ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Српски језик

 
Олга Чолаковић
А/Б   VI/3 VII/1,2,3 (2. полугодиште) VIII/3
Милица Ђокић А V/1,3 VI/1,2    
Светлана Дробњак А V/2,4     VIII/1,2
Гордана Каитовић Б   VI/4,6 VII/5,3 (1. полугодиште) VIII/4
Тања Ручнов Б V/5,6 VI/5 VII/4  
Душица Степановић Б V/7     VIII/5

Енглески језик

 
Весна Грегец A V/1 VI/1,2,3 VII/1,2 VIII/1,2,3
Вања Чоловић A I/1,3,5 – б I/2 III/1,2,3 V/2,3,4
Надежда Брдар A/Б I/4,6,7 II/2,3 III/4,5,6 IV/1,2
Наташа Милосављевић А/Б II/1,4,5 – б II/6 IV/3,4,5 VIII/4,5
Виолета Јовановић Б V/5,6,7 VI/4,5,6 VII/3,4,5  

Немачки језик

 
Александра Филиповић А/Б V/1,2,5 VI/1,2, 5/6 VII/1,3 VIII/1,3,5
Ивана Ђуричић А/Б V/3,4,6,7 VI/3,4 VII/2,4,5 VIII/2,4

Ликовна култура

 
Марина Петров Петровић
А/Б V/1,2,3,5,6,7 VI/4,5,6 VII/3.4,5 VIII/4,5
Маријана Костић А V/4 VI/1,2,3 VII/1,2 VIII/1,2,3

Музичка култура

 

 
Драгана Кукобат А V/1,2,3,4 VI/1,2,3 VII/1,2 VIII/1,2,3
Хана Вучићевић Б V/5,6,7 VI/4,5,6 VII/3,4,5 VIII/4,5

Историја

 

Маја Медар-Цигановић А V/1,3,4 VI/1,2,3 VII/1,2 VIII/1,2,3
Наталија Буквић
А/Б V/2,5,6,7 VI/4,5,6 VII/3,4,5 VIII/4,5

Географија

 
Живославка Тирнанић А/Б V/1,2,3,4 VI/1,2,3 VII/1,2 VIII/1,2,3
Мирослава Марковић Б V/5,6,7 VI/4,5,6 VII/3,4,5 VIII/4,5

Физика

 
Зоран Алексић A/Б VI/1,2,3 VII/1,2,3,5 VIII/1,2,3
Слађан Игњатовић Б VI/4,5,6 VII/4 VIII/4,5

Математика

 
Светлана Скорић А V/1 пола (I) VI/1,2 VII/1,2  
Даниела Радивојевић А V/1 пола (II), 3     VIII/1,2,3
Невена Миленковић А/Б V/2,4 VI/3 VII/3, 4 пола (I)  
Катарина Ивезић Б V/5,6,7 VI/4 пола (II),5    
Тања Станковић Б   VI/4 пола (I),6 VII/5 VIII/4,5

Биологија

 
Мирјана Стојковић-Шуштершић А V/1,3,4 VI/1,2 VII/1,2 VIII/1,2,3
Ивана Глувић Б V/5,6,7 VI/5,6 VII/3,4,5 VIII/4,5
Слађана Јоксимовић А   VI/3    
Данка Лукић Б V/2 VI/4    

Хемија

 
Смиљана Павловић А/Б VII/1,2,3,4,5 VIII/2,3,4,5
Милица Брусин А   VIII/1

Техничко и информатичко образовање

 
Момир Цвејић А V/1,2 VI/1,2,3 VII/1,2 VIII/1,2,3
Гордана Вукчевић А V/3,4 VI/1,2,3 VII/1,2 VIII/1,2,3
Владимир Зорић Б V/5,6,7 VI/4,6 VII/3,4,5 VIII/4,5
Наташа Милетић Б V/5,6,7 VI/4,5 VII/3,4,5 VIII/4,5

Физичко васпитање

 
Срђан Рајновић А V/1/2, 3/4 VI/2/3 VII/1,2 VIII/1/2, 3
Драгица Станојевић А/Б V/1/2, 3/4, VI/1, 2/3, 6 VII/2,4 VIII/1/2, 4,5
Дамјан Девић Б V/5/6, 7 VI/4/5, 6 VII/3/5, 4 VIII/4,5
Слађана Мандић Б V/5/6 VI/4/5 VII/3/5  
Вељко Вуковић
Б     VII/3/5 VIII/1/3 (трећина)

Информатика и рачунарство

 
Јованов Богдан А/Б V/1,2,3,4,5,6,7
Дејан Џуверовић А/Б V/1,2,3,4,5,6,7

Верска настава

 
Драган Будимлија А/Б V/1/2,3/4/5/6,7

I/1/3,5

VI/1/2,3,4,5

II/1/4,5

VII/1,3/4,5

III/1/3,2

VIII/1,3,4/5
Никола Лучић А/Б I/2/4,6/7 VI/6

II/2/3,6

VII/2

III/4,5/6

VIII/2

IV/1/2,3/5,4

Руски језик

 
Љиљана Вјештица А/Б V/1/4, 5/6 VI/1,2/3,4,5/6 VII/1/2,3/4,5 VIII/1/2,4/5

 

 

Разредна настава

Print Friendly, PDF & Email