ЗАПОСЛЕНИ

НЕНАСТАВНИ КАДАР

УПРАВА ШКОЛЕ

ЗАДУЖЕЊА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

В.д. директора школе: Милош Јакшић, професор физичке културе
Помоћник директора: Сања Бјелица, професор разредне наставе
Секретар школе: Маријана Танасковић Радојичић, дипл. правник
Кординатор финансијских и рачуноводствених послова: Милена Видаковић Радуновић, дипл. економиста
Административно финансијски радник: Снежана Колар
Педагошко- психолошка служба: Тијана Савић, дипл. психологСрђан Јончић, дипл. педагог
Логопед:                                                        Марија Сокић Солдић
Библиотекар: Тања Маљоковић, професор разредне наставе

 

НАСТАВНИ КАДАР

 

Разредна настава 

 

Предметна настава