РАСПОРЕД ЧАСОВА ДОДАТНЕ, ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ И ЧОС-а – РАЗРЕДНА НАСТАВА

Име и презиме наставникаОдељењеСменаДопунска наставаДодатна наставаЧОС
1.Оливера ОстојинI-1Ачетвртак 5. час/понедељак 5. час
2.Аница АлексићI-2Асреда 5. час/петак 4. час  
3.Кристина МитровићI-3Асреда 5. час/уторак 5. час  
4.Гордана РаденковићI-4Асреда 5. час/уторак 5. час  
5.Бранка МатијевићI-5Бпонедељак 5. час/уторак 5. час  
6.Елизабета АџићI-6Бчетвртак 5. час/уторак 5. час  
7.Биљана МитровићI-7Бпонедељак 5. час/уторак 5. час  
8.Мирјана МајцанII-1Ачетвртак 5. час/петак 5. час  
9.Ивана ВеселиновићII-2Ачетвртак 5. час/петак 5. час  
10.Александра ШундићII-3Ауторак 5. час/уторак 3. час  
11.Љиљана МијаиловићII-4Бчетвртак 5. час/понедељак 4. час
12.Силвана ЂорђевићII-5Бчетвртак 5. час/понедељак 5. час
13.Ана КрстићII-6Бпетак 5. час  /понедељак 5. час
14.Босиљка ТрбовићII-7Буторак 5. час/уторак 3.час  
15.Марина ФилиповићIII-1Апетак 5. час  /понедељак 5. час
16.Милица СавићIII-2Апетак 5. час  /понедељак 3. час
17.Сунчица ДимитријевићIII-3Апетак 5. час  /понедељак 5. час
18.Драган АлексићIII-4Ауторак 5. час/среда 5. час
19.Маја МатушанIII-5Бпетак 5. час  /среда 5. час
20.Гордана ГлигићIII-6Бпонедељак 5. час/петак 5. час  
21.Слађана ЗлатићIII-7Бпетак 5. час  /понедељак 5. час
22.Марија ЖиванчевићIV-1Асреда 5. часпонедељак 5. часчетвртак 5. час
23.Миљана РадосављевићIV-2Апетак 5. час  четвртак 5. часпонедељак 5. час
24.Драгана ВеселиновићIV-3Асреда 5. часпонедељак 5. часпетак 5. час  
25.Милица ЖивановIV-4Бчетвртак 5. часпетак 5. час  уторак 5. час  
26.Ивана ТирнанићIV-5Бчетвртак 5. часпетак 5. час  уторак 5. час  
27.Ана СтефановићIV-6Бпонедељак 5. чассреда 5. часпетак 5 .час  
27.Марија ТошевIV-6Бпонедељак 5. часпетак 5. час  среда 5. час
Print Friendly, PDF & Email