ДОКУМЕНТА

ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ ЛИЦА ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

ГОДИШЊИ-ПЛАН-2022/23.

ШКОЛСКИ-ПРОГРАМ 2022/23 до 2025/26.

Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је crta-300x63.jpg

ЗАВРШНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2023.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2023. година

ЗАВРШНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2022.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2022. година

Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је crta-300x63.jpg

РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ ЗА ПЕРИОД 2019/20 – 2024/25.

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ ЗА ШКОЛСКУ 2021/22.

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ ЗА ШКОЛСКУ 2020/21.

ПРОГРАМ РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ ЗА ПЕРИОД 2018/19 – 2021/22.

АНЕКС ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА РАДА ЗА 2020/21.

ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ

ПРАВИЛНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

ПРАВИЛНИК О СТАЛНОМ СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИК

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је crta-300x63.jpg

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ 2017

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 2017

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 2015

ЗАКОН О ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ


СТАТУТ ОШ“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

OДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА РАСПИСИВАЊА И СПРОВОЂЕЊА  КОНКУРСА ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

OДЛУКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА ШКОЛЕ ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ – НАСТАВА НА ДАЉИНУ

 

Print Friendly, PDF & Email