ЗАВРШНИ ИСПИТ

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА И РОДИТЕЉЕ/ОДНОСНО ДРУГЕ ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ, ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНЕ

Завршни испит полажу сви ученици осмог разреда;
Завршни испит се полаже три дана и то:

* У СРЕДУ 23.6.2021. ОД 9 ЧАСОВА УЧЕНИЦИ 8. РАЗРЕДА РАДИЋЕ  ЗАВРШНИ ИСПИТ ИЗ ПРЕДМЕТА – СРПСКИ ЈЕЗИК.

* У ЧЕТВРТАК 24. 6.2021. ОД 9 ЧАСОВА УЧЕНИЦИ 8. РАЗРЕДА РАДИЋЕ ЗАВРШНИ ИСПИТ ИЗ ПРЕДМЕТА – МАТЕМАТИКА.

* У ПЕТАК 25. 6.2021. ОД 9 ЧАСОВА УЧЕНИЦИ 8. РАЗРЕДА РАДИЋЕ ЗАВРШНИ ИСПИТ ИЗ ПРЕДМЕТА – КОМБИНОВАНИ ТЕСТ.

* Ученици сва три дана долазе у школу у  8:15 на кратак састанак са одељењским старешином на пунктове у великом школском дворишту. Тада ће са одељењским старешином проверити тачност својих личних података.

* Сва три дана када ученик полаже завршни испит мора код себе имати:

  • ОВЕРЕНУ ЂАЧКУ КЊИЖИЦУ СА ЗАЛЕПЉЕНОМ ФОТОГРАФИЈОМ И ИДЕНТИФИКАЦИОНИМ БРОЈЕМ,
  • ПОТРЕБАН ПРИБОР ЗА РАД И ИДЕНТИФИКАЦИОНУ НАЛЕПНИЦУ СА ИДЕНТИФИКАЦИОНИМ БРОЈЕМ (ДОБИЈА ОД ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ПРЕ ПОЧЕТКА ИЗРАДЕ ТЕСТА).

* јединствени списак ученика 8. РАЗРЕДА биће истакнут на ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ КОД СВЕЧАНЕ САЛЕ, ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ У ВЕЛИКОЈ ЗГРАДИ И НА ДРУГИМ УЛАЗНИМ ВРАТИМА МАЛЕ ЗГРАДЕ, КАО И ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ УЧИОНИЦА У КОЈИМА ПОЛАЖУ.

* Ученици ће своје личне ствари одложити на симс испред учионице.

* У просторији у којој се полаже испит, ученик седи на месту са редним бројем које одговара редном броју на јединственом списку ученика.

 

                                                                                    УПРАВА ШКОЛЕ

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА И РОДИТЕЉЕ/ОДНОСНО ДРУГЕ ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ, ЗА ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНЕ

Завршни испит полажу сви ученици осмог разреда;
Завршни испит се полаже три дана и то:

  1. испит из СРПСКОГ ЈЕЗИКА је у среду – 17.06.2020. године у периоду од 09:00-11:00 часова,
  2. испит из МАТЕМАТИКЕ у четвртак – 18.06.2020. године у периоду од 09:00-11:00 часова и
  3. испит из КОМБИНОВАНОГ ТЕСТА у петак – 19.06.2020. године у периоду од 09:00-11:00 часова.
  • дозвољени прибор за ученике: ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КОМБИНОВАНИ ТЕСТ – графитна и плава хемијска оловка (не пиши бриши), гумица, ЗА МАТЕМАТИКУ – графитна оловка, плава хемијска оловка (не пиши бриши), гумица, троугао, лењир и шестар;
  • сва три дана када ученик полаже завршни испит мора код себе имати оверену ђачку књижицу са залепљеном фотографијом и налепницом са идентификационим бројем ученика;
  • у просторији у којој полаже испит ученик седи на месту са редним бројем које одговара редном броју на Јединственом списку ученика;
  • од личних ствари на испит се може унети само вода/освежавајући напитак, а све остале ствари обавезно се одлажу на посебно место током трајања испита.

СРПСКИ ЈЕЗИК – РЕШЕЊЕ ТЕСТА

МАТЕМАТИКА – РЕШЕЊЕ ТЕСТА

КОМБИНОВАНИ ТЕСТ – РЕШЕЊЕ ТЕСТА

 

Школска 2017/18. година

ПОСТАВЉЕНО 18. 06. 2018.

СРПСКИ ЈЕЗИК – РЕШЕЊЕ ТЕСТА

СРПСКИ ЈЕЗИК – РЕШЕЊЕ ТЕСТА (допуна)

ПОСТАВЉЕНО 19. 06. 2018.

МАТЕМАТИКА – РЕШЕЊЕ ТЕСТА

ПОСТАВЉЕНО 20. 06. 2018.

КОМБИНОВАНИ ТЕСТ – РЕШЕЊЕ ТЕСТА

 

Школска 2016/17. година

Тестови и решења за завршни испит

Тест завршног испита из математике 2015/16. године

Тест завршног испита из комбинованог теста 2015/16. године

 

ЗБИРКЕ ЗА ЗАВРШНИ 2014-2015.

Збирка задатака из математике за школску 2014/15. године

Збирка задатака из српског језика за школску 2014/15. године

Збирка задатака за конбиновани тест за школску 2014/15. године

Тестови и решења за завршни испит

ЗБИРКЕ ЗА ЗАВРШНИ 2013-2014.

Збирка задатака из математике за школску 2013/14. године

Збирка задатака из српског језика за школску 2013/14. године

Збирка задатака за конбиновани тест за школску 2013/14. године

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email