ТИМОВИ

РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА ЗА 2022/23.:

Руководилац Актива учитеља- Ана Стефановић

Руководилац Актива српског језика- Светлана Дробњак

Руководилац Актива страних језика- Милица Стевановић

Руководилац Актива математике- Тања Станковић

Руководилац Актива природних наука- Ивана Јоксимовић

Руководилац Актива историје и географије- Наталија Буквић

Руководилац Актива техничког и информатичког- Владимир Зорић

Руководилац Актива физичког васпитања- Драгица Станојевић

Руководилац Актива музичке културе- Драгана Кукобат

Руководилац Актива ликовне културе- Маријана Костић

ПРЕДСЕДНИЦИ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА:

I разред- Љиљана Мијаиловић

II разред- Марина Филиповић

III разред- Драгана Веселиновић

IV разред Бранка Матијевић

V разред- Даниела Радивојевић

VI разред- Ивана Ђуричић

VII разред- Светлана Скорић

VIII разред- Ивана Глувић

ТИМОВИ:

-Тим за Програм културних активности школе:

 1. Весна Грегец-координатор
 2. Хана Вучићевић
 3. Сања Бјелица
 4. Бојана Матејић
 5. Милица Савић

-Стручни актив за развојно планирање:

 1. Босиљка Трбовић
 2. Душица Милосављевић
 3. Аница Алексић-координатор
 4. Јелена Ботић-педагог
 5. Кристина Поткоњак-психолог
 6. Марина Филиповић

-Тим за самовредновање:

 1. Тијана Савић -психолог
 2. председник Савета родитеља
 3. Марија Момчиловић
 4. Наталија Буквић – координатор
 5. Слађан Игњатовић
 6. Слађана Златић

-Тим за програм заштите животне средине:

 1. Јасмина Јовановић
 2. Мирјана Стојковић-Шуштершић
 3. Елијана Настасијевић- координатор
 4. Моника Туба
 5. Ивана Тирнанић
 6. Милица Стевановић

-Тим за сарадњу са локалном заједницом:

 1. Гордана Раденковић
 2. Тања Маљоковић-библиотекар- координатор
 3. Драгана Кукобат
 4. Гордана Глигић
 5. Драган Будимлија

-Тим за сарадњу са родитељима:

 1. Миљана Радосављевић
 2. Тијана Савић, психолог
 3. Александра Филиповић- координатор
 4. Бранка Матијевић
 5. Виолета Јовановић

-Тим за инклузивно образовање:

 1. Сузана Липић, директор
 2. Сања Бјелица, помоћник директора
 3. Тијана Савић, психолог
 4. Јелена Ботић, педагог – координатор
 5. Марија Сокић-Солдић, логопед
 6. Драгана Недељковић
 7. Кристина Поткоњак-психолог
 8. Тијана Савић

-Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања:

 1. Сузана Липић-директор
 2. Ивана Глувић
 3. Кристина Поткоњак –психолог
 4. Сунчица Димитријевић
 5. Наташа Милосављевић
 6. Јелена Ботић-педагог
 7. Тијана Савић-психолог-координатор
 8. председник Савета родитеља

-Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе:

 1. Сузана Липић-директор
 2. Кристина Поткоњак-психолог
 3. Маријана Танасковић Радојичић-секретар
 4. Љиљана Вјештица
 5. Наталија Буквић
 6. Марија Тошев – координатор

-Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва:

 1. Гордана Каитовић
 2. Његош Драговић
 3. Јелена Сарић-координатор
 4. Дејан Џуверовић
 5. Јелена Ботић-педагог
 6. Миљана Радосављевић

-Тим за професионални развој:

 1. Светлана Дробњак- координатор
 2. Кристина Поткоњак-психолог
 3. Оливера Остојин
 4. Драгица Станојевић
 5. Бранка Матијевић
 6. Бојана Симић

-Актив за развој школског програма

 1. Даниела Радивојевић
 2. Наташа Милосављевић
 3. Љиљана Мијаиловић – кординатор
 4. Силвана Ђорђевић
 5. Николина Везмар

-Комисија за израду Извештаја о раду и Годишњег плана:

 1. Сузана Липић-директор
 2. Сања Бјелица-помоћник директора
 3. Јелена Ботић-педагог- координатор
 4. Кристина Поткоњак-психолог
 5. Тијана Савић-психолог
 6. Богдан Јованов

-Црвени крст:

 1. Милена Глишић- координатор
 2. Ивана Глувић

-„Пријатељи деце“:

 1. Александра Шундић- координатор
 2. Кукобат Драгана
 3. Маријана Костић
 4. Хана Вучићевић
 5. Марина Павлов-Петров

-„Радост Европе“:

 1. Ивана Ђуричић- координатор
 2. Хана Вучићевић
 3. Драгана Кукобат
 4. Владимир Зорић

-Ђачки парламент

 1. Душица Степановић-координатор
 2. Ивана Ђуричић
 3. Јелена Ботић, педагог
 4. Ивана Марковић

-Одржавање сајта школе:

 1. Наташа Милетић
 2. Богдан Јованов

-Координатори за е-дневник:

 1. Наташа Милетић
 2. Милена Глишић

-Школски часопис и Летопис:

 1. Тања Ручнов- координатор
 2. Слађан Игњатовић
 3. Његош Драгојевић

-Стручни тим за здравље и безбедност

1.Ивана Глувић-координатор

2.Смиљана Павловић

3.Милица Тодоровић

4.Милица Живанов

5.Дамњан Девић

6.Јелена Ботић

-ЈИСП

1.Наташа Милетић

2.Сузана Липић

3.Маријана Танасковић-Радојичић

-Распоред часова

1.Светлана Скорић

-БЕО таблет

1.Милица Савић-координатор

2.Милена Марковић

3.Драгица Станковић

Print Friendly, PDF & Email