ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ПОСТАВЉЕНО 24. 11. 2020.

 

УГОВОР „Електрична енергија 2020.“

 

ПОСТАВЉЕНО 29. 10. 2020.

 

OДЛУКА „Електрична енергија 2020.“

 

ПОСТАВЉЕНО 19. 10. 2020.

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА „Електрична енергија 2020.“

 

ПОЗИВ НА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА „Електрична енергија 2020.“

 

ПОСТАВЉЕНО 02. 07. 2020.

 

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА – ОРГАНИЗОВАЊЕ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ УЧЕНИКА I РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2019-20. ГОДИНУ“

 

ПОСТАВЉЕНО 26. 06. 2020.

 

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА – ОРГАНИЗОВАЊЕ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ УЧЕНИКА II И IV РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2019-20. ГОДИНУ“

 

ПОСТАВЉЕНО 04. 11. 2019.

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА „Електрична енергија 2019.“

 

ПОСТАВЉЕНО 21. 10. 2019.

 

ПРВА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ „Електрична енергија 2019.“

ПОЈАШЊЕЊА И ОДГОВОРИ „Електрична енергија 2019.“

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ „Електрична енергија 2019.“

 

ПОСТАВЉЕНО 17. 10. 2019.

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА „Електрична енергија 2019.“

 

ПОЗИВ НА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА „Електрична енергија 2019.“

 

ПОСТАВЉЕНО 25. 9. 2019.

 

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА „Готови ланч пакети“

 

ПОСТАВЉЕНО 21. 9. 2019.

 

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА „Физичко техничко обезбеђење“

 

ПОСТАВЉЕНО 11. 9. 2019.

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-Набавка готових ланч пакета

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Набавка готових ланч пакета

 

 

ПОСТАВЉЕНО 06. 09. 2019.

 

О Д Л У К A О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ СА ЦИЉЕМ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА „Физичко техничко обезбеђење“

 

 

ПОСТАВЉЕНО 06. 09. 2019.

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА „Физичко техничко обезбеђењ“

 

 

ПОСТАВЉЕНО 06. 09. 2019.

 

OДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА „Екскурзије, излети и настава у природи“

 

 

ПОСТАВЉЕНО 26. 08. 2019.

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА „Извођење радова на замени фасадне столарије на објекту школе П+2“

 

 

ПОСТАВЉЕНО 14. 08. 2019.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, чији су предмет радови: Извођење радова на замени фасадне столарије на објекту школе П+2

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА Извођење радова на замени фасадне столарије на објекту школе П+2

 

План јавних набавки 2019.

 

 

ПОСТАВЉЕНО 16. 07. 2019.

 

Позив за подношење отворени поступак јавне набавке

УСЛУГЕ ЕСКУРЗИЈЕ,ИЗЛЕТИ,НАСТАВА У ПРИРОДИ

Одлука о измени уговора за ЈН ОП – Радови П+2 – Замена фасадне столарије

 

ПОСТАВЉЕНО 11. 03. 2019.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за ЈН ОП радова бр. 09/18 ~ Извођење радова на замени фасадне столарије на објекту школе П+2 ~

 

 

ПОСТАВЉЕНО 26. 02. 2019.

 

ОДЛУКА О ПРОДУЖЕЊУ РАДОВА

 

 

 

ПОСТАВЉЕНО 23. 01. 2019.

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА „Извођење радова на замени фасадне столарије на објекту школе П+2

 

 

 

ПОСТАВЉЕНО 5. 12. 2018.

 

Одговоре и појашњења на питања постављена од стране заинтересованих лица бр. 3 за отворени поступак јавне набавке радова бр. 9/18

 

 

ПОСТАВЉЕНО 3. 12. 2018.

 

Обавештење о продужењу рока за подношење понудаза јавну набавку – отворени поступакбр.9/18–„Извођење радова на замени фасаднестоларије на објекту школе П+2“

 

 

ПОСТАВЉЕНО 3. 12. 2018.

 

I ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ~ све измене су означене зеленом бојом и постају обавезујуће за све потенцијалне понуђаче ~

 

 

ПОСТАВЉЕНО 3. 12. 2018.

 

Одговоре и појашњења на питања постављена од стране заинтересованих лица бр. 2 за отворени поступак јавне набавке радова бр. 9/18

 

 

ПОСТАВЉЕНО 26. 11. 2018.

 

Одговоре и појашњења на питања постављена од стране заинтересованих лица за отворени поступак јавне набавке радова бр. 9/18

 

 

ПОСТАВЉЕНО 19. 11. 2018.

 

О Д Л У К У О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ~ I и II партија предметног поступка ~„Настава у природи (поновљени поступак)“

 

ПОСТАВЉЕНО 9. 11. 2018.

 

Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда за поновљени поступак наставе у природи

 

 

ПОСТАВЉЕНО 5. 11. 2018.

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА-поступак јавне набавке мале вредности ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА

 

 

ПОСТАВЉЕНО 5. 11. 2018.

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-Извођење радова на замени фасадне столарије на објекту школе П+2

 

 

ПОСТАВЉЕНО 5. 11. 2018.

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА –  Радови на уградњи столарије.

 

ПОСТАВЉЕНО 30. 10. 2018.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуга бр. 8/18 – „Вршење стручног надзора над извођењем радова“

 

 

ПОСТАВЉЕНО 30. 10. 2018.

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА поступак јавне набавке мале вредности ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА

 

 

ПОСТАВЉЕНО 24. 10. 2018.

П О З И В ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Вршење стручног надзора над извођењем радова

 

 

ПОСТАВЉЕНО 24. 10. 2018.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА поступак јавне набавке мале вредности ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА

 

 

ПОСТАВЉЕНО 22. 10. 2018.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – „Eлектрична енергија“

 

 

ПОСТАВЉЕНО 13. 10. 2018.

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-Настава у природи (поновљени поступак)

 

 

ПОСТАВЉЕНО 13. 10. 2018.

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Настава у природи

 

 

ПОСТАВЉЕНО 12. 10. 2018.

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-Електрична енергија

 

ПОСТАВЉЕНО 12. 10. 2018.

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Електрична енергија

ПОСТАВЉЕНО 5. 10. 2018.

 

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА – „Услуга извођење екскурзије, излети, настава у природи“

ПОСТАВЉЕНО 27. 09. 2018.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – „Набавка рачунара“

ПОСТАВЉЕНО 19. 09. 2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА- „Грађевинска столарија“

ПОСТАВЉЕНО 13. 09. 2018.

 

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА – „Услуга извођење екскурзије, излети, настава у природи“

ПОСТАВЉЕНО 13. 09. 2018.

 

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ПАРТИЈА 6 – „Услуга извођење екскурзије, излети, настава у природи

 

ПОСТАВЉЕНО 07. 09. 2018.

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА- Набавка рачунарске опреме

 

ПОСТАВЉЕНО 07. 09. 2018.

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Набавка рачунарске опреме

ПОСТАВЉЕНО 05. 09. 2018.

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – „Замена столарије и стављање фасаде ради постизања боље енергетске ефикасности“

 

ПОСТАВЉЕНО 05. 09. 2018.

 

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ ПОНУДА ПРИМЕНОМ ОТВОРЕНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА: – „Замена столарије и стављање фасаде ради постизања боље енергетске ефикасности“

 

ПОСТАВЉЕНО 05. 09. 2018.

 

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА – „Услуга извођење екскурзије, излети, настава у природи“

 

ПОСТАВЉЕНО 05. 09. 2018.

 

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ – „Услуга извођење екскурзије, излети, настава у природи

 

ПОСТАВЉЕНО 05. 09. 2018.

 

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА – „Физичко техничко обезбеђење“

 

ПОСТАВЉЕНО 05. 09. 2018.

 

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА – „Набавка готових ланч пакета“

 

 

ПОСТАВЉЕНО 28. 08. 2018.

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА- Физичко – техничко обезбеђење

 

ПОСТАВЉЕНО 28. 08. 2018.

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Физичко – техничко обезбеђење

ПОСТАВЉЕНО 28. 08. 2018.

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА- Набавка готових ланч пакета

ПОСТАВЉЕНО 28. 08. 2018.

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА- Набавка готових ланч пакета

ПОСТАВЉЕНО 15. 08. 2018.

 

Одговори и појашњења на питања постављена од стране заинтересованих лица „ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТИ, НАСТАВА У ПРИРОДИ“

ПОСТАВЉЕНО 14. 08. 2018.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: „Замена столарије и стављање фасаде ради постизања боље енергетске ефикасности“

ПОСТАВЉЕНО 14. 08. 2018.

 

Одговори и појашњења на питања постављена од стране заинтересованих лица „Замена столарије и стављање фасаде ради постизања боље енергетске ефикасности“

ПОСТАВЉЕНО 14. 08. 2018.

 

ПРВА ИЗМЕНА – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
„Замена столарије и стављање фасаде ради постизања боље енергетске ефикасности

ПОСТАВЉЕНО 9. 08. 2018.

 

Одговори и појашњења на питања постављена од стране заинтересованих лица „ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТИ, НАСТАВА У ПРИРОДИ“

ПОСТАВЉЕНО 9. 08. 2018.

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЦИЉЕМ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА – УСЛУГE ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТИ, НАСТАВА У ПРИРОД

ПОСТАВЉЕНО 6. 08. 2018.

 

Одговори и појашњења на питања постављена од стране заинтересованих лица „ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТИ, НАСТАВА У ПРИРОДИ“

ПОСТАВЉЕНО 6. 08. 2018.

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЦИЉЕМ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА – УСЛУГE ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТИ, НАСТАВА У ПРИРОДИ

ПОСТАВЉЕНО 6. 08. 2018.

 

Одговори и појашњења на питања постављена од стране заинтересованих лица „Замена столарије и стављање фасаде ради постизања боље енергетске ефикасности“

ПОСТАВЉЕНО 30. 07. 2018.

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЦИЉЕМ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА – УСЛУГE ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТИ, НАСТАВА У ПРИРОДИ

ПОСТАВЉЕНО 30. 07. 2018.

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ – УСЛУГE ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТИ, НАСТАВА У ПРИРОДИ

ПОСТАВЉЕНО 30. 07. 2018.

 

Одговори и појашњења на питања постављена од стране заинтересованих лица „Замена столарије и стављање фасаде ради постизања боље енергетске ефикасности“

ПОСТАВЉЕНО 24. 07. 2018.

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
„Замена столарије и стављање фасаде ради постизања боље енергетске ефикасности

ПОСТАВЉЕНО 24. 07. 2018.

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА
„Замена столарије и стављање фасаде ради постизања боље енергетске ефикасности“

ПОСТАВЉЕНО 06. 12. 2017.

 

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА – „Екскурзија за седми разред“

 

Print Friendly, PDF & Email