РАСПОРЕД ЧАСОВА ДОДАТНЕ, ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ И ЧОС-а – ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКАПРЕДМЕТСМЕНАДОПУНСКА НАСТАВАДОДАТНА НАСТАВАЧОС
1.Милица ЂокићСрпски језик и књижевностБсреда претчасуторак претчас/
2.Светлана ДробњакСрпски језик и књижевностАуторак претчаспонедељак претчасуторак 3. час
3.Тања РучновСрпски језик и књижевностБсреда 7. часчетвртак 7. часчетвртак 6. час
4.Гордана КаитовићСрпски језик и књижевностБпетак претчасчетвртак претчас/
5.Ивана МарковићСрпски језик и књижевностАуторак претчассреда претчасчетвртак 2. час
6.Милан СтанковићСрпски језик и књижевностАпонедељак претчасуторак 7. час пре поднечетвртак 2. час
7.Драгана НедељковићЕнглески језикА/Бпонедељак 6. и 7. час пре подне/петак 3. час
8.Весна ГрегецЕнглески језикАуторак 7. часпонедељак 7. час/
9.Вања ЧоловићЕнглески језикАпонедељак претчаспетак 7. чассреда 7. час
10.Виолета ЈовановићЕнглески језикБпонедељак 7. часпетак 7. час/
11.Невена БаловићЕнглески језикА/Бпонедељак 7. чассреда 7. чассреда 5. час
12.Нина ЖивићЕнглески језикА/Бсреда 6. час//
13.Александра ФилиповићНемачки језикА/Бпонедељак (А) 7. час пре поднепетак претчаспонедељак 5. час
14.Ивана ЂуричићНемачки језикА/Бсреда претчас (А) понедељак 7. час (А)петак (А) 4. часпетак 3. час
15.Дарко МилосављевићНемачки језикБчетвртак 6. часуторак 7. час/
16.Љиљана ВјештицаРуски језикА/Бпетак 13.15понедељак 7. чассреда 6. час
17.Драгана КукобатМузичка култураА//понедељак 6. час
18.Хана ВучићевићМузичка култураБ//четвртак 2. час
19.Маја Медар-ЦигановићИсторијаАпонедељак по подне 12.45петак по подне 12.45/
20.Наталија БуквићИсторијаБсреда 13.15четвртак 13.15среда 6. час
21.Ана ЧумићИсторијаА/Бпонедељак 13.15 сваке 2. недељепонедељак 13.15 сваке 2. недеље/
22.Јасмина ЈовановићГеографијаАпетак 7. чассреда 7. чассреда 6. час
23.Милош БобићГеографијаА/Буторак претчас (А)петак претчас (Б)/
24.Мирослава МарковићГеографијаБсреда 13.15четвртак 7. часчетвртак 3. час
25.Мирјана Стојковић-ШуштершићБиологијаАпонедељак и среда 7. час//
26.Ивана ГлувићБиологијаБсреда 7. часчетвртак 7. часчетвртак 6. час
27.Данка ЛукићБиологијаАуторак 13.15четвртак 7. час/
28.Јелена БероњаБиологијаБчетвртак претчасуторак 7. час/
29.Биљана МомировићМатематикаАпонедељак претчассреда претчасуторак 6. час
30.Светлана СкорићМатематикаАуторак претчасчетвртак претчаспетак 6. час
31.Бојана СимићМатематикаБчетвртак, среда претчаспетак 7. часпетак 6. час
32.Тања СтанковићМатематикаБпонедељак, среда претчас по поднеуторак, четвртак претчас по поднепетак 6. час
33.Слободан БркићМатематикаА/Бпонедељак петчас по поднесреда претчас по подне/
34.Смиљана ПавловићХемијаА/Буторак када је (А) по подне у 13.15  у другом полугодишту/
35.Ивана ЈоксимовићХемијаAсреда претчассреда 7. час/
36.Зоран ДивацФизикаАчетвртак 7.час пре поднеуторак претчас по подне/
37.Слађан ИгњатовићФизикаА/Буторак, петак 13.15 (Б) пре поднепонедељак четвртак 13.15уторак 1. час
38.Ивана ЈоксимовићФизикаАчетвртак претчаспетак 7. час/
39.Александар СтаменковићТехника и технологијаА/четвртак 3. час/
40.Гордана ВукчевићТехника и технологијаА/уторак 13.15/
41.Наташа МилетићТехника и технологијаБсреда       7. часчетвртак претчаспетак 2. час
42.Владимир ЗорићТехника и технологијаБпонедељак 7. чассреда 7. час/
43.Његош ДраговићТехника и технологијаА/Б/петак претчасуторак 1. час
44.Дејан ЏуверовићИнформатика и рачунарствоА/Бпетак (А) 7. часуторак претчас (Б)/
45.Богдан ЈовановИнформатика и рачунарствоА/Буторак (Б) 7. часпетак 13.15/
46.Татјана РадовановићИнформатика и рачунарствоА/Буторак (Б) 7. часпетак (А) 7. час/
47.Драгица СтанојевићФизичко и здравствено васпитањеА//понедељак 5. час
Print Friendly, PDF & Email