ДОПИСИ МИНИСТАРСТВА

Тим за безбедност и заштиту здравља школе –  ПОСТУПЦИ И ПРАВИЛА У ШКОЛИ

Допис од 20.1.2021. Измена Прилога 16. Критеријуми за завршетак изолације болесника са COVID-19 Стручно-методолошког упутства за спречавање уношења и контролу ширења COVID-19 у Републици Србији

Допис од 20.1.2021.Измена Прилога 7. Поступак с блиским контактима особе оболеле од COVID-19 Стручно-методолошког упутства за спречавање уношења и контролу ширења COVID-19 у Републици Србији

Допис од 20.1.2021. Одлука Тима 20.1.2022.

Допис од 5.9.2021. ПРЕПОРУКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА У ШКОЛСКОЈ 2021/22. ГОДИНИ

Допис од 5.9.2021. ПРЕПОРУКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА У ШКОЛСКОЈ 2021/22. ГОДИНИ

Допис од 15.9.2021. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПОСТУПАЊЕ СА COVID-19 21-22

Допис од 15.3.2021. Нове мере за организацију рада од 15.03.2021.

Допис од 30.11.2020. Нове мере за организацију рада од 30.11.2020.

Допис од 27.11.2020. Додатна упутства о настави на даљинy

Допис од 29.5.2020. Реализација екскурзија и наставе у природи, за школску 2019-20.

Допис од 20.5.2020. Додатно тумачење оцењивања ученика

Допис од 13.5.2020. Организација рада после 1. јуна 2020. године

Допис од 13.4.2020. Сугестије за активности оцењивања у предстојећем периоду учења на даљину

Допис од 31.3.2020. Пријава ученика за полагање пријемног испита за упис у школе за ученике са посебним способностима.

Допис од 30.3.2020.  Избор уџбеника за школску 2020/2021. годину.

Допис од 26.3.2020.  Измена Правилника о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2019/2020. годину.

Допис од 20.03.2020. Додатна упутства за праћење и евидентирање напредовања ученика у периоду учења на даљинy

Допис од 19.03.2020. Обуке наставника за коришћење платформи за учење на даљину

Допис од 17.03.2020. Додатна упутства о настави на даљинy

Допис од 16.03.2020. Настава на даљину у ванредном стању

 

Print Friendly, PDF & Email