ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

У нашој школи ученицима је омогућено да поред редовне наставе остваре сјајне резултате и у ваннаставним активностима.

Слободне активности у млађим разредима:

На нивоу Одељенских већа I, II, III, IV разреда учитељи ће на нивоу својих одељења реализовати различите слободне активности (друштвене, хуманитарне, спортске, техничке…)

Слободне активности у старијим разредима

 • Културно-уметничке активности
 • Културно-уметничке активности обухватиће реализацију следећих садржаја:
 1. Проширењу културног видика ученика.
 2. Развијање љубави према колективном стваралачком чину.
 3. Припремање ученика за укључивање у друштвено-културни живот средине, а пре свега у културно-уметнички аматеризам.
 4. Развијање љубави према народном и уметничком стваралаштву народа и народности Србије.
 5. Вођења рачуна о задовољавању жеља чланова КУД-а..
 6. Помагање ученицима у њиховој правилној музичко-естетској оријентацији и неговању укуса.
 7. Обележаваће значајне јубилеје и државне празнике.
 8. Развијаће смисао за музику, леп говор, литерарно и ликовно изражавањеи сценски израз са посебним усмеравањем на професионалну оријентацију (пример: спикер-водитељ).
 9. Оспособљавање ученика за писање разних прилогаиз живота и рада школе за дечје новине.

Еколошке активности

Основни задаци школе на заштити и унапређивању животне средине  су следећи:

 •  Развијање код ученика позитивног односа према природи и  природним изворима.
 •  Развијање културног односа према природним и радом створеним  вредностима.
 •  Стицање знања и вештина у уређењу стана, школе, насеља, завичаја, природе уопште.

Наведени задаци заштите и унапређивања животне средине реализоваће се у процесу наставе и то у следећим предметима: природа и друштво, познавање природе, познавање друштва, ликовна култура, биологија, матерњи језик и страни језик, историја, географија, физика, хемија, основи технике.

На остваривању задатака заштите и унапређивања животне средине ангажоваће се одељенске заједнице  ученички парламент.

Школски спортски клубови:

 • Кошаркашки клуб „Визура
 • Одбојкашки клуб „Визура
 • Koшаркашки клуб „Нови Београд
 • Рукометни клуб „Нови Београд“
 • Спортски клуб „ИН
 • Спортски клуб“Фит
 • Клуб за обуку непливача „Бода Рода
 • Kарате клуб
 • Јога Савез Србије

Остали:

 • КУД „Шумадија
 • Реконектичари
 • Плесни клуб „Данкан“
 • Плесни клуб „Бео Денс“
 • Пилатес студио „Маја“
 • Школа страних језика“Pia Stars
 • Пекара „Милош“
 • Самостална трговинска радња „Либра“

 

Print Friendly, PDF & Email