УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ

Драги ученици, почетак реализације образовно-васпитног рада учењем на даљину почиње 17.марта 2020.године. Фокус је на програмским садржајима предмета са највећим фондом часова.Свакодневно, почев од 8.00 часова, шест дана у недељи биће емитовани садржаји на RTS3. Сви садржаји ће бити доступни и на платформи rtsplaneta.rs где се могу накнадно и више пута прегледати. Проток података за ове садржаје се неће наплаћивати.

Распоред наставе за основну школу можете пратити на сајту министарства.

За све ученике од 1. до 7. разреда биће емитовани садржаји у блоковима од по два часа дневно. Први разред од 8:00, други од 9:10, трећи од 10:20, четврти од 11:30, пети од 12:40, шести од 13:50 и седми од 15:00.

За ученике 8.разреда биће емитовани садржаји у блоковима од по три часа дневно (математика, српски језик и један од предмета који полажу на завршном испиту) од 16:10 до 17:50.

Ученици ће бити обавештени о начину комуникације са наставницима ради додатних упутстава након емитованих садржаја. Своје продукте или домаће задатке ученици ће наставницима достављати путем електронске поште или путем одабране онлајн платформе. Наставници ће бележити податке о напредовању ученика.

Наствници ће евидентирати све часове у електронском дневнику са напоменом о начину реализације (облик и канал комуникације са ученицима).

Print Friendly, PDF & Email