УПИС ПРВАКА

ЗА РОДИТЕЉЕ БУДУЋИХ ПРВАКА 

Обавештавамо Вас да ће се упис деце у први разред основне школе, за школску 2019/2020. годину обавити од  01. априла до 31.маја 2019. (у изузетним околностима упис ће се вршити  до 31. августа 2019.)

Упис ће се обављати у канцеларији секретара школе, сваког радног дана.

Понедељак, уторак, четвртак, петак у периоду од 08.00 до 14.00 часова,

среда,  у периоду од 12.00 до 14.00 часова, сваке друге недеље када „Б“ смена похађа наставу по подне од 12 до 18 часова.

УПИС ЈЕ  ОБАВЕЗАН   ЗА ДЕЦУ РОЂЕНУ   ОД 01.03.2012. ДО  01. 03.2013. године

ОШ „Бранко Радичевић“ нуди могућност продуженог и класичног боравка.

Класичан боравак подразумева да ученик пре и после редовне наставе остаје у боравку код друге учитељице. За то време ученици у боравку раде домаће задатке, имају слободне активности у учионици боравка и спортским теренима. Ученици у боравку имају обезбеђен ручак.

Продужен боравак подразумева похађање редовне наставе пре подне код своје учитељице. После наставе, у истој просторији, долази друга учитељица која преузима ученике и води их на ручак. После тога ученици раде домаће задатке и ангажовани су ваннаставним активностима креативног садржаја.

Класичан облик наставе подразумева редовну наставу без додатног боравка. Ова настава се реализује по сменама. Ово подразумева недељно мењање смене.

Родитељи се приликом пријављивања требају изјаснити који облик наставе желе за своје дете.

Шта је неопходно од докумената за упис детета у први разред основне школе?

Родитељи морају да донесу неопходна документа секретару школе. Тек тада добијају термин за тестирање детета код психолога или педагога школе.

Потребно је донети :

1. Извод из матичне књиге  рођених (фотокопија коју задржавамо, може и старија од 6  месеци)

2. пријава  места становања детета (без обзира на рок)

Документа под редним бројем 1. и 2. може школа прибавити путем е-управе. За прибављање наведених докумената, потребно је да родитељи поднесу захтев.

3. потврда  лекара о здравственој  способности за упис у први разред

4. потврда о похађању припремног програма-издаје  вртић

5. потврда о запослењу родитеља за децу која  ће ићи у продужени  боравак (потврда послодавца)

У школу се може уписати и дете старије од 7 година и 6 месеци, ако због болести и других оправданих разлога није уписано у школу.

У школи се учи енглески језик од првог разреда руски и немачки од  петог разреда.

Школа има организован  боравак и продужени боравак.

ОБАВЕШТЕЊЕ О НОВОЈ ПРОЦЕДУРИ УПИСА У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Драги наши будући ПРВАЦИ и родитељи 
                                                 СРЕЋАН  ПОЧЕТАК  ШКОЛОВАЊА!!!                                                       

Print Friendly, PDF & Email