ВУКОВ СРПСКИ РЈЕЧНИК

Библиотекарка Тања Маљоковић присуствовала је 4. децембра 2018. године у Основној школи „Душко Радовић” предавању под називом Вуков Српски рјечник у наставном контексту. Предавање је одржала Зона Мркаљ, професорка методике наставе српског језика и књижевности на Филолошком факултету Универзитета у Београду. У излагању је било речи о томе због чега је све Вуков Рјечник погодан за методичку обраду у настави српског језика, било да је у питању подобласт граматика, било књижевност. Осим тога, ово дело отвара могућност за интердисциплинарно проучавање, па је при наставној обради могуће остварити корелацију са другим школским предметима, нпр. историјом, географијом. Професорка је затим указала на то какву улогу тумачење овог дела има у развијању општих и међупредметних компетенција за крај средњег образовања, као и на то шта све анализом одабраних појмова ученици могу да сазнају о прошлости, историји и традицији српског народа.

Print Friendly, PDF & Email