РАДНО ВРЕМЕ СТРУЧНИХ САРАДНИКА

 

   

ПЕДАГОГ

 

ПСИХОЛОГ ЛОГОПЕД
 

ПОНЕДЕЉАК

 

13:00-19:00 08:00-14:00 13:00-19:00
 

УТОРАК

 

 

13:00-19:00

 

08:00-14:00 08:00-14:00
 

СРЕДА

 

 

09:00-15:00

 

13:00-19:00
 

ЧЕТВРТАК

 

 

08:00-14:00

 

13:00-19:00 08:00-14:00
 

ПЕТАК

 

 

08:00-14:00

 

09:00-15:00

 

Print Friendly, PDF & Email