ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Српски језик

 

Душица Степановић А  6/1, 6/2, 6/3 7/1 8/1
Милица Ђокић А 5/2 7/2
Светлана Дробњак А 5/1,5/3  8/2,8/4
Гордана Каитовић Б 5/5,5/6   7/3,7/4
Тања Ручнов Б 5/4 6/4,6/5,6/6  8/5
Ивана Марковић А/Б 7/5 8/3,8/6

Енглески језик

Весна Грегец А 5/1, 5/2, 5/3 6/1, 6/2,6/3 7/1,7/2 8/1
Вања Чоловић А 8/2,8/3,8/4
Надежда Брдар А/Б
Наташа Милосављевић А/Б 5/4 7/5
Виолета Јовановић Б 5/5, 5/6 6/4,6/5,6/6 7/3,7/4 8/5, 8/6

Немачки језик

Александра Филиповић А/Б 5/1,5/2,5/3 6/1, 7/1, 7/3 8/2, 8/3
Ивана Ђуричић А/Б 5/2, 5/4 6/2, 6/4,6/5 7/2, 7/4 8/4, 8/6
Милица Стевановић А/Б 5/6 6/3,6/6 7/5  8/1,8/5

Ликовна култура

Maрина Павловић Петров А/Б 5/3, 5/4, 5/5, 5/6 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6  7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5  8/5, 8/6
Маријана Костић А 5/1,5/2  6/1 8/1, 8/2, 8/3, 8/4

Музичка култура

Драгана Кукобат А 5/1, 5/2, 5/3 6/1, 6/2,6/3 7/1, 7/2,  8/1, 8/2, 8/3,8/4
Хана Вучићевић Б 5/4, 5/5, 5/6 6/4, 6/5, 6/6
7/3,7/4,7/5 8/5, 8/6

Историја

Маја Медар-Цигановић А 5/1, 5/3 6/1, 6/2,6/3 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 8/3,8/4
Наталија Буквић А/Б 5/2, 5/4, 5/5, 5/6 6/4, 6/5, 6/6 7/3, 7/4,7/5 8/5, 8/6

 

Географија

Јасмина Јовановић А  5/1,5/3, 6/1, 6/2,6/3 7/1, 7/2 8/1, 8/2, 8/3,8/4
Мирослава Марковић А/Б  5/4, 5/5, 5/6 6/4, 6/5, 6/6 7/3, 7/47/5 8/5, 8/6

Физика

Зоран Дивац А 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 8/3,8/4
Слађан Игњатовић Б 6/1, 6/2,6/3,6/4,6/5, 6/6
7/3,7/4,7/5 8/5, 8/6

Математика

Светлана Скорић А 5/1, 5/2,5/3  6/1, 6/2
Даниела Радивојевић А 7/1, 7/2, 8/1,8/2,8/4
Бојана Симић Б 5/4,5/5,5/6 8/5, 8/6
Тања Станковић Б 6/4, 6/5 7/3,7/4,7/5
 Николина Визмар А/Б 6/3,6/6  8/3

Биологија

Мирјана Стојковић-Шуштершић А 5/1, 5/2,  6/1, 6/2,6/3
7/1, 7/2 8/1, 8/2,8/4
Ивана Глувић Б 5/4, 5/5, 5/6  6/4, 6/5,6/6 7/3,7/4,7/5 8/5, 8/6
 Слађана Шћеповић А 5/3 8/3

Хемија

Смиљана Павловић А/Б 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5
 Никола Вучковић Б  8/6

Техничко и информатичко образовање

Момир Цвејић А 5/2,5/3 6/1,6/3 7/1,7/2 8/1,8/2,8/3,8/4
Гордана Вукчевић А 5/1, 5/3 6/1,6/2,6/3 7/1,7/2 8/2,8/3,8/4
Зорић Владимир Б 5/4, 5/5/6 6/4,6/5 7/3,7/4,7/5 8/5,8/6
Наташа Милетић Б 5/4,5/5 6/4,6/5,6/6 7/3,7/4,7/5 8/5,8/6
Биљана Рончевић А 5/1,5/2 6/2

Физичко васпитање

Рајновић Срђан А 5/1,5/2 6/1,6/2,6/3 7/1, 7/2 8/1,8/2
Драгица Станојевић А/Б 5/5,5/6 6/4 6/6 7/4,5 8/3, 8/4
Дамјан Девић Б 5/4, 5/5,5/6 6/4, 6/6 7/3  8/5,8/6
Вељко Вуковић А    
 Слађана Мандић А 5/1,5/2,5/3 6/1,6/2    

Информатика и рачунарство

Богдан Јованов А/Б 5/1,2,3,4,6, 6/1,2,3,4,6 7/1,2,3,5 8/1,2,3,4,5,6
Дејан Џуверовић А/Б 5/1,2,3,4,5 6/1,2,3,5,6 7/1,2,3,4,5 8/1,2,3,4,5
Николина Везмар 5/6 6/4,5 7/4 8/6

Верска настава

Будимлија Драган А/Б  

1/2,3,6

 

2/2,4,6

3/1,3, 3/2,4, 3/5,7 5/1, 5/2, 5/3, 5/5, 5/4,6 6/1,2, 6/3,4,5 7/1,2, 7/3,4, 7/5, 7/6 8/1,2, 8/3, 8/4, 8/5
Тања Богдановић А/Б 2/1,3, 2/5 3/6 4/1,2,3, 4/4,6, 4/5      

Руски језик

Љиљана Вјештица А/Б 5/1,2,3, 5/4, 5/5,6 6/1,2,3,4,5  7/1,4,5,6 8/1,3, 8/5

 

 

Разредна настава

Print Friendly, PDF & Email