Припремање приредбе за Светог Саву

У току месеца  јануара наша библиотека била је активно укључена у спремање светосавске приредбе. Вредни ученици трећег, петог, шестог, седмог и осмог разреда својим посвећеним радом на припремању програма за обележавање школске […]