НАСТАВА

У ОШ“Бранко Радичевић“ наставни план и програм и програм за ученике од 1. до 7. разреда остварује се у току 36 петодневних наставних недеља, односно 180 наставних дана.

Наставни план и програм за ученике 8. разреда остварује се у току 34 петодневних наставних недеља, односно 170 наставних дана.

У току школске године ученици имају јесењи, зимски, пролећни и летњи распуст.

Школски календар организује Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице у сарадњи са Министратством просвете РС.

Организација наставе

ОШ „Бранко Радичевић“ има организовану полудневну наставу која се одвија у две смене. Разредна настава обухвата малђе ученике (од I до IV разреда)а предметна настава обухвата стаије ученике (од V до VIII разреда). Наставне активности ученика организују се у преподневној и поподневној смени. Преподневна смена почиње са наставом у 8 часова али је ученик у обавези да у школи буде 15 минута пре почетка наставе. Иста је оабвеза и наставника. У преподневној смени за ученике настава је организована тако да постоји један велики одмор, после другог часа у трајасњу од 25 минута.

У поподневној смени настава починје у 14 часова. И у овој смени обавеза ученика и наставника је да на наставу дођу 15 минута раније. У поподневној смени, као у преподневној, постоји један велики одмор у трајању од 25 минута, после другог часа.

Print Friendly, PDF & Email