ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

Рад у продуженом боравку је необавезан облик васпитно-образовног рада који се одвија пре и после наставе и има своје педагошке, васпитне, образовне и социјалне вредности. Разликује се од рада у редовној настави јер се међусобно преплићу и повезују рад, учење и игра.
нашој школи постоји две врсте боравка:
– класични који ради у две смене, преподневној (пре почетка часова) и поподневној (после часова) и
– продужени боравак који представља на неки начин продужетак наставе. Специфичан је по томе што је увек у послеподневној смени, после часова, и што га чини хомогена група ученика (цело једно одељење), за разлику од класичног у коме су ученици из различитих одељења и разреда.

Рад у продуженом боравку усклађен је, прати и допуњава образовно-васпитни рад у редовној настави. Атмосфера у боравку је пријатна, по потреби радна, а по потреби забавна. Са ученицима у боравку раде професори разредне наставе (учитељи).

 Организацију рада можемо поделити у три сегмента:

  • Време за израду домаћих задатака и вежбање (самостални рад ученика уз помоћ учитеља)
  • Слободно време (друштвене игре по слободном избору ученика, у учионици или дворишту, игре опуштања, спортске игре)
  • Усмерене (или слободне) активности ученика (ликовне, музичке, говорне, такмичења у шаху, плесу, писању поезије, цртању…)

 

 

 

ЛИКОВНА РАДИОНИЦА

СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ

У петак , 3.6.2016. године, у нашој школи одржан је спортски дан под називом „Мини маратон“, у којем су учествовала три одељења боравка првог разреда (I/2, I/3 и I/5).

У петак, 27.5.2016. године, у нашој школи одржан је спортски дан под називом „Игре без граница“, у којем су учествовала три одељења боравка II/1, II/3 и II/4.

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПРАЗНИКА

У боравку обележавамо празнике (Ускрс, Нова година…) нашим радовима.

УЧИМО И У ПРИРОДИ…
Уживајте у радовима наших малих креативаца и њиховим ремек  делима.

ВЕСЕЛИ ПАНОИ

Током слободног времена организован је ручак у школској трпезарији чије време се за сваку групу ученика одређује на почетку школске године.

Print Friendly, PDF & Email