ЗАПОСЛЕНИ

НЕНАСТАВНИ КАДАР

УПРАВА ШКОЛЕ
ЗАДУЖЕЊА ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
В.д. директора школе: Милош Јакшић, професор физичке културе
Помоћник директора: Сања Бјелица, професор разредне наставе
Секретар школе: Маријана Танасковић Радојичић, дипл. правник
Кординатор финансијских и рачуноводствених послова: Милена Видаковић Радуновић, дипл. економиста
Административно финансијски радник: Снежана Колар
Педагошко- психолошка служба: Тијана Савић, дипл. психолог

Срђан Јончић, дипл. педагог

Логопед: Марија Сокић Солдић
Библиотекар: Тања Маљоковић, професор разредне наставе

НАСТАВНИ КАДАР

 

Разредна настава 

 

Предметна настава
Print Friendly, PDF & Email