БАЗЕН

ОБАВЕШТЕЊЕ

Приликом контроле електричних и громобранских инсталација школе констатовано је на великом бојлеру који служи за грејање воде базена, да је дотрајао казан из кога цури вода. Бојлер се налази мимо базена, у дечјој трпезарији, одвојен преградним зидовима од гипса. Школа поседује два извештаја овлашћених и лиценцираних о стању бојлера, о дотрајалости казана из кога је цурела вода у доњем делу, о електроинсталацији које су у неким деловима нагорела, где се топила изолација, о веома лошем стању електрокомандних ормана, где су уочена озбиљна оштећења.

Бојлер је капацитета 3000 литара произведен 1974, произвођач ,,Јанко Лисјак“ и од тада није детаљно ремонтован нити је сигурносни вентил баждарен више година, мимо свих законских процедура. Бојлер је био небезбедан за даље функционисање и констатовано је да последице могу бити катастрофалне!!! Изазвати експлозију и струјни удар, да се мора хитно искључити из употребе, извршити демонтажа водоводне и грејне инсталације, а потом набавити нови заједно са новом аутоматиком и електро- командним орманима за снабдевање бојлера електричном енергијом.

Напомињемо да наставним данима у школској трпезарији више стотина ученика млађег узраста користи исхрану. О ситуацији са бојлером и угрожавању опште безбедности ученика, запослених и осталих упознати су сви надлежни. Постављено је јавно упозорење на видном местима у школи у близини бојлера као и базена почетком јуна. Школа је обезбедила новчана средства од надлежних за безбедну демонтажу дотрајалог бојлера и упутила захтев за набавку и монтажу новог заједно са аутоматиком и пратећом опремом. У току је судски процес са бившим закупцем, школом пливања ,,Бода Рада“, који по истеку уговора 15.1.2021.године није напустио простор школе, која јавно добро, већ је наставио да користи простор без правног основа у сопствене комерцијалне сврхе, наносећи материјалну штету школи, јер школа као једино одговорно правно лице која управља простором школе плаћа огромне рачуне за грејање, воду и струју од материјалних средстава школе која су намењена за све потребе школе. Школа се нада да ће се судски процес о исељењу бившег закупца ускоро завршити и да ће ученици наше школе, за које је и намењен простор базена, бити у прилици да спроведе одређене спортске активности. Новији законски прописи конкретно, Закон о јавној својини и Закон о буџетским пословању на нови начин дефинишу коришћење школског простора и није могуће више базен користити на начин на који је то рађено у ранијим периодима.

УПРАВА ШКОЛЕ

Print Friendly, PDF & Email