ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Српски језик

Душица Степановић А/Б 5/3, 5/4 7/3 8/3
Милица Ђокић А 6/1, 6/2 7/1 8/1, 8/2
Светлана Дробњак А 5/1, 5/2 7/2, 7/4
Гордана Каитовић Б 6/3, 6/4 7/6 8/4, 8/5
Тања Ручнов Б 5/5, 5/6 6/5 7/5

Енглески језик

Весна Грегец А 5/1, 5/2, 5/3 6/1, 6/2 7/1 8/1, 8/2, 8/3
Вања Чоловић А 3/1, 3/2, 3/3, 3/4,

7/2, 7/3, 7/4

4/1, 4/2, 4/3
Надежда Брдар А/Б 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 2/1, 2/2, 2/3, 2/5
Наташа Милосављевић А/Б 2/4, 2/6,

6/5

3/5, 3/6, 3/7 4/4, 4/5, 4/6
Виолета Јовановић Б 5/4, 5/5, 5/6 6/3, 6/4 7/5, 7/6 8/4, 8/5

Немачки језик

Александра Филиповић А/Б 5/1  6/1, 6/3 7/1, 7/2, 7/3 8/1, 8/2, 8/5
Ивана Ђуричић А/Б 5/2, 5/4, 5/5 6/2, 6/4 7/4, 7/6 8/3, 8/4
Милица Стевановић А/Б 5/3, 5/6 6/5 7/5

Ликовна култура

Maрина Павловић Петров А/Б 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5 7/5, 7/6 8/4, 8/5
Маријана Костић А 5/1 7/1, 7/2, 7/3, 7/4 8/1, 8/2, 8/3

Музичка култура

Драгана Кукобат А 5/1, 5/2, 5/3 6/1, 6/2 7/1, 7/2, 7/3, 7/4 8/1, 8/2, 8/3 мали хор
Хана Вучићевић Б 5/4, 5/5, 5/6 6/3, 6/4, 6/5 7/5, 7/6 8/4, 8/5

велики хор

Историја

Маја Медар-Цигановић А 5/1, 5/2 6/1, 6/2 7/1, 7/2, 7/3, 7/4 8/1, 8/2, 8/3
Наталија Буквић А/Б 5/3, 5/4, 5/5, 5/6 6/3, 6/4, 6/5 7/5, 7/6 8/4, 8/5

 

Географија

Јасмина Јовановић А 6/1, 6/2 7/1, 7/2, 7/3, 7/4 8/1, 8/2, 8/3
Мирослава Марковић А/Б 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6 6/3, 6/4, 6/5 7/5, 7/6 8/4, 8/5

Физика

Зоран Алексић А/Б 6/1, 6/2, 6/5 7/1, 7/2, 7/3, 7/4 8/1, 8/2, 8/3
Слађан Игњатовић Б 6/3, 6/4 7/5, 7/6 8/4, 8/5

Математика

Светлана Скорић А 5/1, 5/2 8/1, 8/2, 8/3
Даниела Радивојевић А 6/1, 6/2 7/1, 7/2, 7/4  
Бојана Симић Б 5/6 7/5, 7/6 8/4, 8/5
Тања Станковић Б 5/4, 5/5 6/3, 6/4, 6/5  
 Катарина Стефановић А 5/3   7/3

Биологија

Мирјана Стојковић-Шуштершић А 5/1, 5/2, 5/3 6/1, 6/2       7/1, 7/2, 7/4 8/1, 8/2   
Ивана Глувић Б 5/4, 5/5, 5/6 6/3, 6/4, 6/5 7/5, 7/6 8/4, 8/5
 Дијана Вукадиновић А     7/3 8/3

Хемија

Смиљана Павловић А/Б 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5
 Никола Вучковић Б 7/6

Техничко и информатичко образовање

Момир Цвејић А 5/3 6/1,2 7/1, 7/2,3,4 8/1,2,3
Гордана Вукчевић А 5/2, 5/3 6/1,2 7/2,3,4 8/1,2,3
Зорић Владимир А/Б 5/1, 5/4,5 6/3,4,5 7/5,6 8/4,5
Наташа Милетић Б 5/4,5, 5/6 6/3,4,5 7/5,6 8/4,5

Физичко васпитање

Рајновић Срђан А 5/1,2, 5/3 6/1,2  7/1, 7/2, 7/4 8/3
Драгица Станојевић А/Б  5/5,6 6/1,2  6/3,5 7/3 8/1, 8/2 8/4, 8/5
Дамјан Девић Б 5/4, 5/5,6 6/3,5, 6/4 7/5, 7/6
Вељко Вуковић А  
А 5/1,2    

Информатика и рачунарство

Богдан Јованов А/Б 5/1,2,3,4,5,6, 6/1,2,3,4,5 7/1,2,3,4,5,6  
Дејан Џуверовић А/Б 5/1,2,3,4,5,6 6/1,2,34,5 7/1,2,3,4,5,6  

Верска настава

Будимлија Драган А/Б  

1/2,3,6

 

2/2,4,6

3/1,3, 3/2,4, 3/5,7 5/1, 5/2, 5/3, 5/5, 5/4,6 6/1,2, 6/3,4,5 7/1,2, 7/3,4, 7/5, 7/6 8/1,2, 8/3, 8/4, 8/5
Тања Богдановић А/Б 2/1,3, 2/5 3/6 4/1,2,3, 4/4,6, 4/5      

Руски језик

Љиљана Вјештица А/Б 5/1,2,3, 5/4, 5/5,6 6/1,2,3,4,5  7/1,4,5,6 8/1,3, 8/5

 

 

Разредна настава

Print Friendly, PDF & Email