ТИМОВИ

РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА ЗА 2020/21.:

 • Стручно веће учитеља – Сунчица Димитријевић
 • Стручно веће српског језика – Душица Милосављевић
 • Стручно веће страних језика – Ивана Ђуричић
 • Стручно веће математике – Тања Станковић
 • Стручно веће природних наука – Смиљана Павловић
 • Стручно веће историје и географије  – Наталија Буквић
 • Стручно веће технике и технологије и информатике и рачунарства  – Владимир Зорић
 • Стручно веће музичке културе: Драгана Кукобат
 • Стручно веће ликовне културе: Маријана Костић
 • Стручно веће физичког васпитања: Дамјан Девић

 

ПРЕДСЕДНИЦИ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА:

 

I разред-Миљана Радосављевић

II разред-Аница Алексић

III разред-Мирјана Мајцан

IV разред-Драган Алексић

V разред-Светлана Скорић

VI разред-Ивана Глувић

VII разред-Даниела Радивојевић

VIII разред-Светлана Дробњак

ТИМОВИ:

 

-Тим за Програм културних активности школе:

 1. Весна Грегец-координатор
 2. Хана Вучићевић
 3. Сања Бјелица
 4. Бојана Матејић
 5. Јелена Јовић

-Стручни актив за развојно планирање:

 1. Наташа Милосављевић-координатор
 2. Босиљка Трбовић
 3. Маријана Костић
 4. Мирјана Мајцан
 5. Јелена Ботић
 6. Тијана Савић

-Тим за самовредновање:

 1. Јелена Ботић
 2. председник Савета родитеља
 3. Љиљана Мијаиловић
 4. Вања Чоловић
 5. Марија Момчиловић
 6. Наталија Буквић – координатор

-Тим за програм заштите животне средине:

 1. Јасмина Јовановић
 2. Мирјана Стојковић-Шуштершић
 3. Елијана Настасијевић- координатор
 4. Смиљана Павловић

-Тим за сарадњу са локалном заједницом:

 1. Сунчица Димитријевић
 2. Тања Маљоковић- координатор
 3. Драгана Кукобат
 4. Гордана Глигић

-Тим за сарадњу са родитељима:

 1. Миљана Радосављевић- координатор
 2. Тијана Савић
 3. Александра Филиповић
 4. Бранка Матијевић
 5. Марија Сокић-Солдић

-Тим за инклузивно образовање:

 1. Сузана Липић
 2. Сања Бјелица
 3. Тијана Савић
 4. Јелена Ботић – координатор
 5. Марија Сокић-Солдић
 6. Слађана Златић

-Тим за заштиту деце од насиља,злостављања и занемаривања:

 1. Сузана Липић
 2. Ивана Глувић
 3. Тијана Савић – координатор
 4. Аница Алексић
 5. Бојана Симић
 6. Јелена Ботић
 7. председник Савета родитеља

-Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе:

 1. Сузана Липић
 2. Јелена Ботић
 3. Тијана Савић
 4. Маријана Танасковић Радојичић-секретар
 5. Љиљана Вјештица
 6. Наталија Буквић
 7. Марија Тошев – координатор

-Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва:

 1. Гордана Каитовић
 2. Јасмина Јовановић
 3. Бојана Симић
 4. Ана Стефановић-координатор
 5. Гордана Раденковић

-Тим за професионални развој:

 1. Светлана Дробњак- координатор
 2. Тијана Савић
 3. Оливера Остојин
 4. Драгица Станојевић
 5. Бранка Матијевић

-Тим за пројектно планирање:

 1. Сузана Липић
 2. Бојана Матејић
 3. Марија Тошев
 4. Дејан Џуверовић

-Актив за развој школског програма

 1. Даниела Радивојевић
 2. Наташа Милосављевић
 3. Љиљана Мијаиловић
 4. Силвана Ђорђевић

-Комисија за израду Извештаја о раду и Годишњег плана:

 1. Сузана Липић
 2. Сања Бјелица
 3. Јелена Ботић- координатор
 4. Тијана Савић
 5. Наташа Милетић

-Црвени крст:

 1. Милена Глишић- координатор
 2. Ивана Глувић

-„Пријатељи деце“:

 1. Александра Шундић- координатор
 2. Кукобат Драгана
 3. Маријана Костић
 4. Хана Вучићевић

-„Радост Европе“:

 1. Ивана Ђуричић- координатор
 2. Хана Вучићевић
 3. Драгана Кукобат
 4. Владимир Зорић

-Ђачки парламент

 1. Душица Степановић-координатор
 2. Ивана Ђуричић
 3. Јелена Ботић
 4. Ивана Марковић

-Одржавање сајта школе:

 1. Наташа Милетић
 2. Богдан Јованов

-Координатори за е-дневник:

 1. Наташа Милетић
 2. Ана Стефановић

-Школски часопис и Летопис:

 1. Тања Ручнов- координатор
 2. Слађан Игњатовић
Print Friendly, PDF & Email