ЗАПОСЛЕНИ

НЕНАСТАВНИ КАДАР

УПРАВА ШКОЛЕ
ЗАДУЖЕЊА ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Директор школе: Сузана Липић, дипл. дефектолог
Помоћник директора: Сања Бјелица, професор разредне наставе
Секретар школе: Маријана Танасковић Радојичић, дипл. правник
Кординатор финансијских и рачуноводствених послова: Маја Стојановски, дипл. економиста за финансијско рачуноводствене послове
Административно финансијски радник: Снежана Колар
Педагошко- психолошка служба: Марија Боројевић, дипл. психолог

Мирјана Милановић, дипл. педагог

Логопед: Марија Сокић Солдић
Библиотекар: Тања Маљоковић, професор разредне наставе

НАСТАВНИ КАДАР

 

Разредна настава 

 

Предметна настава
Print Friendly, PDF & Email