НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА I ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

ОБЛИЦИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ И ИЗБОРНИ ПРОГРАМ

ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА II ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

5. И 6. РАЗРЕД

ОБЛИЦИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ И ИЗБОРНИ ПРОГРАМ

7. И 8. РАЗРЕД

ОБЛИЦИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ И ИЗБОРНИ ПРОГРАМ

Друштвене,  техничке, хуманитарне, спортске и културне активности које се реализују саставни су део Годишњег плана рада школе и планова образовно васпитног рада.

Циљ, задаци и садржаји екскурзија и наставе у природи остварују се на основу наставног план и програма образовно-васпитног рада и школског програма и саставни су део Годишњег плана рада школе. Настава у природи организује се за ученике од првог до четвртог разреда у трајању од 7-10 дана годишње.

Print Friendly, PDF & Email