ПРОЈЕКТИ

DIGITAL TECHNOLOGIES FOR TEACHING AND LEARNING

ОШ „Бранко Радичевић“ је учествовала у самовредновању у оквиру Селфија. Руководиоци школе, наставници и ученици изнели су мишљење о употреби дигиталних технологија за побољшање праксе у погледу наставе и учења

proSTEMgirls Erasmus+ KA229

Главна сврха proSTEMgirls пројекта је да подстакне девојке (жене) на интердисциплинарну сарадњу у области науке, технологије, инжењерства, уметности и математике STE (A) M.

Пројектом желимо повец́ати удио ђевојчица (жена) у STEM могућностима, активностима и изборним курсевима у школама које учествују и шире, промовирајуцћи на тај начин родну равноправност.

Да бисмо постигли овај циљ, заједно са ученицима, произвешћемо најмање три усмерене јединице учења, које ће бити корисне у ширем европском простору и широм света (користецћи скрацћеницу STE (A) M без А, јер је глобално препознатљивији) , подржавајуцћи на тај начин ефикасну употребу дигиталних технологија у области образовања.

Сви учесници бицће оснажени за основни рад са Микро: битовима, са посебним нагласком на могуцћности практичне употребе Микро: битова, за решавање проблема из свакодневног живота.

Радећи то, покушаћемо да умањимо родне разлике у приступу и употреби дигиталних технологија и дугорочно проучавању и запошљавању жена у области ИКТ-а. Да бисмо додатно проширили употребљивост Микро: бит-а, произвешћемо неколико корисних производа који ће садржавати елементе формиране у окружењу 3D моделирања Google Sketchup или 2D InkScape , а касније их изрезати или угравирати машином за ласерско гравирање.

Наша школа је партнерска школа основне школе „Радље об Драви“, која је овим пројектом освојила чак 95% бодова, надмашивши сву конкуренцију. Одлична процена потврђује да је одабрана права тема и добро постављен пројекат. За годину дана сарадње разменићемо 12 ученика. Главни циљ пројекта биће производња и стављање у промет производа помоћу ласерске гравуре у сарадњи са Мicro: bit. Више о самом пројекту можете прочитати овде:

proSTEMgirls

http://www.erasmusplus.si/wp-content/uploads/2018/10/Sklep_KA229_2019.pdf

Erasmus+ KA229 proSTEMgirls

Полазни ПРИОРИТЕТИ позива Ерасмус + 2019 на основу којег смо се пријавили за пројекат:

 • Подршка појединцима у стицању и развоју основних вештина и кључних компетенција за промовисање запошљивости, као и учешћа у грађанском и друштвеном животу; У свету који се брзо мења, то укључује, али није ограничено на, језичке вештине, предузетнички начин размишљања, критичко размишљање и креативност, као и напредне вештине у областима од стратешког значаја за паметни економски и друштвени развој. Овај приоритет ће, између осталог, укључивати акције за: развијање партнерства између образовних институција, компанија и посредничких тела; подршка образовању на радном месту; побољшање квалитета и ефикасности искуства мобилности учења; подршка ефикасном и иновативномокружењу за педагошко подучавање, подучавање и учење; увођење приступа заснованих на компетенцијама и процена њиховог квалитета, утицаја и релевантности; промовисање интердисциплинарне сарадње у области науке, технологије, инжењерства, уметности и математике(СТЕ(А)М, наука, технологија, инжењерство, уметност и математика); подршка за развој националних и међудржавних вештина. То може допринети већем квалитету образовања и обуке и подршке кроз различите путеве образовања и обуке.
 • Социјална укљученост: Приоритет ће се дати активностима које помажу у решавању различитости и промовишу, посебно иновативним и холистичким приступима, усвајањем заједничких вредности, једнакости, укључујући родну равноправност, недискриминацију и социјалну укљученост, укључујући и за појединце који имају здравствене проблеме, кроз образовне активности , тренинг, омладина и спорт. Програм ће подржати пројекте усмерене на промоцију социјалних, грађанских и интеркултурних компетенција, цибер сигурности и дигиталног благостања и борбу против дискриминације, расизма, малтретирања (укључујући цибер -буллиинг), насиља, лажних вијести и других облика дезинформација на мрежи . Програм ће такође подржати и оценити нове приступе смањењу неједнакости у приступу и коришћењу дигиталних технологија у формалном и неформалном образовању. Посебна пажња биће посвећена рјешавању родних неједнакости и приступу дигиталној технологији и њиховој употреби, те проучавању и запошљавању жена у ИКТ-у.

 • Отворено образовање и иновативне праксе у дигиталном добу: Приоритет ће се дати мерама које промовишу иновативну педагогију и учење, методе образовања и оцењивања и подржавају наставно особље и учеснике у коришћењу дигиталне технологије на креативан, колаборативан и ефикасан начин. Предност ће се дати институцијама за подршку дигиталном образовању и оспособљавању, како је дефинисано Европским оквиром за дигиталне компетентне образовне организације и Акционим планом за дигитално образовање, нарочито коришћењем алата SELFIE (Self-reflection tool for digitally capable schools)  саморефлексија у дигитално обученим школама) за саморефлексију у општем образовању и СОО на свим нивоима. Даљњи приоритет биће ажурирање и развој дигиталних наставних материјала и алата, посебно слободно расположивих ресурса за учење, слободно доступни уџбеници и бесплатни и отворени изворни образовни софтвер, те подршка ефикасној употреби дигиталних технологија и отворене педагогије у областима образовања, обуке, омладине и спорта. Ово ће укључивати промоцију синергије са истраживачким и иновацијским активностима, што укључује отворену науку и нове технологије као покретаче побољшања политике и праксе у образовању, обуци, младости и спорту. Овај програм ће такође подржати нове начине и алате за подучавање и коришћење европских оквира дигиталних компетенција за наставно особље, грађане и организације.

 • Подршка образовном особљу: предност ће се дати активностима које јачају ангажман, избор и професионални развој васпитача (нпр. Учитељи, тренери, професори, наставници, ментори, тренери), омладински радници, образовни лидери (нпр. Директори, ректори, шефови одељења) и помоћно особље (нпр. помоћници, савјетници за каријеру, корпоративни специјалисти за особље) као и акције које подржавају висококвалитетно подучавање и оцјењивање студената. То укључује професионални развој у областима као што су комуникација, сарадња и размена између образовног особља, повезивање образовања са истраживањем и иновацијама, образовање на радном месту и неформално учење, решавање раног напуштања школовања, подршка ученицима из неповољног порекла и бављење културним и језичким језиком разноликост.

 • Транспарентност и признавање вештина и квалификација: Предност ће се дати мерама које промовишу учење и мобилност радне снаге и олакшавају прелазак између различитих нивоа и врста образовања и обуке, између образовања / обуке и света рада, и између различитих послова. Предност ће се дати мерама које олакшавају и промовишу аутоматско међусобно признавање, транспарентност и упоредивост квалификација и исхода учења, укључујући пружање бољих услуга и информација / смерница о вештинама и квалификацијама. То укључује промовисање иновативних решења за побољшање препознавања и подржавања валидације – на локалном, регионалном, националном или европском / међународном нивоу – компетенција стечених хонорарним и неформалним учењем, укључујући употребу дигиталних значака и технологија коришћењем блокова.

 • Одржива улагања, квалитет и ефикасност система образовања, оспособљавања и младих: Приоритет ће се дати мерама за подршку увођењу инвестиционог плана за Европу, укључујући промоцију модела финансирања који привлаче приватне актере и капитал, као што је план гаранције студентског зајма; подршка развоју политика и реформи заснованих на чињеницама чији је циљ обезбеђивање квалитетнијег образовања и обуке; истраживање иновативних опција за осигурање одрживих инвестиција у образовање, обуку и младе, укључујући финансирање и поделу трошкова на основу постигнућа, према потреби.

 • Друштвена и образовна вриједност европског културног насљеђа и његов допринос отварању нових радних мјеста, економском расту и социјалној кохезији: приоритет ће се дати активностима које подижу свест о важности европског културног наслеђа кроз образовање, целоживотно учење, неформално учење, младе и спорт, укључујући акције које подржавају развој вештина, социјалну укљученост, критичко размишљање и партиципацију младих. Подстицаће се нови партиципативни и интеркултурални приступи баштини, као и образовне иницијативе за олакшавање интеркултуралног дијалога између наставника и ученика од ране доби.
  Следеће мере ће имати предност у области школског образовања:
   
 • Јачање профила наставних занимања, посебно учитеља, руководилаца и наставника наставника, на пример кроз акцију: чинећи професију привлачнијом и разноврснијом; ојачати избор, запошљавање и евалуацију; ојачати професионални развој наставника и стално интегрисати његове различите фазе; олакшавање мобилности наставника; подршка наставницима у увођењу колаборативних и иновативних пракси и нових метода оцењивања; јачање лидерства у образовању, укључујући расподељено школско и наставничко вођство.
 • Промовисање холистичког приступа подучавању и учењу језика, стварање веће језичке разноликости у школама, на пример кроз: промовисање раног учења језика и језичне свести; двојезичне могућности подучавања, посебно у пограничним и / или областима у којима становници користе више од једног језика; преовлађујућа оријентација ка коришћењу нових технологија за подршку учењу језика; подржавајући интеграцију учења језика у наставне програме.
 • Бављење раним напуштањем школе и недостатком те омогућавање успеха свим ученицима, укључујући децу са мигрантским пореклом, на пример кроз: унапређење сарадње свих актера у школама и са породицама и другим спољним заинтересованим странама; побољшање транзиције између различитих нивоа образовања; подржавање умрежавања школа које његују колаборативне и холистичке приступе подучавању и учењу; побољшање евалуације и осигурања квалитета.
 • Повећање приступачности приступачног и висококвалитетног раног образовања и неге и унапређење квалитета система и бриге како би се промовисао развој деце у складу са старосним добима, постигли бољи исходи учења и обезбедио добар почетак образовања за све, нарочито на пример: побољшавањем оквира ЕУ за квалитет; осигуравајући да се предности предшколског образовања пренесу на друге нивое образовања и развију нове моделе увођења, управљања и финансирања.
 • Изградња капацитета за организовање и признавање периода студирања у иностранству, укључујући признавање формалног образовања и трансверзалних компетенција, развијених неформалним и неформалним учењем, на пример кроз: развијање и ширење алата и механизама за признавање; размена и промоција најбољих пракси; изградња административних капацитета школа за подршку ученику у међународним пројектима и размјени вршњака; обезбеђивање одговарајућих безбедносних стандарда за студенте који учествују у међународној мобилности; и успостављање трајних партнерстава између организација које организују прекограничне образовне размене у општем образовању.

 “The European Commission’ssupport for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Print Friendly, PDF & Email