ЗАВРШНИ ИСПИТ

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА И РОДИТЕЉЕ/ОДНОСНО ДРУГЕ ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ, ЗА ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНЕ

Завршни испит полажу сви ученици осмог разреда;
Завршни испит се полаже три дана и то:

  1. испит из СРПСКОГ ЈЕЗИКА је у среду – 17.06.2020. године у периоду од 09:00-11:00 часова,
  2. испит из МАТЕМАТИКЕ у четвртак – 18.06.2020. године у периоду од 09:00-11:00 часова и
  3. испит из КОМБИНОВАНОГ ТЕСТА у петак – 19.06.2020. године у периоду од 09:00-11:00 часова.
  • дозвољени прибор за ученике: ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КОМБИНОВАНИ ТЕСТ – графитна и плава хемијска оловка (не пиши бриши), гумица, ЗА МАТЕМАТИКУ – графитна оловка, плава хемијска оловка (не пиши бриши), гумица, троугао, лењир и шестар;
  • сва три дана када ученик полаже завршни испит мора код себе имати оверену ђачку књижицу са залепљеном фотографијом и налепницом са идентификационим бројем ученика;
  • у просторији у којој полаже испит ученик седи на месту са редним бројем које одговара редном броју на Јединственом списку ученика;
  • од личних ствари на испит се може унети само вода/освежавајући напитак, а све остале ствари обавезно се одлажу на посебно место током трајања испита.

СРПСКИ ЈЕЗИК – РЕШЕЊЕ ТЕСТА

МАТЕМАТИКА – РЕШЕЊЕ ТЕСТА

КОМБИНОВАНИ ТЕСТ – РЕШЕЊЕ ТЕСТА

 

Школска 2017/18. година

ПОСТАВЉЕНО 18. 06. 2018.

СРПСКИ ЈЕЗИК – РЕШЕЊЕ ТЕСТА

СРПСКИ ЈЕЗИК – РЕШЕЊЕ ТЕСТА (допуна)

ПОСТАВЉЕНО 19. 06. 2018.

МАТЕМАТИКА – РЕШЕЊЕ ТЕСТА

ПОСТАВЉЕНО 20. 06. 2018.

КОМБИНОВАНИ ТЕСТ – РЕШЕЊЕ ТЕСТА

 

Школска 2016/17. година

Тестови и решења за завршни испит

Тест завршног испита из математике 2015/16. године

Тест завршног испита из комбинованог теста 2015/16. године

 

ЗБИРКЕ ЗА ЗАВРШНИ 2014-2015.

Збирка задатака из математике за школску 2014/15. године

Збирка задатака из српског језика за школску 2014/15. године

Збирка задатака за конбиновани тест за школску 2014/15. године

Тестови и решења за завршни испит

ЗБИРКЕ ЗА ЗАВРШНИ 2013-2014.

Збирка задатака из математике за школску 2013/14. године

Збирка задатака из српског језика за школску 2013/14. године

Збирка задатака за конбиновани тест за школску 2013/14. године

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email