ЗАВРШНИ ИСПИТ

Школска 2017/18. година

ПОСТАВЉЕНО 18. 06. 2018.

СРПСКИ ЈЕЗИК – РЕШЕЊЕ ТЕСТА

СРПСКИ ЈЕЗИК – РЕШЕЊЕ ТЕСТА (допуна)

ПОСТАВЉЕНО 19. 06. 2018.

МАТЕМАТИКА – РЕШЕЊЕ ТЕСТА

ПОСТАВЉЕНО 20. 06. 2018.

КОМБИНОВАНИ ТЕСТ – РЕШЕЊЕ ТЕСТА

 

Школска 2016/17. година

Тестови и решења за завршни испит

Тест завршног испита из математике 2015/16. године

Тест завршног испита из комбинованог теста 2015/16. године

 

ЗБИРКЕ ЗА ЗАВРШНИ 2014-2015.

Збирка задатака из математике за школску 2014/15. године

Збирка задатака из српског језика за школску 2014/15. године

Збирка задатака за конбиновани тест за школску 2014/15. године

Тестови и решења за завршни испит

ЗБИРКЕ ЗА ЗАВРШНИ 2013-2014.

Збирка задатака из математике за школску 2013/14. године

Збирка задатака из српског језика за школску 2013/14. године

Збирка задатака за конбиновани тест за школску 2013/14. године

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email