор
 • Драгана Кукобат, проф. музичке културе

 

Тим за сарадњу са родитељима:

 • Тијана Савић, психолог, кординатор
 • Зоран Алексић, професор физике
 • Елизабета Аџић,наставник разредне наставе

 

Тим за ИОП:

 • Сузана Липић, в.д. директора
 • Сања Бјелица, помоћник директора
 • Марија Боројевић, психолог
 • Mирјана Милановић, педагог
 • Марија Солдић Сокић, логопед
 • Слађана Златић, проф. разредне наставе
 • Гордана Раденковић, проф. разредне наставе
 • Невена Миленковић, проф. математике

 

Тим за за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања:

 • Сузана Липић, в.д. директора
 • Марија Боројевић, психолог – кординатро
 • Mирјана Милановић, педагог
 • Бојана Матејић, професор разредне наставе
 • Марина Филиповић, професор разредне наставе
 • Дамјан Девић, проф. физичког васпитања
 • Ивана Глувић, проф. биологије
 • Аница Алексић, наставник разредне наставе
 • Славица Антуновић, председник Савета родитеља

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе:

 • Маја Матушан
 • Александра Филиповић
 • Даниела Радивојевић
 • Љиљана Вјештица
 • Наталија Буквић
 • Данијела Јанковић- координатор

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва:

 • Вања Чоловић
 • Јелена Јовић
 • Владимир Зорић- координатор
 • Бојана Симић
 • Слађана Мандић
 • Смиљана Павловић

Тим за професионални развој:

 1. Светлана Дробњак- координатор
 2. Сунчица Димитријевић
 3. Светлана Скорић
 4. Mирјана Милановић
 5. Оливера Остојин
 6. Драгица Станојевић

Одржавање сајта школе:

 • Наташа Милетић, проф. технике и информатике
 • Богдан Јованов, проф информатике

 

Школски часопис и Летопис:

 • Тања Ручнов, проф.српског језика
 • Слађан Игњатовић, проф. физике

 

Комисија за израду Школског програма и Плана рада школе:

 • Сузана Липић, в.д. директора
 • Сања Бјелица, помоћник директора
 • Mирјана Милановић, педагог – кординатор
 • Марија Боројевић, психолог
 • Милетић Наташа, проф. технике и информатике
 • Јованов Богдан, проф. информатике

 

Црвени крст:

 • Благојевић Кристина, проф. разредне наставе – кординатор
 • Глувић Ивана, проф. биологије

 

Пријатељи деце:

 • Александра Шундрић, проф разредне наставе – кординатор
 • Ивана Тирнанић, проф. разредне наставе
 • Костић Маријана, проф. ликовне културе
 • Кукобат Драгана, проф музичке културе
 • Каитовић Гордана, проф. српског језика
 • Кукобат Драгана, проф. музичке културе

„Радост Европе“:

 • Ивана Ђуричић- координатор
 • Хана Вучићевић
 • Драгана Кукобат
 • Владимир Зорић

Комисија за прегледање дневника и матичних књига:

 • Марија Тошев- координатор
 • Миљана Радосављевић
 • Босиљка Трбовић
 • Ана Стефановић
 • Милена Марковић
 • Ивона Колар
 • Милена Глишић

Комисија за бодовање:

 • Светлана Скорић- координатор
 • Наташа Милетић
 • Богдан Јованов
 • Елијана Настасијевић
 • Драгана Веселиновић

Комисија за отварање понуда за наставу у природи и екскурзије:

*настава у природи:

 1. Аница Алексић (замена-Кристина Митровић)
 2. Слађана Златић (замена-Гордана Раденковић)
 3. Сунчица Димитријевић (замена-Марина Филиповић)

*екскурзије V и VI разреда:

 1. Даниела Радивојевић (замена-Наташа Милетић)
 2. Вања Чоловић (замена-Хана Вучићевић)
 3. Наташа Милосављевић (замена-Љиљана Вјештица)

*екскурзије VII и VIII разреда:

 1. Ивана Глувић (замена-Виолета Јовановић)
 2. Светлана Скорић (замена-Невена Миленковић)
 3. Мирослава Марковић (замена-Александра Филиповић)

Комисија за попис основних средстава,материјала,ситног инвентара (мала зграда):

 • Момир Цвејић,председник комисије
 • Сунчица Димитријевић,члан комисије
 • Милан Станковић,члан комисије

Комисија за попис основних средстава,материјала,ситног инвентара (велика зграда):

 • Слађан Игњатовић,председник комисије
 • Невена Миленковић,члан комисије
 • Гордана Вукчевић,члан комисије
 • Вања Чоловић,члан комисије
 • Мирослава Марковић,члан комисије
 • Миодраг Крстин,члан комисије

Комисија за попис новчаних средстава и готовинских еквивалената,потраживања,финансијских пласмана и обавеза:

 • Тања Маљоковић,председник комисије
 • Хана Вучићевић,члан комисије
 • Весна Грегец,члан комисије

Централна комисија за попис:

 • Светлана Скорић,председник комисије
 • Драгана Веселиновић,члан комисије
 • Маја Медар Цигановић,члан комисије
Print Friendly, PDF & Email