БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ 2024/25.

На основу дописа Министарство просвете, науке и технолошког развоја одабавештавају се родитељи да ће се финансирати  набавка уџбеника средствима буџета Републике Србије, за школску 2024/2025. годину,

За  следеће категорије ученика основних  школа:

  • Ученике из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи);

  • Ученици који основно школско образовањеи васпитање стичу по индивидуалном образовном плану, укључујући ИОП-3;

  • Ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом који основно школско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану и ученици који образовно -васпитни рад не остварују  по индивидуално образовном плану, али имају потребу за прилагођавањем (увећан  фонт, брајево писмо, електронски формат);

  • Ученици из породицама у којима је троје и више деце у систему образовања и васпитања, с тим да наведено право остварује дете/деца која су ученици основне школе. Уколико основну школа похађа више деце из породице које остварују право за добијање уџбеника на основу овог критеријума, уџбенике добија дете/деца која су прва почела да стичу основно образовање без обзира на редослед рађања;

  • Ученици из породице у којима је носилац родитељске  бриге само један  родитељ, односно уколико је други родитељ преминуо или је непознат;

  • Ученици који болују од ретке болести;

  • Ученици који остварују право на туђу негу и помоћ;

  • Ученици првог и другог разреда који су глуви, а којима су потребни  прилагођени уџбеници у електронском  формата, са видео садржајима на српском знаковном језику;

Право на бесплатне уџбенике имају наведене категорије уџбеника уз обавезну пријаву школи.

 

Уз приjaву   доставити

*За ученике социјално/материјално угрожених  породица-примаоца  новчане  социјалне помоћи-решење (копија) којим се утврђује право  на остваривање социјалне новчане  помоћи.

*За ученике који су из породице у којима је троје и више деце у систему образовања, с тим да наведено право остварује  дете/деца која су ученици основне основне школе. Уколико основну школу похађа више деце, уџбенике добија дете/деца која су прва почела да стичу основно образовање и васпитање, без обзира на редослед рађања.

Потврда образовно-васпитне установе о својству ученика-средња школа ,факултет.

Потврда о својству ученика  основне школе –издаје школа.

*За ученике из породице у којима је носилац  родитељске  бриге само један родитељ-решење   (копија) којим се утврђује  својство родитеља, односно  умрли  лист за другог  родитеља.

*За ученике који болујују од ретке  болести-извештај лекара.

*За ученике коју остварују право на туђу  негу и помоћ-решење (копија).

 

За ученике који образовање стичу по ИОП1; ИОП2; ИОП3 – није потребна документација, јер школа поседује  податке о наведеним   ученицима.

Пријаву  са потребном документацијом  доставити  школи  у периоду од 10.00  до 12.00 часова, административном  раднику,  најкасније до 17. 4. 2024.

У пријави  навестии основ за бесплатне уџбенике, име и презиме ученика и разред за који су уџбеници потребни.

 

                                                                                                                                                Управа школе

Print Friendly, PDF & Email