РАСПОРЕД ЧАСОВА ДОДАТНЕ, ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ И ЧОС-а

РАСПОРЕД  ДОПУНСКЕ, ДОДАТНЕ, ЧОС И ПРИЈЕМА РОДИТЕЉА ЗА ШК. 2023/2024.ГОД.

име и презиме наставникаодељењесменадопунска наставадодатна наставаЧОСпријем родитеља
1.Оливера ОстојинI-1Ачетвртак 5. час/понедељак 5. час уторак 7. час  
2.Аница АлексићI-2Асреда 5. час/петак 4. час  среда 17.30
3.Кристина МитровићI-3Асреда 5. час/уторак 5. час  среда 17.30
4.Гордана РаденковићI-4Асреда 5. час/уторак 5. час  среда 17.30
5.Бранка МатијевићI-5Бпонедељак 5. час/уторак 5. час  четвртак 17.30
6.Елизабета АџићI-6Бчетвртак 5. час/уторак 5. час  четвртак 17.00
7.Биљана МитровићI-7Бпонедељак 5. час/уторак 5. час  четвртак 17.00
8.Мирјана МајцанII-1Ачетвртак 5. час/петак 5. час  уторак 17.00
9.Ивана ВеселиновићII-2Ачетвртак 5. час/петак 5. час  четвртак 18.00
10.Александра ШундићII-3Ауторак 5. час/уторак 3. час  среда 17.00
11.Љиљана МијаиловићII-4Бчетвртак 5. час/понедељак 4. часуторак 17.00
12.Силвана ЂорђевићII-5Бчетвртак 5. час/понедељак 5. часпонедељак 4. час
13.Ана КрстићII-6Бпетак 5. час  /понедељак 5. часчетвртак 17.00
14.Босиљка ТрбовићII-7Буторак 5. час/уторак 3. час  понедељак 17.00
15.Марина ФилиповићIII-1Апетак 5. час  /понедељак 5. часпонедељак 5. час
16.Милица СавићIII-2Апетак 5. час  /понедељак 3. часпетак 16.50
17.Сунчица ДимитријевићIII-3Апетак 5. час  /понедељак 5. часуторак 6. час  
18.Драган АлексићIII-4Ауторак 5. час/среда 5. часуторак 4. час  
19.Маја МатушанIII-5Бпетак 5. час  /среда 5. часпонедељак 17.35
20.Гордана ГлигићIII-6Бпонедељак 5. час/петак 5. час  среда 3. час
21.Слађана ЗлатићIII-7Бпетак 5. час  /понедељак 5. часуторак 6. час  
22.Марија ЖиванчевићIV-1Асреда 5. часпонедељак 5. часчетвртак 5. часпонедељак 4. час
23.Миљана РадосављевићIV-2Апетак 5. час  четвртак 5. часпонедељак 5. часуторак 3. час  
24.Драгана ВеселиновићIV-3Асреда 5. часпонедељак 5. часпетак 5. час  уторак 17.45
25.Милица ЖивановIV-4Бчетвртак 5. часпетак 5. час  уторак 5. час  понедељак 18.30
26.Ивана ТирнанићIV-5Бчетвртак 5. часпетак 5. час  уторак 5. час  четвртак 17.40
27.Ана СтефановићIV-6Бпонедељак 5. чассреда 5. часпетак 5. час  понедељак 17.00
27.Марија ТошевIV-6Бпонедељак 5. часпетак 5. час  среда 5. чассреда 17.00

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКАПРЕДМЕТСМЕНАДОПУНСКА НАСТАВАДОДАТНА НАСТАВАЧОС
1.Милица ЂокићСрпски језик и књижевностБсреда претчасуторак претчас/
2.Светлана ДробњакСрпски језик и књижевностАуторак претчаспонедељак претчасуторак 3. час
3.Тања РучновСрпски језик и књижевностБсреда 7. часчетвртак 7. часчетвртак 6. час
4.Гордана КаитовићСрпски језик и књижевностБпетак претчасчетвртак претчас/
5.Ивана МарковићСрпски језик и књижевностАуторак претчассреда претчасчетвртак 2. час
6.Милан СтанковићСрпски језик и књижевностАпонедељак претчасуторак 7.час пре поднечетвртак 2. час
7.Драгана НедељковићЕнглески језикА/Бпонедељак 6.и 7. час пре подне/петак 3. час
8.Весна ГрегецЕнглески језикАуторак 7. часпонедељак 7. час/
9.Вања ЧоловићЕнглески језикАпонедељак претчаспетак 7. чассреда 7. час
10.Виолета ЈовановићЕнглески језикБпонедељак 7. часпетак 7. час/
11.Невена БаловићЕнглески језикА/Бпонедељак 7. чассреда 7. чассреда 5. час
12.Нина ЖивићЕнглески језикА/Бсреда 6. час//
13.Александра ФилиповићНемачки језикА/Бпонедељак (А) 7. час пре поднепетак претчаспонедељак 5. час
14.Ивана ЂуричићНемачки језикА/Бсреда претчас (А) понедељак 7. час (А)петак (А) 4. часпетак 3. час
15.Дарко МилосављевићНемачки језикБчетвртак 6. часуторак 7. час/
16.Љиљана ВјештицаРуски језикА/Бпетак 13.15понедељак 7. чассреда 6. час
17.Драгана КукобатМузичка култураА//понедељак 6. час
18.Хана ВучићевићМузичка култураБ//четвртак      2.час
19.Маја Медар-ЦигановићИсторијаАпонедељак поподне 12.45петак поподне 12.45/
20.Наталија БуквићИсторијаБсреда 13.15четвртак 13.15среда 6.час
21.Ана ЧумићИсторијаА/Бпонедељак 13.15 сваке 2. недељепонедељак 13.15 сваке 2. недеље/
22.Јасмина ЈовановићГеографијаАпетак 7. чассреда 7.чассреда 6.час
23.Милош БобићГеографијаА/Буторак претчас (А)петак претчас (Б)/
24.Мирослава МарковићГеографијаБсреда 13.15четвртак 7. часчетвртак 6. час
25.Мирјана Стојковић-ШуштершићБиологијаАпонедељак и среда 7. час//
26.Ивана ГлувићБиологијаБсреда 7. часчетвртак 7. часчетвртак 6. час
27.Данка ЛукићБиологијаАуторак 13.15четвртак 7. час/
28.Јелена БероњаБиологијаБчетвртак претчасуторак 7. час/
29.Биљана МомировићМатематикаАпонедељак претчассреда претчасуторак 6. час
30.Светлана СкорићМатематикаАуторак претчасчетвртак претчаспетак 6. час
31.Бојана СимићМатематикаБчетвртак, среда претчаспетак 7. часпетак 6. час
32.Тања СтанковићМатематикаБпонедељак, среда претчас поподнеуторак, четвртак претчас поподнепетак 6.час
33.Слободан БркићМатематикаА/Бпонедељак претчас поподнесреда претчас поподне/
34.Смиљана ПавловићХемијаА/Буторак када је (А) поподне у 13.15  у другом полугодишту/
35.Ивана ЈоксимовићХемијаAсреда претчассреда 7. час/
36.Зоран ДивацФизикаАчетвртак 7. час пре поднеуторак претчас поподне/
37.Слађан ИгњатовићФизикаА/Буторак, петак 13.15 (Б) пре поднепонедељак, четвртак 13.15уторак 1. час
38.Ивана ЈоксимовићФизикаАчетвртак претчаспетак 7. час/
39.Александар СтаменковићТехника и технологијаА/четвртак 3. час/
40.Гордана ВукчевићТехника и технологијаА/уторак 13.15/
41.Наташа МилетићТехника и технологијаБсреда 7. часчетвртак претчаспетак 2. час
42.Владимир ЗорићТехника и технологијаБпонедељак 7. чассреда 7. час/
43.Његош ДраговићТехника и технологијаА/Б/петак претчасуторак 1. час
44.Дејан ЏуверовићИнформатика и рачунарствоА/Бпетак (А) 7. часуторак претчас (Б)/
45.Богдан ЈовановИнформатика и рачунарствоА/Буторак (Б) 7. часпетак 13.15/
46.Татјана РадовановићИнформатика и рачунарствоА/Буторак (Б) 7. часпетак (А) 7. час/
47.Драгица СтанојевићФизичко и здравствено васпитањеА//понедељак 5. час

        

Print Friendly, PDF & Email