ТИМОВИ

РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА ЗА 2023/24.:

Руководилац Актива учитеља- Ана Стефановић

Руководилац Актива српског језика- Тања Ручнов

Руководилац Актива страних језика- Виолета Јовановић

Руководилац Актива математике- Тања Станковић

Руководилац Актива природних наука- Мирјана Стојковић Шуштершић

Руководилац Актива историје и географије- Наталија Буквић

Руководилац Актива техничког и информатичког- Владимир Зорић

Руководилац Актива физичког васпитања- Слађана Мандић

Руководилац Актива музичке културе- Драгана Кукобат

Руководилац Актива ликовне културе- Маријана Костић

ПРЕДСЕДНИЦИ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА:

I разред- Кристина Митровић

II разред- Босиљка Трбовић

III разред- Слађана Златић

IV разредДрагана Веселиновић

V разред- Ивана Глувић

VI разред- Слађан Игњатовић

VII разред- Светлана Дробњак

VIII разред- Светлана Скорић

ТИМОВИ:

 

-Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања:
 1. Сузана Липић-директор
 2. Ивана Глувић
 3. Кристина Поткоњак –психолог
 4. Сунчица Димитријевић
 5. Ана Стефановић
 6. педагог
 7. Маријана Костадиновић -психолог-координатор
 8. Слободан Лазаревић
 9.  представник Савета родитеља
 10. представник локалне заједнице
-Тим за инклузивно образовање:
 1. Сузана Липић-директор
 2. Сања Бјелица-помоћник директора
 3. Кристина Поткоњак-психолог
 4. педагог
 5. Оливера Чукић – координатор
 6. Миљана Радосављевић
 7. Драгана Недељковић
 8. Љиљана Мијаиловић
 9. представник Савета родитеља
 10. представник локалне заједнице
 11. Маријана Костадиновић -психолог
-Тим за самовредновање:
 1. Маријана Костадиновић -психолог
 2. председник Савета родитеља
 3. Ивана Веселиновић– координатор
 4. Сања Бјелица-помоћник директора
 5. Наталија Буквић
 6. Слађан Игњатовић
 7. представник локалне заједнице
 8. представник ученичког парламента
Тим за школско развојно планирање:
 1. Марина Филиповић
 2. Милан Станковић
 3. Аница Алексић
 4. педагог
 5. Кристина Поткоњак-психолог
 6. Босиљка Трбовић-координатор
 7. представник Савета родитеља
 8. представник локалне заједнице
-Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе:
 1. Сузана Липић-директор
 2. Кристина Поткоњак-психолог
 3. Маријана Танасковић Радојичић-секретар
 4. Љиљана Вјештица
 5. Ивана Марковић – координатор
 6. Марија Тошев
 7. Марија Живанчевић
 8. представник Савета родитеља
 9. представник локалне заједнице
-Тим за програм заштите животне средине:
 1. Јасмина Јовановић
 2. Мирјана Стојковић-Шуштершић
 3. Данка Лукић
 4. Ивана Тирнанић – координатор
 5. Биљана Митровић
Стручни тим за здравље и безбедност
 1. Маја Медар Цигановић
 2. Смиљана Павловић
 3. Ивана Јоксимовић-координатор
 4. Милица Живанов
 5. Драгица Станојевић
 6. Милош Бобић
-Тим за професионални развој:
 1. Светлана Дробњак- координатор
 2. Кристина Поткоњак-психолог
 3. Милица Савић
 4. Наташа Јаковљевић
 5. Бранка Матијевић
 6. Александар Стаменковић
-Тим за сарадњу са родитељима:
 1. Слађана Златић
 2. Маријана Костадиновић – психолог
 3. Александра Филиповић – координатор
 4. Мирјана Мајцан
 5. Виолета Јовановић
 6. Гордана Раденковић
 7. Драган Радосављевић
-Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва:
 1. Гордана Каитовић
 2. Његош Драговић – координатор
 3. Тања Радовановић
 4. Јасмина Јовановић
 5. педагог
 6. Ана Крстић
 7. представник Савета родитеља
 8. представник локалне заједнице
-Тим за сарадњу са локалном заједницом:
 1. Тања Маљоковић-библиотекар- координатор
 2. Драгана Кукобат
 3. Гордана Глигић
 4. Срђан Рајновић
-Тим за Програм културних активности школе:
 1. Весна Грегец
 2. Хана Вучићевић – координатор
 3. Сања Бјелица – помоћник директора
 4. Kристина Митровић
 5. Оливера Остојин
 6. Милан Станковић
Актив за развој школског програма
 1. Биљана Момировић
 2. Невена Баловић
 3. Слађана Мандић
 4. Силвана Ђорђевић
 5. Слободан Бркић – координатор

Комисије

– ЈИСП
 1. Наташа Милетић
 2. Сузана Липић
 3. Маријана Танасковић-Радојичић
-Одржавање сајта школе:
 1. Наташа Милетић
 2. Богдан Јованов
-Координатори за е-дневник:
 1. Наташа Милетић
 2. Милица Савић
-Комисија за израду Извештаја о раду и Годишњег плана:
 1. Сузана Липић-директор
 2. Сања Бјелица-помоћник директора
 3. Јелена Ботић-педагог- координатор
 4. Кристина Поткоњак-психолог
 5. Маријана Костадиновић -психолог
 6. Богдан Јованов
Распоред часова
 1. Светлана Скорић
Ученички парламент
 1. Наталија Буквић
 2. Слађан Игњатовић
 3. Ивана Глувић
 4. педагог
-Црвени крст:
 1. Милица Живанов – координатор
 2. Милица Ђокић
-„Пријатељи деце“:
 1. Александра Шундић- координатор
 2. Кукобат Драгана
 3. Маријана Костић
 4. Хана Вучићевић
-„Радост Европе“:
 1. Ивана Ђуричић- координатор
 2. Хана Вучићевић
 3. Драгана Кукобат
 4. Владимир Зорић
-Школски часопис и Летопис:
 1. Тања Ручнов- координатор
 2. Слађан Игњатовић
-Комисија за прегледање матичних књига:
 1. Азра Дуран
 2. Елијана Настасијевић
 3. Бојана Матејић
 4. Милена Ваљаревић (Милица Тодоровић)
 5. Наташа Јаковљевић- координатор
-Комисија за попис основних средстава,материјала,ситног инвентара:
 1. Његош Драгојевић
 2. Маја Маушан
 3. Милош Бобић
 4. Зоран Дивац
 5. Гордана Вукчевић
 6. Мирослава Марковић, председник комисије
 7. Елизабета Аџић
 8. Драган Алексић
Финасијска унутрашња контрола
 1. Оливера Чукић
 2. Милена Глишић – координатор
 3. Бојана Симић
 4. Томица Марковић
 5. Сања Бјелица
 6. Сузана Липић
 7. Маријана Танасковић-Радојичић
Print Friendly, PDF & Email