УПРАВА ШКОЛЕ

 

УПРАВА ШКОЛЕ
ЗАДУЖЕЊА ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Директор школе: Сузана Липић, дипл. дефектолог
Помоћник директора: Сања Бјелица, професор разредне наставе
Секретар школе: Маријана Танасковић Радојичић, дипл. правник
Руководилац финансијских и рачуноводствених послова: Томица Марковић, мастер економиста
Административно финансијски радник: Даница Тинтор
Педагошко- психолошка служба: Тијана Савић, дипл. психолог

 

Кристина Поткоњак, дипл. психолог

Jeлена Ботић, дипл. педагог

Логопед: Оливера Чукић
Библиотекар: Тања Маљоковић, професор разредне наставе

РАДНО ВРЕМЕ УПРАВЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/23.

Директор   Сузана ЛипићПомоћник директора Сања БјелицаСекретар Маријана Танасковић РадојичићШеф рачуноводства Томица МарковићБлагајник   Даница ТинторАдминистративни радник Милица Ивић
  08:00-16:00    07:30-15:30
када је „А“смена пре подне 11:30-19:30 када је „А“ смена поподне
08:00-16:00
када је „Б“смена пре подне 11:30-19:30 када је „Б“ смена поподне
  08:00-16:00  08:00-16:00  09:00-13:00
Print Friendly, PDF & Email